Citáty na téma obyvatel

Winston Churchill foto
Winston Churchill 78
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Nenajdete jediný národ mezi obyvateli habsburského Domu, kterému by získání samostatnosti přineslo něco jiného než muka a strázně, jaké dávní básníci a kněží popisují v pekle.“

Claude Adrien Helvétius foto
Claude Adrien Helvétius 20
francouzský filozof 1715 – 1771
„Omezení tisku je urážka národa, zakázat číst určité knihy jest prohlásit obyvatele buď hlupáky, nebo otroky.“


„Není mnoho obyvatel obce, kteří v ní dovedou žít.“

 Agésiláos ii. foto
Agésiláos ii. 1
král starověké Sparty -444 – -360 př. n. l.
„Města by měla být opevněna odvahou svých obyvatel.“

Václav Bělohradský foto
Václav Bělohradský 15
český filozof, politický spisovatel, profesor, sociolog, ... 1944
„Demokracie má tři nepřátele. Za prvé náboženský fundamentalismus, který nepřipouští jiné než doslovné čtení posvátného textu. Druhým nepřítelem je nacionalismus, který podřizuje svobodu řeči mýtu o společném původu obyvatel státu. Třetím nepřítelem je expert, jehož názor se postupně stává jedinou zárukou legitimity zákonů. Tato redukce legitimnosti zákonů na názor experta ohrožuje dnes demokracii nejvíce.“

„Inteligence na naší planetě je konstantní. Jen počet obyvatel stále roste.“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Cílem války je vraždění, zbraní války je vyzvědačství, zrada a povzbuzování k ní, přivádění obyvatel na mizinu, drancování nebo kradení ve prospěch armády, podvod a lež, nazývané válečnou lstí. Mravem vojenského stavu je nedostatek svobody, to znamená kázeň, zahálka, nevzdělanost, krutost, nemravnost, opilství. A přes to všechno je to nejvyšší stav a všichni ho mají v úctě.“

Stanisław Jerzy Lec foto
Stanisław Jerzy Lec 224
polský spisovatel 1909 – 1966
„Vždy se najdou Eskymáci, kteří vypracují pro obyvatele Konga pokyny, co dělat za velkých veder.“


George Mikes foto
George Mikes 3
maďarsko-britský autor 1912 – 1987
„Obyvatelé velkoměst jsou lidé, kteří přišli z venkova do města tvrdě pracovat, aby si pak mohli dovolit přesídlit na venkov.“

Michal Horáček foto
Michal Horáček 6
český básník, filantrop, novinář, podnikatel a textař 1952
„Jedna písnička má v mém srdci, spíše než v hlavě, zvláštní místo. Jmenuje se V penziónu Svět. Ta shrnuje moje životní nastavení, přesvědčení o tom, že my všichni, obyvatelé penziónu Svět, máme volbu, zda zůstaneme v kamrlíku, jak nám byly životní karty rozdány, a v jistém setrváme, ale připravíme se o zvuky, barvy a dobrodružství pohybu po penziónu Svět. Vezmeme tu kuráž a vyjdeme z těch dveří, vynoříme se v temných chodbách a budeme hledat výtahy, schodiště a kuchyně? V téhle písni je to všechno obsažené a možná, že všechny ostatní písně jsou variace na tohle téma.“

Sylwie Chutniková 1
polská spisovatelka 1979
„Kdysi se o Varšavě říkalo, že se po válce zrodila z ničeho, z lidských ostatků, z betonu vyrobeného ze stavební suti. Teď to vypadá ještě impozantněji, když se dům ani stavět nemusí. Roste sám, jako houba z podhoubí, jako kytka na kompostu, jako plíseň ve vlhku. Lidskou ruku tady nikdo nepotřebuje, nepotřebují nic, co je lidské. Naprogramované skleněné domy si vystačí samy, a proto jsou tak hrozivé. Nečekají na povolení, na to, až se lidi vystěhují. Stejně tak by se mohly staré činžáky nechat i s obyvateli uvnitř, pak je jednoduše zbořit a jen počkat, než vyrostou nové.“

Rudolf Habsbursko-Lotrinský foto
Rudolf Habsbursko-Lotrinský 1
rakouský arcivévoda 1858 – 1889
„Studium lidí, kteří žijí uvnitř hranic této říše, nepředstavuje jen velice podstatnou oblast činnosti odborníků, ale částečně ho lze využít při rozvíjení jednotícího vlastenectví. Lepším poznáním hodnot a typických znaků jednotlivých etnografických skupin a jejich vzájemné hmotné závislosti se musí posílit pocit solidarity, který spojuje všechny obyvatele vlasti. “


Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Překleneš-li řeku mostem, nezmenšíš tím vzdálenost mezi jejími břehy, ale spojíš je a posloužíš jejich obyvatelům, a to je úspěch.“

Jiří Paroubek foto
Jiří Paroubek 41
český ministr místního rozvoje ČR, člen českého Parlament... 1952
„„Nechci pana prezidenta z ničeho vinit, ale v době, kdy takhle vystoupil, vyšel průzkum, podle nějž 93 % obyvatel vyjádřilo své silné výhrady proti Romům. Myslím, že prezident i premiér by se … tu a tam měli postavit proti mínění svých spoluobčanů a vzdělávat je.“(Reakce na tvrzení Václava Klause, že se Romům v koncentračním táboře Lety „vlastně nic moc nedělo“, červenec 2005.)“

Jaroslav Kubera foto
Jaroslav Kubera 78
český senátor českého Parlamentu 1947
„Prosetice žádnou vyloučenou lokalitou nejsou. V Proseticích jsou jeden nebo dva domy. Tady jsou Prosetický, který to tam znají. Jako říct, že Prosetice, na které když se dnes podíváte, tak už tam chybí tuším dva domy (přeřeknutí). A stávají se jednou z nejhezčích lokalit, teď nemyslím složením obyvatel, to je ještě pořád složité, ale už se to mění. Podívejte se, jak to vypadá, když pohlédnete od dopravního hřiště směrem dovnitř, do těch bloků, a vzpomeňte si, jak to v Proseticích vypadalo. Jako to hodně rychle zapomínáte. To, že tam je jeden nebo dva domy, žádná sociálně vyloučená sociální lokalita typu Janov, Bílina, Duchcov přece není. To přece není pravda. Nenecháme se do toho vmanévrovat, tak jako jsme se nenechali vmanévrovat do romského poradce, protože romský poradce přináší jenom romské problémy a tady problémy s Romy nejsou. Dokonce jsem pozván na mejdan Romů a nemusím si prý brát vůbec břitvu, že se nemusím bát, že by mě tam někdo podříz, protože tam maj obvykle dobře zorganizovanou pořadatelskou službu. Mám jenom obavu o ty lavičky, co od nás chtěj pučit, jestli vydržej. Ale jako tady ten problém není zdaleka tak vyhrocený a my se s ním nebudeme úmyslně zabývat, protože tam, kde se s ním intenzivně zabývají, si ho přímo vyrábějí. Takže to my teda dělat nebudeme. Někdo si může myslet něco jiného, ale to je právo zastupitelstva, jak si rozhodne. To je tedy odpověď na tu otázku, co budeme dělat teď. Nic, máme už všechno hotový. (4. jednání zastupitelstva města Teplice 24. 6. 2011)“

Serj Tankian foto
Serj Tankian 7
hudebník 1967
„„Civilizace je 99 procent toho, jak na planetě žijí lidé, existuje jen pár těch, kteří jsou jí netknutí. Jenže civilizace je dnes postavená na příliš rychlém vytěžování přírodních zdrojů a neúměrném nárůstu počtu obyvatel, je neudržitelná. Můj pohled je takový, že žijeme v zajímavé době, kdy se snažíme zalepit akorát drobné dírky v ohromné zdi, která se bortí.““

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 47 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .