Citáty na téma obava

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 138
brazilský textař a spisovatel 1947
„Co všechno jsem zratila v obavě, že něco ztratím.“

„Odvaha neznamená nemít obavy, ale překonat je.“


Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Dítě má bezmeznou důvěru v člověka. Bez zábran se spřátelí s dětmi, s nimiž se vidí poprvé, jde bez obav s cizí osobou. Jak by vypadal život na tomto světě, kdyby dospívajícímu lidskému tvoru nic nebralo přesvědčení, že všichni lidé jsou bratry a sestrami?“

Jacek Cygan foto
Jacek Cygan 1
1950
„Život, literatura, poezie, potěšení a obavy z dětství a sny jsou pro mě inspirací. Moje písně jsou založeny na pravdivých zkušenostech a jsou potvrzeny ve mně.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Láska ke spravedlnosti je u mnoha lidí jen obava, aby sami neutrpěli nespravedlnost.“

Chalíl Džibrán foto
Chalíl Džibrán 24
libanonský výtvarník, básník a spisovatel 1883 – 1931
„Co je strach z chudoby jiného než chudoba sama? Není obava ze žízně, když je studna plná, samotnou žízní, jež se nedá uhasit? (Prorok)“

 Tereza z Avily foto
Tereza z Avily 10
římskokatolická světice 1515 – 1582
„Nedovol, aby tě něco rozrušilo nebo v tobě vyvolalo obavy - všechny věci jsou pomíjivé.“

Paul Valéry foto
Paul Valéry 47
francouzský básník, esejista a filozof 1871 – 1945
„Máme jen vágní naděje, ale jasné obavy.“


Erich Maria Remarque foto
Erich Maria Remarque 135
německý spisovatel 1898 – 1970
„Láska není kupec, aby měla obavy z návratnosti svých investic.“

Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935
„Společnost, která neuznává alternativu své víry a své ideologie, která nepřipouští debatu z obav, že by přišla o svůj myšlenkový monopol, skončí nakonec v bludném kruhu náboženských či ideologických dogmat.“

Milan Růžička foto
Milan Růžička 45
český dokumentarista a režisér 1937 – 2011
„Mnozí hledají smysl života se skrytou obavou, že by snad mohl být v práci.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Smysl pro spravedlnost bývá jen obava, abychom nepřišli o to, co nám patří.“


François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Naděje a obava jsou nerozlučné.“

„Obava z následků. Nic nedokáže lépe zachovat tajemství.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.“

Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel 100
„Dar netěší, když s obavou se přijímá.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 47 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .