Citáty na téma očekávání

Steve Jobs foto
Steve Jobs 21
americký podnikatel a zakladatel společnosti Apple Inc. 1955 – 2011
„Vědomí, že brzy zemřu, je nejdůležitějším nástrojem, který mi pomáhá činit zásadní životní rozhodnutí. Protože téměř všechno - veškerá vnější očekávání, veškerá pýcha, všechen strach z trapnosti nebo neúspěchu - se tváří v tvář smrti ztratí a zůstává jen to, co je opravdu důležité. Vědomí, že zemřete, je nejlepší způsob, jaký znám, jak nespadnout do pasti přesvědčení, že máte co ztratit. Už teď jste nazí. Není důvod nejít za svým srdcem.“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 138
brazilský textař a spisovatel 1947
„Srdce umírá strachy už jen při pomyšlení na lásku, která zmizí navždy, na okamžik, který nesplní očekávání, na poklad, který místo aby byl nalezen, zůstane navěky skryt v písku. Protože když k tomu dojde, srdce nakonec velice trpí.“


Bernhard Schlink foto
Bernhard Schlink 4
německý spisovatel 1944
„Je to opravdový smutek? Ten, co nás přepadá, když se hezké vzpomínky při zpětném pohledu kazí, protože tehdejší štěstí nežilo jenom ze situace, ale i z očekávání, která nebyla splněna?... Předčítač“

Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy 196
indický spisovatel a guru 1931 – 2007
„Má-li tvá mysl
stále ještě řetězy očekávání,
budeš dozajista odsouzen
ke krutým zklamáním.“

„Láska k životu pramení především z očekávání, touhy; nikoli tedy jak by se mohlo zdát z prožitého štěstí.“

Udo Zander foto
Udo Zander 2
švédský obchodní teoretik 1959
„To, co přiměje lidi ke změně je vnímaná propast mezi životními touhami, očekáváními a existujícími možnostmi naplnit je v rozumné době ve stávající situaci.“

 Madonna foto
Madonna 98
americká zpěvačka, skladatelka a herečka 1958
„Být statečný je milovat někoho bezpodmínečně, bez očekávání čehokoli nazpět. Jen dávat. To vyžaduje odvahu, protože nechceme padnout na obličej nebo zůstat otevřeni ranám osudu.“

Julius Zeyer foto
Julius Zeyer 37
český spisovatel 1841 – 1901
„Ženy zůstávají stále dětmi, které žijí z očekávání.“


Antonín Polách 1
český lékař, spisovatel a spisovatel historických románů 1959
„Konat dobré skutky v očekávání, že vás za to lidé budou mít rádi, je riskatní a často frustrující. Lepší je, dělat je jen tak sobě pro radost.“

Karl Kraus foto
Karl Kraus 64
český dramatik a novinář 1874 – 1936
„Válka je zprvu naděje, že se nám povede lépe, potom očekávání, že se druhému povede hůře, pak zadostiučinění, že se ani tomu druhému nevede lépe, a nakonec překvapení, že se oběma vede hůře.“

Verena Rossbacherová foto
Verena Rossbacherová 1
rakouská autorka 1979
„Knihy, které se nedají číst, které třeba nejsou napínavé, mi přijdou arogantní. Sama ráda čtu napínavé a zábavné knihy. A se stejným očekáváním přistupuji i ke svým knihám.“

Karin Alvtegen foto
Karin Alvtegen 1
švédská autorka detektivek 1965
„Ve snaze uchránit mě před bolestí, mě chtěla naučit zvykat si na to nemít příliš velká očekávání. Ale pokud se člověk ze všech sil připravuje na neúspěch, stane se neúspěch nakonec jeho skutečným cílem.“


Julian Barnes 9
anglický prozaik 1946
„Není snad tou nejspolehlivější rozkoší, naznačuje Flaubert, rozkoš z očekávání? Komu je zapotřebí vlámat se do pustého podkroví naplněných tužeb?“

Jostein Gaarder foto
Jostein Gaarder 42
norský autor 1952
„Není dobré žít s nepodloženou nadějí, že něco dobře dopadne, když se člověk ve skutečnosti nachází v bezútěšné situaci. Přimkne-li se k nerealistickému očekávání, že situaci může zachránit zázračná kúra, všechno se ještě víc pokazí. Pak je skoro lepší, upadne-li do apatie.
(Principálova dcera)“

Stephenie Meyer foto
Stephenie Meyer 29
americká autorka 1973
„Když vám život nabízí sen naprosto za hranicemi vašich největších očekávání, není rozumné truchlit, když nadejde jeho konec.“

Erich Maria Remarque foto
Erich Maria Remarque 135
německý spisovatel 1898 – 1970
„Nechť si přijdou měsíce a léta, nic mi už nevezmou, už nic mi vzít nemohou. Jsem tak sám a tak prostý všeho očekávání, že jim bez bázně mohu hledět vstříc. (Na západní frontě klid)“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 28 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .