Citáty na téma objevení

Anthelme Brillat-Savarin foto
Anthelme Brillat-Savarin 7
francouzský právník, politik a spisovatel 1755 – 1826
„Objevení nového jídla znamená pro lidské štěstí víc než objevení nové hvězdy.“

„Objevením slova "proč?" stala se chyba. K uspořádání života stačí se ptáti "jak?"“


Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Objevení Ameriky bylo báječné, ale bylo by ještě báječnější, minout ji.“

 Mooji foto
Mooji 8
Anthony Paul Moo-Young /ˌmuː ˈjʌŋ/, (narozen 29. ledna 1954) 1954
„Říkáš, že si přeješ se osvobodit ode všech tužeb a očekávání. A skutečně, tato tvá vlastní touha tě rozrušuje. Protože i šlechetné touhy, jako touha zachránit svět nebo být dobrým člověkem nebo dokonce dosáhnout osvobození, tě ve skutečnosti mohou odvrátit od objevení toho, co už je opravdu zde ~ přirozená, nespoutaná naplněnost.“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Rozkoš není v objevení pravdy, ale v hledání.“

Wolfgang Amadeus Mozart foto
Wolfgang Amadeus Mozart 7
rakouský hudební skladatel 1756 – 1791
„Představuji si Mozartova génia jako slunce, které svítí a hřeje, aniž by opouštělo svoji uzákoněnou dráhu, kdežto Beethovena nazývám kometou, která naznačuje odvážné cesty, aniž se podřizuje nějakým pravidlům a její objevení zavdává podnět k všelijakým pověrám. Mozart vysílá věčně svěží paprsky ranního slunce přímo k zemi, Beethoven soustřeďuje v ohnisku žhavé polední paprsky a přebírá stíny noci, aby osvěžily a zchlazovaly ty, jimž je žár nesnesitelný. – Václav Jan Tomášek“

Friedrich Koenig foto
Friedrich Koenig 1
1774 – 1833
„Máme sklon zapomínat, že štěstí není dosáhnout něčeho, co nemáme. Naopak je to objevení a docenění toho, co máme.“

Jerome Klapka Jerome foto
Jerome Klapka Jerome 29
anglický humorista 1859 – 1927
„Objevení tabáku bylo pro nás zahaleče, pravým požehnáním. Čím zaměstnával státní úředník svou mysl před časy Sira Waltera, to si věru těžko dovedu představit.“


Alexandr Sommer Batěk foto
Alexandr Sommer Batěk 22
český chemik, esperantista a pedagog 1874 – 1944
„Za nějaký čas jsem dostal dopis od esperantisty prof. Bicknella, který mne velmi vřele zval do Bordighery v Italii. Rozhodl jsem se tam jeti a dne 11. listopadu 1909 jsem vyjel z Lošína do Terstu a odtud v noci parníkem do Benátek. […] V Bordigheře jsme se zase zařídili po svém. U Bicknellů jsem býval hostem a chodil jsem s profesorem na vycházky, na nichž mi ukazoval přírodopisné zvláštnosti. Prohlédli jsme si tam nádherné Wintrovy zahrady, v nichž se pěstují palmy pro různé církevní slavnosti v celé Evropě. Jinak se pěstují palmy k obřadům katolickým, jinak k židovským. Bicknell má v Bordigheře vlastní museum, kde má uloženy nálezy svých praehistorických písem vysoko pod ledovci jím objevených. Jeho vila jest ozdobena esperantskou hvězdou. Jest horlivý esperantista. V Bordigheře jest četná kolonie anglická, ale Bicknell, ač Angličan, mluvil s každým jen esperantsky. Také jeho sluha jinak nemluvil. Jeho zásluhou lze se v Bordigheře i v obchodech domluviti esperantem. Za mé přítomnosti uspořádal Bicknell ve svém museu sjezd esperantistů italských a francouzských, které si pozval z Nizzy a hostil je ve velkém sále svého musea. Zažili jsme veselé odpůldne a večer jsme se rozcházeli za zpěvu esperantské hymny: „En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voko“.“

Václav Jan Tomášek foto
Václav Jan Tomášek 2
český hudební skladatel a pedagog 1774 – 1850
„Představuji si Mozartova génia jako slunce, které svítí a hřeje, aniž by opouštělo svoji uzákoněnou dráhu, kdežto Beethovena nazývám kometou, která naznačuje odvážné cesty, aniž se podřizuje nějakým pravidlům a její objevení zavdává podnět k všelijakým pověrám. Mozart vysílá věčně svěží paprsky ranního slunce přímo k zemi, Beethoven soustřeďuje v ohnisku žhavé polední paprsky a přebírá stíny noci, aby osvěžily a zchlazovaly ty, jimž je žár nesnesitelný.“

Vítězslav Nezval foto
Vítězslav Nezval 17
český básník, spisovatel a překladatel 1900 – 1958
„Jeho dílo má pro poezii takový význam jak pro život lidstva objevení parního stoje a elektřiny. (o Apollinairovi)“

Joseph John Thomson foto
Joseph John Thomson 1
britský fyzik 1856 – 1940
„Nejde přitom o objevení osamělého ostrova, ale celého kontinentu nového vědeckého myšlení. Je to nejvýznamnější objev gravitačního učení od doby, kdy Newton vyslovil své základní zákony. (o teorii relativity)“


Josef Petr Ondok 2
český biolog, filozof, teolog a římskokatolický duchovní 1926 – 2003
„Vývoj života na zemi napovídá, že cílem stvoření přírody v Božím plánu bylo něco víc, než jen připravit scénu pro objevení člověka.“

James Dashner foto
James Dashner 11
americký spisovatel 1972
„Víc než kdy jindy chápal touhu Placerů po objevení cesty z Labyrintu. Nešlo jen o únik. Poprvé pocítil chuť pomstít se lidem odpovědným za to, že ho sem poslali.“

Gustave Courbet foto
Gustave Courbet 8
francouzský malíř 1819 – 1877
„Velikost lásky je v tom, že spěje od objevení hrubé lásky k poznání jejich jemností.“

Deborah Harkness foto
Deborah Harkness 6
americká vědkyně a spisovatelka 1965
„Na počátku jest nepřítomnost a touha. Na počátku jest krev a strach. Na počátku jest objevení čarodějnic.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 21 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .