Citáty na téma obsah

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“

 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.“


Bohumil Hrabal foto
Bohumil Hrabal 35
český romanopisec a spisovatel 1914 – 1997
„Obsah knihy je ten, který tam je.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Cítit, milovat, trpět, obětovat se, bude vždycky obsahem života ženy.“

„Obsah některých knih dokáže strávit jen oheň.“

Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Vezmi lásce iluzi a vezmeš jí všechnu potravu. Každý obdiv pomáhá lásku pěstovat, ať je to obdiv tělesný nebo duševní. Ostatně ženě se nikdy nemá říkat nic, co nemůže dobře pochopit. Hloubá nad tím, a často nesprávně. A když hloubá nad něčím, co je nejasné a záhadné, skončí to obyčejně špatně. Uklouzne jedno slůvko a jeho postupné odrazy rozloučí to, co k sobě lnulo. Kolikrát se stane, aniž se ví jak, že srdce se nepozorovaně vyprázdní jen proto, že je zasáhlo slovo nazdařbůh pohozené. Milující najednou pozoruje, jak jeho štěstí mizí. Nic není hroznějšího jak puklá nádoba, jejíž obsah pozvolna, ale nezadržitelně uniká.“

Joseph Murphy foto
Joseph Murphy 10
1898 – 1981
„Budoucnost je zviditelněný obsah vašeho současného myšlení. Změňte své myšlení a změníte svůj osud.“

Miroslav Tyrš foto
Miroslav Tyrš 4
český kritik, historik umění a estetik 1832 – 1884
„Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života.“


Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Věřící člověk je k obsahům náboženství v jistém smyslu citově vázán.“

Egon Hostovský 13
český romanopisec 1908 – 1973
„„Sám jsem se ptával, odkud se v mích prvních knížkách vzaly židovské motivy. Moje rodina byla přece zcela asimilována a k židovskému celku příslušela celkem vzato spíš z tradice a setrvačnosti. Nikdy v dětství, ani později jsme neslyšel protižidovskou nadávku a nesetkal jsem se s žádnou formou antisemitismu.l A přece se mi už asi od sedmnácti let zdálo, že se (a také moji příbuzní) přece jen čímsi liším od svých přátel a známých. Každý jsme nějak jiný, říkal jsem si, kdybychom byli všichni stejní, bylo by to na světě k zbláznění. Ta má odlišnost měla zvláštní znak: nostalgii, jež neměla obsah. Toužil jsme po čemsi, co jsem nedovedl pojmenovat. Často jsem býval smutný, deprimovaný a nevěděl jsme proč…““

Woody Allen foto
Woody Allen 136
americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovatel, d... 1935
„Jedním z charakteristických rysů reality je, že postrádá Obsah.“

 Stendhal foto
Stendhal 60
francouzský spisovatel 1783 – 1842
„Pohledem lze říci všechno, a přitom lze každý pohled zapřít, protože jeho obsah a význam nelze reprodukovat.“


Igor Stravinskij foto
Igor Stravinskij 6
ruský skladatel 1882 – 1971
„Hudba ve své podstatě je neschopna cokoliv vyjádřit: pocit, obsah, psychický stav, přírodní jev apod. Komponovat pro mne znamená uvést do jistého pořádku určité množství tónů podle jejich intervalových znaků.“

Archibald Joseph Cronin foto
Archibald Joseph Cronin 8
skotský romanopisec a lékař 1896 – 1981
„Znaky lásky se objevují v přírodě ještě dávno před člověkem. Avšak teprve člověkem se stala láska základem kultury a velkým životním obsahem.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Sen je otvor, kterým ve vzácných chvílích nahlédneš do obsahu své duše.“

Leszek Kumor 25
1924
„Nadepsat poslední stránky knihy slovem obsah zní v některých případech troufale.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 52 citátů

Obrázky s citáty na téma obsah

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .