Citáty na téma objevení

Člověk je bytost, jejímž objevením vzniká svět.

Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre 65
francouzský existenciální filosof, dramatik, prozaik, sce... 1905 – 1980

Velikost lásky je v tom, že spěje od objevení hrubé lásky k poznání jejich jemností.

Gustave Courbet foto
Gustave Courbet 8
francouzský malíř 1819 – 1877

Objevení nového jídla znamená pro lidské štěstí víc než objevení nové hvězdy.

Anthelme Brillat-Savarin foto
Anthelme Brillat-Savarin 7
francouzský právník, politik a spisovatel 1755 – 1826

Objevením slova "proč?" stala se chyba. K uspořádání života stačí se ptáti "jak?"


Objevení Ameriky bylo báječné, ale bylo by ještě báječnější, minout ji.

Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910

Říkáš, že si přeješ se osvobodit ode všech tužeb a očekávání. A skutečně, tato tvá vlastní touha tě rozrušuje. Protože i šlechetné touhy, jako touha zachránit svět nebo být dobrým člověkem nebo dokonce dosáhnout osvobození, tě ve skutečnosti mohou odvrátit od objevení toho, co už je opravdu zde ~ přirozená, nespoutaná naplněnost.

 Mooji foto
Mooji 8
Anthony Paul Moo-Young /ˌmuː ˈjʌŋ/, (narozen 29. ledna 1954) 1954

Rozkoš není v objevení pravdy, ale v hledání.

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910

Představuji si Mozartova génia jako slunce, které svítí a hřeje, aniž by opouštělo svoji uzákoněnou dráhu, kdežto Beethovena nazývám kometou, která naznačuje odvážné cesty, aniž se podřizuje nějakým pravidlům a její objevení zavdává podnět k všelijakým pověrám. Mozart vysílá věčně svěží paprsky ranního slunce přímo k zemi, Beethoven soustřeďuje v ohnisku žhavé polední paprsky a přebírá stíny noci, aby osvěžily a zchlazovaly ty, jimž je žár nesnesitelný. – Václav Jan Tomášek

Wolfgang Amadeus Mozart foto
Wolfgang Amadeus Mozart 7
rakouský hudební skladatel 1756 – 1791

Máme sklon zapomínat, že štěstí není dosáhnout něčeho, co nemáme. Naopak je to objevení a docenění toho, co máme.

Friedrich Koenig foto
Friedrich Koenig 1
1774 – 1833

Objevení tabáku bylo pro nás zahaleče, pravým požehnáním. Čím zaměstnával státní úředník svou mysl před časy Sira Waltera, to si věru těžko dovedu představit.

Jerome Klapka Jerome foto
Jerome Klapka Jerome 29
anglický humorista 1859 – 1927

Myslím si, že v lidské evoluci nebylo tak důležité objevení této látky - LSD. Je to pouze nástroj k přeměnění nás v to, co bychom měli být.

Albert Hofmann foto
Albert Hofmann 2
švýcarský chemik 1906 – 2008

Představuji si Mozartova génia jako slunce, které svítí a hřeje, aniž by opouštělo svoji uzákoněnou dráhu, kdežto Beethovena nazývám kometou, která naznačuje odvážné cesty, aniž se podřizuje nějakým pravidlům a její objevení zavdává podnět k všelijakým pověrám. Mozart vysílá věčně svěží paprsky ranního slunce přímo k zemi, Beethoven soustřeďuje v ohnisku žhavé polední paprsky a přebírá stíny noci, aby osvěžily a zchlazovaly ty, jimž je žár nesnesitelný.

Václav Jan Tomášek foto
Václav Jan Tomášek 2
český hudební skladatel a pedagog 1774 – 1850

Přátelství buď je, nebo není. Nemusí se jevit, nemusí se tvářit, nemusí být závislé - na nějakých projevech. Ale je. Může se projevit ve chvíli, kdy je potřebujeme, může se vynořit jako spodní voda, i jeho objevení se a zásady jsou vždycky organické - nemůže se nevynořit tam, kde je ho třeba.

Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003

S pokrokem je to jako s nově objevenou zemí: na pobřeží samá kvetoucí osada, vnitrozemí samá poušť, step, prérie.

Johann Nepomuk Nestroy foto
Johann Nepomuk Nestroy 24
rakouský dramatik, herec a zpěvák 1801 – 1862

Za nějaký čas jsem dostal dopis od esperantisty prof. Bicknella, který mne velmi vřele zval do Bordighery v Italii. Rozhodl jsem se tam jeti a dne 11. listopadu 1909 jsem vyjel z Lošína do Terstu a odtud v noci parníkem do Benátek. […] V Bordigheře jsme se zase zařídili po svém. U Bicknellů jsem býval hostem a chodil jsem s profesorem na vycházky, na nichž mi ukazoval přírodopisné zvláštnosti. Prohlédli jsme si tam nádherné Wintrovy zahrady, v nichž se pěstují palmy pro různé církevní slavnosti v celé Evropě. Jinak se pěstují palmy k obřadům katolickým, jinak k židovským. Bicknell má v Bordigheře vlastní museum, kde má uloženy nálezy svých praehistorických písem vysoko pod ledovci jím objevených. Jeho vila jest ozdobena esperantskou hvězdou. Jest horlivý esperantista. V Bordigheře jest četná kolonie anglická, ale Bicknell, ač Angličan, mluvil s každým jen esperantsky. Také jeho sluha jinak nemluvil. Jeho zásluhou lze se v Bordigheře i v obchodech domluviti esperantem. Za mé přítomnosti uspořádal Bicknell ve svém museu sjezd esperantistů italských a francouzských, které si pozval z Nizzy a hostil je ve velkém sále svého musea. Zažili jsme veselé odpůldne a večer jsme se rozcházeli za zpěvu esperantské hymny: „En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voko“.

Alexandr Sommer Batěk foto
Alexandr Sommer Batěk 22
český chemik, esperantista a pedagog 1874 – 1944

Jako se Bůh tázal Kaina, kde je jeho bratr Abel, tak se bude tázat i nás, kde jsou naši bratři - zvířata. Když toto pochopíme, mohlo by vzniknout nové křesťanství, křesťanství dosud žité menšinou, stále ještě neobjevené.

Reinhold Schneider foto
Reinhold Schneider 1
1903 – 1958

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 21 citátů

Články

30 moudrých latinských citátů s českým překladem

Ať už hledáte citát k zamyšlení nebo inspiraci pro své další tetování, ze třiceti vybraných výroků římských, řeckých a italských filozofů si jistě vyberete.

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .