Citáty na téma lečo

Láska nemá jiného přání, leč naplnit se.

Chalíl Džibrán foto
Chalíl Džibrán 24
libanonský výtvarník, básník a spisovatel 1883 – 1931

Nadbytek prostředků výhodný vždy není: výběrem ztrácíš čas, čas ztrácíš při zkoušení. Zbraň jednu měj, leč účinnou.

Jean De La Fontaine foto
Jean De La Fontaine 46
francouzský básník, spisovatel a autor bajek 1621 – 1695

Hlava překrásná, leč mozek chybí v ní.

Jean De La Fontaine foto
Jean De La Fontaine 46
francouzský básník, spisovatel a autor bajek 1621 – 1695

Zastánci tradičních náboženství i nových sekt požadují bezvýhradnou víru, aniž by mohli nabídnout zázraky. Pokud jde o UFO, je tomu právě naopak: "Zázraky se to jen hemží, leč nikdo v ně nechce věřit."

Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935

Valná část lidí žije v tichém zoufalství. To, čemu se říká odevzdanost, je zatvrzelé zoufalství. Ze zoufalého města odcházíte na zoufalý venkov, jen abyste se potěšili nádherou norků a ondater. Navyklé, leč neuvědomované zoufalství prostupuje skrytě i tak zvané hry a kratochvíle. Žádné zábavné rozptýlení v nich nenacházíte - to se totiž dostavuje až po práci. Je však charakteristickým rysem moudrosti uvarovat se zoufalého počínání.

Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862

Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda.

Samuel Richardson foto
Samuel Richardson 5
1689 – 1761

Světská sláva – polní tráva. Leč ze sena jsou živi ještě potomci.

Jan Sobotka foto
Jan Sobotka 159
český spisovatel 1944

Lidé si matou vážné a vážené. A nevážné považují za znevažování. Leč pravý opak je pravdou. Ti, na které dopadne laskavý paprsek humoru jsou polidštěni a povýšeni - aspoň v očích a v srdcích těch, kdo povýšení a polidštění chápou jako vnitřní proces a ne jako služební postup.

Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003

Pestrost je pěkná věc, leč v duši musí tkvět, a nejen na šatech.

Jean De La Fontaine foto
Jean De La Fontaine 46
francouzský básník, spisovatel a autor bajek 1621 – 1695

Muž, když nezbývá leč na smrt jít, zkusí také vraha sebou vzít.


Nikoli věkem, leč nadáním se dosahuje moudrosti.

Quintus Horatius Flaccus foto
Quintus Horatius Flaccus 168
římský lyrik -65 – -8 př. n. l.

Pesimista je člověk, který není šťastný, leč cítí-li se nešťastný. A ani potom není spokojen.


Proti vínu se vytahují jen samá špatná nařčení, k jakým špatnostem prý svádí. Leč víno svádí i ke stovkám činů dobrých, tyto však nepřicházejí v dostatečnou známost. Víno je mocným inspirátorem, dobré lidi podněcuje k dobru, špatné k špatnostem.


Mládež chce být méně vyučována, leč více oceňována.

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 310
německý spisovatel 1749 – 1832

Umělec není nikomu odpovědný, leč sobě.

Charles Baudelaire foto
Charles Baudelaire 31
francouzský básník 1821 – 1867

Holka se ráda miluje potmě, dívka spíše za světla denního, žena za tmy i za světla, leč bábě se to nelíbí nikdy; její milostná šťáva už vyschla.


Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 34 citátů

Články

Vybrané citáty Járy Cimrmana

Jára da Cimrman, český předchůdce Leonarda da Vinci, byl opravdovým renesančním člověkem úspěšným v každém oboru. Připomeňme si alespoň zlomek z jeho geniality.

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .