Citáty na téma námaha


Joseph Addison foto
Joseph Addison 24
politik, spisovatel a dramatik 1672 – 1719
„Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a námahy.“

Arthur Conan Doyle foto
Arthur Conan Doyle 20
skotský lékař a spisovatel 1859 – 1930
„Říká se, že génius je neomezená schopnost nešetřit námahou. Je to velice špatná definice, ale na práci detektiva se hodí.“


 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Velmi krátký a velmi ubohý je život těch, kteří si s velkou námahou opatřují to, co potom s námahou ještě větší udržují.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, pot, námahu, jmění, ale i život; tím spíše, že bez něho se pro nás život stává trápením a strastí. Není-li zdraví, potemní a vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost a ctnost.“

Vincent Van Gogh foto
Vincent Van Gogh 15
holandský malíř 1853 – 1890
„Láska není jen cit, je to především skutek a právě proto, je-li činem a námahou, musí s sebou nést únavu a vysílení. Nikdy však nedochází k úplnému rozčarování.“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Rozkoš je prémie přírody za námahu plození a rození.“

 Hippokratés foto
Hippokratés 22
starověký řecký lékař 460
„Výcvik ke zdraví - toť střídmost v jídle a píle v námahách.“

 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Bát se námahy není vlastností muže.“


 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Diogénes měl jediného otroka a ten mu utekl. Když mu ukazovali, kde je, soudil, že nestojí za námahu přivést ho zpátky. Prohlásil: "Byla by to hanba, kdyby Manes mohl žít bez Diogéna, a Diogénes bez Mana ne."“

 Sókratés foto
Sókratés 70
klasický řecký filozof -469 – -399 př. n. l.
„Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, jak potvrdí každý učitel tělocviku, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci.“

 Hippokratés foto
Hippokratés 22
starověký řecký lékař 460
„Snaha udržet si zdraví: nejíst do sytosti, nebát se námahy.“

 Hippokratés foto
Hippokratés 22
starověký řecký lékař 460
„Chceš udržet své zdraví? Nejez do sytosti a nelekej se námahy.“


 Xenofón foto
Xenofón 12
starověký řecký historik a filozof -430 – -354 př. n. l.
„Znám mnoho jednotlivců, kteří mají hodně velký majetek, a přesto se pokládají za tak chudé, že se nevyhýbají žádné námaze a žádnému nebezpečí, jen aby si dopomohli k ještě většímu bohatství... Takové lidi hluboce lituji, protože jsou stiženi velmi zlou nemocí.“

Constantin Brancusi foto
Constantin Brancusi 3
francouzský umělec 1876 – 1957
„Být vychytralým, to je něco, ale být čestný, to stojí za námahu.“

Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 98
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
„Čím to je, že lásku a život provází tolik bolesti, námahy a špíny? Ptám se Vás - čím to je??“

Thomas Carlyle foto
Thomas Carlyle 38
skotský filozof, satirik, esejista, historik a pedagog 1795 – 1881
„Pokud něco stojí vůbec za námahu, je třeba to udělat pořádně.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 45 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .