Citáty na téma modla

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Divoch se klaní před modlami ze dřeva a kamene, civilizovaný člověk před modlami z masa a krve.“

František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Lid chce míti modly; nenajde-li důstojných, spokojí se s darebáky.“


Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Tak dlouho budu bít do model, až se ozve dutý zvuk.“

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Model si nepřeje, aby se mu obraz podobal; tu pravdu malíři dobře znají.“

Jaroslav Achab Haidler foto
Jaroslav Achab Haidler 3
český divadelní ředitel, fotograf a herec 1958
„Judaismus je humánní. Je to jako model tibetské vesnice, kdy komunita nesla odpovědnost za všechno. Když se sešlo deset židáčků v jedné vesnici a směli zřídit obec, první, co udělali, byla sbírka, aby koupili kousek půdy. Aby bylo kam odkládat mrtvé, protože věděli, že lidská bytost vyžaduje úctu i po smrti.“

„Dýchající a živé tělo Ariela Šarona je alegorií izraelské politiky. Je to závislý, zprostředkovaný stav, v němž se uměle podporuje život, zatímco oči, byť jsou otevřené, nevidí. (o výstavě, na které se prezentuje model Ariela Šarona v komatu)“

Roland Benedikter foto
Roland Benedikter 1
italský sociolog 1965
„...nemůže být ignorováno, že Turecko by mohlo sloužit jako centrum pro liberalizaci mezi Evropou a Asií, tj. jako realistický a opravdu zoufale potřebný model demokracie pro své sousedy, například pro Irák nebo pro syrské a íránské občanské společnosti.“

Max Pechstein foto
Max Pechstein 4
německý umělec 1881 – 1955
„Žili jsme v absolutní harmonii, pracovali jsme a koupali se. Když jsme potřebovali jako protipól mužský model, okamžitě se nabídl jeden z nás tří.“


Apchisit Vedžadžíva foto
Apchisit Vedžadžíva 1
thajský politik 1964
„Starý model, v němž byla Asie závislá na spotřebě Západu, už nám k ničemu není, protože my směřujeme do budoucnosti. “

Lord Kelvin foto
Lord Kelvin 4
britský fyzik a inženýr 1824 – 1907
„Nejsem nikdy spokojen, pokud nemohu sestavit mechanický model zkoumaného jevu. Teprve když se mi to podaří, mohu jev pochopit, jinak mu neporozumím. “

Max Scheler foto
Max Scheler 1
německý filozof 1874 – 1928
„Každý smrtelný duch věří buď v Boha, nebo v modly.“

„Kdo jste vy, že to chcete udělat? Prorok modly ničil, protože se k nim lidé modlili, ale k pyramidám ani Sfinze se nikdo nemodlí.“


Jan Balabán foto
Jan Balabán 6
český komiksový scenárista, překladatel a spisovatel 1961 – 2010
„To, k čemu směřuješ, ač je to v budoucnosti, tě určuje a jaksi staví a buduje už teď. Když je tvým úběžníkem strach z režimu, už teď se stáváš jeho částí, jakýmsi malým soudruhem, a z těch malých soudruhů se buduje ten velký soudruh a z těch velkých soudruhů je budován veliký vůdce a učitel národů. Vždycky je to jen modla, s níž lidstvo nakonec padne do ontologických sraček.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„… Každý portrét, který namaloval cit, je portrétem umělce, a ne modelu. Model je jen náhodný podnět. Malíř neodhaluje nitro toho, kdo stál modelem. Spíš své vlastní nitro odhaluje malíř na pomalovaném plátně. A já nechci ten obraz vystavit, protože se bojím, že jsem v něm prozradil tajemství vlastní duše. (Obraz Doriana Graye)“

John Charles Ryle foto
John Charles Ryle 51
anglikánský biskup 1816 – 1900
„Varuj se vytvářet si Boha podle svého, — Boha, který je samé milosrdenství, ale ne spravedlivý, — Boha, který je samá láska, ale ne svatý, — Boha, který má nebe pro všechny a peklo pro nikoho, — Boha, který dovoluje v čase dobru a zlu být vedle sebe, ale nerozliší mezi nimi na věčnosti. Takový Bůh je jen tvou vlastní modlou, stejně jako Jupiter nebo Moloch.“

Elon Musk foto
Elon Musk 10
podnikatel a vynálezce z Jihoafrické republiky 1971
„(O Tesla Model S) Když jsme poprvé mluvili o dotykovém displeji, chlapi ke mně přišli a řekli: ’Na dodavatelském trhu pro auta nic takového není.’ Já jsem na to odpověděl: ‘já vím. To proto, že to do [fucking] auta ještě nikdo nikdy nedal.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 20 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .