Citáty na téma objekt

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Lidská bytost zůstává do jisté míry narcistickou, i když už člověk našel vnější objekty pro své libido.“

Brian Rotman 1
britský matematik
„Pro Aristotela, který se zabýval klasifikováním, pořádáním a analyzováním světa na jeho neredukovatelné a nejzazší kategorie, objekty, příčiny a atributy, se představa neklasifikovatelné prázdnoty, všech vlastností zbavené díry v přirozené stavbě bytí, izolované od příčiny a následku a odloučené od všeho, co je přístupné smyslům, musela jevit jako nebezpečná choroba, bohaprázdné šílenství, které nechává člověka napospas nevykořenitelnému horroru vacui.“


Henry Peach Robinson foto
Henry Peach Robinson 1
britský fotograf 1830 – 1901
„Každý grif, každý trik a každý kouzelnický kousek smí fotograf využít… Povinnost mu nařizuje vyhýbat se obvyklému, holému a ošklivému a místo toho objekty svých fotografií pozdvihnout, neohrabané odstranit a nemalebné opravit.“

Isaac Newton foto
Isaac Newton 9
britský fyzik a matematik a zakladatel moderní klasické f... 1643 – 1727
„Nedefinuji čas, prostor, místo a pohyb, ježto jde o věci všem dobře známé. Musím pouze konstatovat, že neučení lidé si nepředstavují tyto veličiny jinak než v jejich vztahu k smyslovým objektům. A z toho pocházejí jisté předsudky...“

John Fitzgerald Kennedy foto
John Fitzgerald Kennedy 35
americký politik, 35. prezident Spojených států 1917 – 1963
„Nerozum a demagogie jsou objekty, na které se člověk spolehnout nemůže. Mnozí vedoucí politikové jsou společensky bezvýznamní, charakterově podlí a pro svůj úřad naprosto nepřipravení. Někteří z nich jsou pouze levní demagogové, jiní zbohatlíci, kteří svůj politický mandát prostě koupili. Je dost i těch, kteří se řídí pouze nízkými stranicko-politickými předsudky a jinak nevědí zhola nic.“

Michael Jackson foto
Michael Jackson 75
americký zpěvák 1958 – 2009
„Základ veškeré lidské znalosti, začátek lidského vědomí musí být to že každý z nás je objekt lásky.“

Immanuel Kant foto
Immanuel Kant 70
německý filozof 1724 – 1804
„Krásno vyžaduje kvalitu objektu.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Nejvhodnější objekty pro padělatele: víno a pravda.“


Jean Paul foto
Jean Paul 124
německý spisovatel 1763 – 1825
„Abychom se nestyděli za lásku, musíme milovat dokonalý objekt, nebo si to aspoň namlouvat.“

Patrik Ouředník foto
Patrik Ouředník 12
český archivář, básník, literární teoretik, překladatel a... 1957
„Přítomnost knihovny je v utopiích vzácná. Obecně vzato přistupují utopisté ke knihám s nedůvěrou: jde o objekt soukromého rázu, který izoluje jedince a vzdaluje ho kolektivu, nehledě k tomu, že kniha může čtenáři nasadit do hlavy nepatřičné myšlenky. K čemu jsou nám knihy, žijeme-li v ideálním světě? (Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem )“

Aline Kominsky-Crumbová 1
umělkyně 1948
„Vzrušovaly mě Crumbovy zvrácený kresby, protože řada ženských objektů chtíče připomínala mě – a to dělá dobře mýmu extrémnímu narcisismu.“

Viktor Frankl foto
Viktor Frankl 17
rakouský horolezec, neurolog, psychiatr a vysokoškolský p... 1905 – 1997
„Každý den a každá hodina v lágru dávala tisíce příležitostí k vnitřnímu rozhodnutí, které bylo rozhodnutím pro, nebo proti propadnutí člověka těm okolním silám, které hrozily uloupit mu to nejvlastnější, jeho vnitřní svobodu, a svést ho k tomu, aby se zřekl své svobody a důstojnosti a stal se pouhým míčem na hraní, pouhým objektem vnějších podmínek a nechal se od nich proměnit v typického koncentráčníka.“


William Fox Talbot foto
William Fox Talbot 2
britský vynálezce a fotograf 1800 – 1877
„Je v našich silách zachytit obraz pohybujícího se objektu, pokud budeme schopni osvítit je náhlým elektrickým výbojem.“

Hugo Demartini foto
Hugo Demartini 1
český sochař a vysokoškolský pedagog 1931 – 2010
„U těch chromovaných leštěných koulí mě fascinovalo především to, že koule má největší plochu ze všech geometrických tvarů. Když jsem z nich udělal zrcadlo, tak se stal divák součástí toho objektu nebo reliéfu a přestal na to myslet jako na umění.“

Robert Barry 1
americký umělec 1936
„Ve skutečnosti neničíme objekt, ale jen rozšiřujeme definici.“

Pavel Pepperštejn foto
Pavel Pepperštejn 1
ruský umělec a spisovatel 1966
„Je pro mě velmi důležité, aby kniha vypadala tak, jak chci. Jsem přece nejen spisovatel, ale i výtvarník, proto je pro mě kniha důležitá především jako objekt.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 29 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .