Citáty na téma následek

Musíme uzdravit svět. Chaos, beznaděj a nesmyslné ničení nás obklopují a jsou následkem odcizení, které lidé cítí mezi sebou a vůči svému prostředí. Toto odcizení má často kořeny v citově ochuzeném dětství. Děti byly o své dětství okradeny. Dětská mysl potřebuje záhady, kouzla, divy a vzrušení. Chci, aby má práce pomohla lidem objevit dítě, které se v nich skrývá.

Michael Jackson foto
Michael Jackson 76
americký zpěvák 1958 – 2009

Žízeň je hrozná věc a někdy mívá trvalé následky.

Jaroslav Hašek foto
Jaroslav Hašek 34
český anarchista, humorista, novinář, publicista, romanop... 1883 – 1923

Minimální podněty, maximální následky.

Bohumil Hrabal foto
Bohumil Hrabal 35
český romanopisec a spisovatel 1914 – 1997

Dokud žijete - milujte se navzájem, a neste si následky.

Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 98
americký spisovatel, pastor a učitel 1937

Každý začátek je následkem něčeho. Každý začátek něco ukončuje.

Paul Valéry foto
Paul Valéry 47
francouzský básník, esejista a filozof 1871 – 1945

Mužům se musí nechat veškerá volnost, jakou potřebují. Ať už to má jakékoliv následky. Čím se cítí volnější, tím méně toho využívají.

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011

Nevěřím v náhodu nebo shodu okolností. Věřím v klamné já, což znamená, že věřím, že věci, o kterých přemýšlím, mění svět kolem mě a mají za následek události, jež se jeví jako shoda náhod.

Marilyn Manson foto
Marilyn Manson 22
americký rockový hudebník a herec 1969

Dobrá díla jsou plodem dobrého charakteru a protože je chvályhodnější příčina než následek, chval více dobrý charakter bez vzdělání než vzdělance bez charakteru.

Leonardo Da Vinci foto
Leonardo Da Vinci 47
italský renesanční umělec 1452 – 1519

Následkem čehož požíval [Najman] u svých spoluobčanů respektu a úcty: vyjadřovat své blbství s veškerou autoritou, již podobné konání předpokládá, je pro Čechy nejvyšší ctižádostí hned za organizováním plodné kolaborace s rozličnými mocnostmi a budováním skalek. (Ad acta )

Patrik Ouředník foto
Patrik Ouředník 12
český archivář, básník, literární teoretik, překladatel a... 1957

Prohrané volby neznamenají pouze porážku kandidujícího senátora. Může to mít i nedozírné následky pro rodinu kandidáta, jejíž životní úroveň a jistota přímo závisí na jeho schopnostech umět vyhrávat.

John Fitzgerald Kennedy foto
John Fitzgerald Kennedy 35
americký politik, 35. prezident Spojených států 1917 – 1963

Všechno má nějaké následky. Nikdo od toho není osvobozený.

Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 98
americký spisovatel, pastor a učitel 1937

Odvrhneme od sebe veškeré sobectví, nebudeme shromažďovat ani statky, ani poznatky, ani milence, ani přátele, ani zásady, ani sebe samé: následkem toho se otevře naše mysl, uvolní se vůči člověku i zvířeti a bude tak přístupná, že už vůbec nebudeme moci zůstat sami sebou a zachováme se pouze ve spojení s celým světem!

Robert Musil foto
Robert Musil 9
rakouský dramatik a romanopisec 1880 – 1942

Dobré svědomí je často jen následek špatné paměti.

Winston Churchill foto
Winston Churchill 79
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965

Jebali jste na následky pro budoucí generaci! Tak je to! A já jsem ta budoucí generace a zlobím se na vás!


Používání masitých pokrmů a v menší míře zvířecích výrobků má za následek, že udržuje lidské vědomí omezené na hledisko, které je ovlivněno zvířecími sklony. Má-li se lidské vědomí stát ryze lidským, musí se osvobodit od závislosti na takových potravinách a takových výrobcích, jejichž buněčná substance je přirozeně takovými sklony prostoupena.

Paul Brunton foto
Paul Brunton 13
britský filozof 1898 – 1981

Kdyby bylo možné při konfliktech zastavit čas a probrat celou situaci racionálně skrze ujasnění si, proč druhý jedná tak, jak jedná, drtivá většina následků by nenastala.

Petr Pacher foto
Petr Pacher 9
český psycholog

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 98 citátů

Články

25 životních pravd antických osobností

Úžasné myšlenky jsou pravdivé i v moderní době. Přestože jsou následující myšlenky staré přes 2000 let, tak neztratily na své pravdivosti.

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .