Citáty na téma nevděk

Nevděk je znamení slabosti. Nikdy jsem neviděl schopné lidi, kteří by byli nevděčni.

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 310
německý spisovatel 1749 – 1832

Nevděk je dcerou pýchy.

Miguel de Cervantes foto
Miguel de Cervantes 51
španělský spisovatel 1547 – 1616

Lidé ušlechtilí jen těžko mohou uvěřit v něco zlého, v lidský nevděk, musí dostat tvrdé lekce, aby poznali, jak nesmírná je lidská zkaženost. Když pak jest jejich výchova v tomto směru dovršena, pozdvihují se k shovívavosti, která je vlastně nejvyšším stupněm opovržení.

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850

Nevděk je nejčernější zločin.

Franz Grillparzer foto
Franz Grillparzer 14
rakouský dramatik a spisovatel 1791 – 1872

Nejodsouzeníhodnější, avšak nejčastější a nejstarší nevděk je nevděk dětí vůči rodičům.

Luc de Clapiers de Vauvenargues foto
Luc de Clapiers de Vauvenargues 71
francouzský spisovatel, moralista 1715 – 1747

Stejně směšná by byla krásná žena, která by se měla za ošklivou, jako duchaplný člověk, kdyby se měl za hlupáka. Přílišná skromnost - vlastně chyba opravdu vzácná - je jakýmsi nevděkem vůči přírodě.

Julien Offray de La Mettrie foto
Julien Offray de La Mettrie 5
francouzský lékař a filozof 1709 – 1751

Peršané soudí i takové provinění, kvůli němuž se sice lidé nejvíce nenávidí, ale nejméně soudí, totiž nevděk, a přísně trestají i toho, o kom zjistí, že mohl projevit vděčnost a neučinil to.

 Xenofón foto
Xenofón 12
starověký řecký historik a filozof -430 – -354 př. n. l.

Můj přítel ihned zapomínal na dobro, které někomu prokázal. Proto si nikdynestěžoval na nevděk.

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984

Největší ctnosti vzbuzují největší žárlivost. Veliká ušlechtilost má za následek ten nejhorší nevděk. Je příliš namáhavé být spravedlivý vůči tak vynikajícím zásluhám.

Luc de Clapiers de Vauvenargues foto
Luc de Clapiers de Vauvenargues 71
francouzský spisovatel, moralista 1715 – 1747

Dobro má za hrob lidský nevděk.

Alfred De Musset foto
Alfred De Musset 19
francouzský spisovatel 1810 – 1857

Nevděk jest vždy jakýsi druh slabosti. Nevidělť jsem, že by řádní mužové byli bývali nevděčnými.

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 310
německý spisovatel 1749 – 1832

Jak barbarský, ba, ďábelský, ba, více než ďábelský nevděk to je! Ďáblům nikdy nebyl nabídnut Spasitel, a tobě ano; a přesto Jej sobě zlehčuješ?

Richard Baxter foto
Richard Baxter 30
anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 – 1691

Články

Max Ehrmann: Desiderata

Desiderata je báseň v próze o dosažení štěstí v životě. Napsal ji r. 1927 americký filosof Max Ehrmann, ale existuje i verze, že se jedná o anonymní text ze 17. století, který se našel v kostele sv. Pavla v Baltimore. Tak jako tak stojí za přečtení.

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .