Citáty na téma moment

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Pokud se bude člověku předvádět všechno v dobrém světle, budou se v jeho pozornosti zdůrazňovat duchovní momenty života, budou se více ukazovat příklady dobroty, mravnosti, kulturnosti, dobrého chování, duchovního způsobu myšlení, tak bude tento člověk formovat svůj pohled na svět podle tohoto klíče.“

Jim Morrison foto
Jim Morrison 45
vedoucí zpěvák The Doors 1943 – 1971
„Vidím sebe jako inteligentního, citlivého člověka s duší klauna, což mě nutí v těch nejdůležitějších momentech udeřit.“


Petr Brukner foto
Petr Brukner 2
český herec 1943
„Fotografie je obrazem zachycený okamžik, tedy moment, který se už nikdy nemůže opakovat.“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Hlavním zásadním momentem pro člověka je to, jakým myšlenkám a činům věnuje každý den svou pozornost.“

Kjell A Nördström foto
Kjell A Nördström 23
švédsko-norský kostymér 1962
„To, co považujeme za pravdu, je výsledkem toho, jak vnímáme svět našimi pěti smysly. Smiřme se s faktem, že každý se v daný moment chová tak, jak nejlépe umí.“

„Nečekej na jedinečný moment, vem moment a udělej ho jedinečným.“

Eckhart Tolle foto
Eckhart Tolle 74
německý spisovatel 1948
„Skrze přítomný okamžik získáváte přístup k samotné energii života, která se tradičně nazývá Bůh. V momentě, kdy se od ní odvrátíte, Bůh se z vašeho života vytratí a zůstane vám jen mentální konstrukce Boha, v níž jedni věří a jiní popírají. Ale i víra v Boha je chabou náhražkou Boha jako živé skutečnosti, která se projevuje v každém okamžiku života.“

Nikola Tesla foto
Nikola Tesla 25
vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 – 1943
„Úžasné momenty se rodí úžasnou příležitostí.“


Julian Tuwim foto
Julian Tuwim 85
polský básník 1894 – 1953
„Posloupnost věcí: 1. sentiment, 2. temperament, 3. moment, 4. lament, 5. aliment.“

Charles Louis Montesquieu foto
Charles Louis Montesquieu 38
francouzský společenský komentátor a politický myslitel 1689 – 1755
„Štěstí vězí spíše ve všeobecném založení ducha a srdce, které se otevřou štěstí tak, jako mohou uchovat lidskou přirozenost, než v množství konkrétních šťastných momentů života. Spočívá spíše ve schopnosti přijímat tyto šťastné okamžiky. Nevězí v radosti, nýbrž v hravě lehké schopnosti přijímat radost, v odůvodněné naději nacházet radost kdykoli, ve zkušenosti, že necítíme žádné obecné znechucení nad věcmi, které zakládají štěstí druhých.“

„I když to v ten moment člověku nepřijde, vždycky existuje naděje.“

Dorothy Nevill foto
Dorothy Nevill 1
britská zahradnice 1826 – 1913
„The real art of conversation is not only to say the right thing at the right time, but also to leave unsaid the wrong thing at the tempting moment.“


„Nežijeme proto, že jsme se narodili, ale proto, abychom vychutnali každičký moment svého bytí.“

Ivan Petrovič Pavlov foto
Ivan Petrovič Pavlov 3
ruský fyziolog 1849 – 1936
„To nejtěžší na každé práci je překonat moment, kdy se vám nechce pracovat.“

Lee Iacocca foto
Lee Iacocca 19
americký obchodník 1924
„Moje politika byla vždycky demokratická až do momentu, kdy bylo zapotřebí přijmout rozhodnutí.“

Marta Mizuro 1
polská literární kritička 1970
„Mladá autorka bezpochyby volí temné stránky života. Portrétuje svět lidí odpudivých, ošklivých a zlých, kteří budí stejné množství odporu jako soucitu. Předností tohoto románu je, že se maximálně přibližuje svým hrdinům a odhaluje v nich skryté démony, ani na moment však neztrácí svou důvěryhodnost, ačkoli hrdinové mají groteskní rysy a návyky. Silnými stránkami spisovatelky jsou také smysl pro humor a cit pro jazyk, básnický a zároveň adekvátní pro zvolenou optiku. (o Małgorzatě Rejmerové a její knize Toximie“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 40 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .