Citáty na téma mluva

Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus 65
raně křesťanský teolog a filozof 354 – 430
„Jestliže mlčíš, mlč z lásky; jestliže mluvíš, mluv z lásky; jestliže zapomínáš, zapomínej z lásky; jestliže odpouštíš, odpouštěj z lásky.“

 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Žertuješ-li, mluv vážně! Mluvíš-li vážně, žertuj!“


Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Raději dávej se přemáhati mluvě pravdu, než bys chtěl vítězit lha, ježto lépe jest býti přemoženu pravdu mluvě než vítěziti lha.“

 Seneca foto
Seneca 489
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 101
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Nikdy nebylo mým úmyslem latinsky něco psát, natož vydávat. Toliko svému národu abych prospěl některými knihami sepsanými v mateřském jazyce, taková touha mě pojala už jako jinocha a neopustila po celých těch padesát let; k jiným věcem jsem byl přiveden jenom časovými příležitostmi. Abych ovládl svůj jazyk, začal jsem roku 1612 (za pobytu v Herbornu) skládat Poklad jazyka českého, to jest co nejúplnější slovník, přesnou mluvnici, ozdobné i výrazné způsoby mluvy a přísloví. Všechno to jsem svědomitě sbíral, a přičinil jsem se, aby všechno bylo souběžné a souladné s latinou, aby se mohla vyjádřit slova, úsloví, zvláštnosti, pořekadla i sentence se stejnou ušlechtilostí a stejným důrazem (vlastní výrazy vlastními, obrazné obraznými, starobylé starobylými, žertovné žertovnými, průpovídkové průpovídkovými atakdále) tak, aby se kterýkoli spisovatel s nejumnější latinou mohl překládat do češtiny a naopak se stejnou uhlazeností.“

Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Když máš pochybnosti, mluv pravdu!“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Jednej, mluv a mysli ustavičně tak, jako by ses už měl rozloučit se životem.“

Albert Chevalier foto
Albert Chevalier 16
anglický komik a zpěvák 1861 – 1923
„S krásnou ženou mluv o její moudrosti, s moudrou o její kráse.“


William Butler Yeats foto
William Butler Yeats 15
irský básník 1865 – 1939
„Přemýšlej jako moudrý člověk, ale mluv jazykem lidí.“

Zdeněk Jirotka foto
Zdeněk Jirotka 7
český dramatik, humorista, novinář, publicista, romanopis... 1911 – 2003
„Všechno lze říci uhlazenou mluvou dobré společnosti. Četl jsem jednou, že diplomat nikdy neřekne, že někdo lže. Použije v takovém případě věty: "Domnívám se, že o správnosti vašich informací dalo by se s úspěchem pochybovat".“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Poezie je mluva, kterou si vytváří básník, když chce vyjádřit svůj největší úžas.“

Alexandre Starší Dumas foto
Alexandre Starší Dumas 20
francouzský spisovatel a dramatik 1802 – 1870
„Mluv jen tehdy a tam, kde je to třeba, a přitom vyslov pouze polovinu toho, co si myslíš.“


Henry Wotton foto
Henry Wotton 2
anglický vyslanec 1568 – 1639
„Mluv pravdu a tak zmateš a uvedeš do rozpaků své odpůrce.“

Karel Slavoj Amerling foto
Karel Slavoj Amerling 4
český filozof, lékař, pedagog a vědecký spisovatel 1807 – 1884
„Volej, až se dovoláš, a pravdu mluv, dokud se pravda nestane.“

„Vždy mluv pravdu, když máš jistotu, že ti to neuškodí.“

Josef Zubatý foto
Josef Zubatý 1
český indolog, lingvista, překladatel, vysokoškolský peda... 1855 – 1931
„Mluva naše spisovná vzniká od století XIII. z prvků středočeských: pohřešuje-li v ní p. spisovatel více prvků moravských, nemůže za to Gebauer, ani kdo jiný z našich gramatiků — to je důsledek jejího vývoje. (k Aloisu Hlavinkovi)“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 24 citátů

Obrázky s citáty na téma mluva

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .