Citáty na téma napodobování

  Konfucius foto
Konfucius 101
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí, a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.“

Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 80
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„Ve výchově každého člověka nastane čas, kdy dojde k přesvědčení, že závist je nevědomost, napodobování je sebevražda a že musí sám sebe za všech okolností brát jako svůj vlastní cíl, že i když celý širý vesmír je plný dobra, nedostane se mu žádnému zázračnému rohu hojnosti jinak než tím, že bude obdělávat ten pozemek, který mu byl přidělen. Síla v něm obsažená je naprosto nová a nikdo kromě něj neví, co může udělat, a ani on to nebude vědět, dokud to nezkusí.“


Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg 171
německý vědec, satirik 1742 – 1799
„Napodobování a obdiv se rozšířily nejprve na krásná těla a pak se šířily stále dál až na krásné duchy. Ti přivedli dovednost, jak vyprazdňovat slušně ve společnosti hlavu, aby to vypadalo, že je ještě plná, tak daleko a k takové soustavnosti, jak jen to šlo.“

Desmond Morris foto
Desmond Morris 3
anglický zoolog, ethologist a surrealistický malíř 1928
„Šťastna je ta společnost, která postupně získá dokonalou rovnováhu mezi napodobováním a zvědavostí, mezi otrockým, mechanickým přijímáním a rozumným pokrokovým zkoušením nových možností. “

Umberto Boccioni foto
Umberto Boccioni 1
italský malíř a sochař 1882 – 1916
„Sochařství evropských měst poskytuje jak svými pomníky, tak na výstavách tak ubohý obraz barbarství a nudného napodobování, že se moje futuristické oko od něho odvrací s pocitem hlubokého odporu. “

Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg 171
německý vědec, satirik 1742 – 1799
„Dělat pravý opak je také forma napodobování. (D 96)“

Aleksej Fjodorovič Merzljakov foto
Aleksej Fjodorovič Merzljakov 1
ruský básník, kritik a profesor 1778 – 1830
„Poezie je slohově harmonické napodobování - někdy věrné, jindy přikrášlené - všeho, co může být v přírodě krásné. Napodobování ve shodě s básníkovým záměrem, s jeho fantazií a citem.“

 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Veškeré umění je napodobováním přírody.“


Viliam Judák foto
Viliam Judák 1
slovenský historik a pedagog 1957
„Člověk má tři cesty, jak jednat moudře. Tou první je přemýšlení - ta je nejšlechetnější, druhou je napodobování - ta je nejsnadnější, třetí je zkušenost - a tato cesta je nejbolistivější.“

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Co umíme, naučili jsme se od někoho, a udati hranici mezi napodobováním a původním tvořením zůstane věčně nemožno. Nejznamenitější umělci často užili patrně cizích myšlenek, aniž jim to na újmu vzato býti může.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .