Citáty na téma milosrdenství

François-René de Chateaubriand foto
François-René de Chateaubriand 14
francouzský spisovatel, politik, diplomat a historik 1768 – 1848
„Neznalost budoucích pohrom je dar, neznalost budoucích lásek je milosrdenství osudu i nebe.“

Maximilien Robespierre foto
Maximilien Robespierre 9
francouzský politik 1758 – 1794
„Milosrdenství vůči katanům je krutostí vůči jejich obětem.“


Tomáš Akvinský foto
Tomáš Akvinský 16
italský dominikánský kněz římskokatolické církve 1225 – 1274
„Spravedlnost bez milosrdenství je tvrdost.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 126
německý filozof 1788 – 1860
„Soucit se zvířetem vzniká z jednoho pramene zároveň s milosrdenstvím k člověku.“

„Žena, která je plná něžného milosrdenství a jemné zranitelnosti, je mocná a krásná.“

 Karel V. foto
Karel V. 1
císař Svaté říše římské 1500 – 1558
„Vítězství by nikdy nemělo chybět v milosrdenství.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Milosrdenství má být každému činěno, buď žid, pohan neb zlý křesťan.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Hněv je špatný rádce; zavrhněte jej. Lítostivost je někdy ještě horší; zavrhněte ji. Ale nezavrhněte milosrdenství. Pamatujte jenom, že nejdůležitější je spravedlnost.“


Thomas Adams foto
Thomas Adams 10
anglický kněz a údajný kazatel 1583 – 1653
„Ten, kdo se dožaduje milosrdenství, a žádné neprojevuje, ničí most, po kterém má sám přejít. “

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Malá víra obdrží veliká milosrdenství, ale veliká víra ještě větší.“

Toni Morrison foto
Toni Morrison 3
americká spisovatelka 1931
„… přijmout vládu nad druhým je těžké; vynutit si vládu nad druhým je špatné; vzdát se vlády na sebou samou pro druhého je zlo. (Milosrdenství)“

Toni Morrison foto
Toni Morrison 3
americká spisovatelka 1931
„Teprve naše vnitřní umírání nás zotročuje a otvírá dveře všemu, co je v nás divoké. (Milosrdenství)“


John Ronald Reuel Tolkien foto
John Ronald Reuel Tolkien 59
britský filolog a spisovatel, autor Pána prstenů 1892 – 1973
„Vyrostl jsi, půlčíku. … Ano, velice jsi vyrostl. Jsi moudrý a krutý. Oloupil jsi mě o sladkost pomsty a já teď odtud musím v hořkosti, jako dlužník tvého milosrdenství. Nenávidím je a tebe také! Ale jdu a nebudu tě dál obtěžovat. Nežádej však, abych ti přál zdraví a dlouhý život. Nečeká tě jedno ani druhé. To ovšem není mé dílo. Jen předpovídám. (Saruman; Návrat krále)“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„/je sedm duchovních skutků milosrdenství/ - a ty sú: učiti hlúpého, raditi pochybujícímu, tresktati hřěšícieho, těšiti zarmúceného neb smutného, odpustiti vinu blížniemu, trpěti mile protivenstvie křivé, modliti sě i za nepřátely.“

Hugh Binning 3
filosof a teolog, oponent Olivera Cromwella ve Skotsku 1627 – 1653
„Tvůj hřích je než přestoupení omezeného stvoření; ale [Boží] milosrdenství je slitováním nekonečného Boha - může jej pohltit. Připustíme-li, že tvůj hřích volá až k nebesům, pak milost sahá nad nebesa a trvá navěky.“

John Charles Ryle foto
John Charles Ryle 51
anglikánský biskup 1816 – 1900
„Varuj se vytvářet si Boha podle svého, — Boha, který je samé milosrdenství, ale ne spravedlivý, — Boha, který je samá láska, ale ne svatý, — Boha, který má nebe pro všechny a peklo pro nikoho, — Boha, který dovoluje v čase dobru a zlu být vedle sebe, ale nerozliší mezi nimi na věčnosti. Takový Bůh je jen tvou vlastní modlou, stejně jako Jupiter nebo Moloch.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 25 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .