Citáty na téma obzor

Helen Keller foto
Helen Keller 15
americká autorka a politická aktivistka 1880 – 1968
„Žádný pesimista nikdy neobjevil tajemství hvězd, neplavil se do neznámých zemí, ani neobjevil nové obzory lidské duše.“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Hlavní je držet v životě přesný kurz směrem k Duchovní podstatě, věnovat se duchovním praktikám, rozšiřovat obzor svých Znalostí, nepodléhat provokacím Materiální podstaty, vytvářet v sobě cit opravdové Lásky k Bohu. A přirozeně také co nejčastěji činit dobré skutky, žít podle Svědomí. Je to každodenní práce, postupné vítězství nad sebou samým. Z toho všeho se skládá tvá cesta, kterou za tebe nikdo neujde a nikdo za tebe tuto duchovní práci nevykoná.“


John Fitzgerald Kennedy foto
John Fitzgerald Kennedy 35
americký politik, 35. prezident Spojených států 1917 – 1963
„Problémy světa nemohou vyřešit skeptikové a cynici, jejichž obzory jsou omezené viditelnou realitou. Potřebujeme muže a ženy, kteří dokážou snít o věcech, které nikdy nebyly.“

Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller 63
německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 – 1805
„Svět má tak úzké obzory, a mozek nekonečné možnosti.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Naděje spatří světlo nad obzorem vždy dříve, než vskutku vzejde.“

Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935
„Svět má nekonečné možnosti, to mozek má úzké obzory.“

Abraham Isaac Kook foto
Abraham Isaac Kook 2
rabín 1865 – 1935
„Láska ke stvořením potřebuje s velkou péčí rozšiřovat do rozměru, který je pro ni vhodný, proti povrchnosti, která se objevuje při prvotním poznávání, způsobem, jenž nemá žádné opodstatnění ani v Tóře ani v praktickém morálním životě, jako by zdánlivě láska měla vnitřní rozpory či byla přinejmenším lhostejná, a přitom vždy láska potřebuje naplňovat celého člověka. Nejvyšší místo v lásce ke stvořením musí zaujímat láska k člověku, a ta se musí rozprostírat nad celým lidstvem, přes všechny rozdíly názorů, náboženství a víry, přes všechny rasy a podnebí, je správné pochopit různé národy a lidská shromáždění a jak jen to je možné poznat jejich kulturu a jejich vlastnosti, aby člověk poznal, jak založit lásku k člověku na základech, které mají blízko k činům. Neboť jen duši plnou lásky ke stvořením a lásky k člověku může uchopit láska k národu geniální záplavou a velikostí myšlenek a činů. Úzkost obzorů, která způsobuje, že člověk vidí ve všem, co je za hranicí speciálního národa, či dokonce jen za hranicí Izraele, jen ohavnost a nečistotu, patří ke strašlivému tmářství, jež způsobuje celkovou zkázu stavby myšlenkového dobra, k jehož světlu se upíná každá jemná duše.“

Lafayette Ronald Hubbard foto
Lafayette Ronald Hubbard 23
americký autor sci-fi, filozof a zakladatel Scientologick... 1911 – 1986
„Šílenství nikdy nejde tak daleko, aby se člověk zamiloval do paprsku, který se mihne na obzoru.“


„Krvavý obzor nemusí vždy nutně znamenat svítání.“

Julius Fučík foto
Julius Fučík 2
český novinář a politický spisovatel 1903 – 1943
„Šířka četby nikterak ještě nezaručuje šířku obzoru.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1747 – 1827
„Tvrdohlavost a umíněnost jsou přímo úměrné omezenosti našeho rozumu: jen neochotně přijímáme to, co přesahuje hranice našeho obzoru.“

Nikolaj Prževalskij foto
Nikolaj Prževalskij 1
ruština geograf 1839 – 1888
„Nikdy se mi nepodařilo ani uzřít divoké koně. Viděl jsem jen daleko na obzoru od nich zvířená mračna prachu.“


Robert Browning foto
Robert Browning 12
anglický básník a dramatik viktoriánské éry 1812 – 1889
„Člověk má jít za obzor svých možností, od čeho má nebesa?“

Ivan Alexandrovič Gončarov foto
Ivan Alexandrovič Gončarov 12
ruský spisovatel 1812 – 1891
„Prohnanost je jako drobná mince, za niž si toho moc nekoupíte. Jako se s drobnými v kapse dá prožít hodinka či dvě, tak může prohnaný člověk na chvilku něco ututlat, anebo někoho oklamat a něco zpotvořit, ovšem na to, abyste obsáhli daleké obzory či pochopili východiska a výsledek něčeho opravdu podstatného, prohnanost nestačí.“

„Přátelství zvniká jako déšť, a mizí jako slunce za obzorem.“

Jack London foto
Jack London 29
americký autor, novinář a sociální aktivista 1876 – 1916
„Je to stará tragédie úzkého obzoru, který chce mentorsky poučovat vesmír. (Martin Eden)“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 29 citátů

Obrázky s citáty na téma obzor

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .