Citáty na téma odloučení

Nejtěžší zkouškou lásky není odloučenost, nýbrž skromnost milovat mezi mnohými ženami jedinou z nich.


Pro Aristotela, který se zabýval klasifikováním, pořádáním a analyzováním světa na jeho neredukovatelné a nejzazší kategorie, objekty, příčiny a atributy, se představa neklasifikovatelné prázdnoty, všech vlastností zbavené díry v přirozené stavbě bytí, izolované od příčiny a následku a odloučené od všeho, co je přístupné smyslům, musela jevit jako nebezpečná choroba, bohaprázdné šílenství, které nechává člověka napospas nevykořenitelnému horroru vacui.

Brian Rotman 1
britský matematik

Odloučení dá zaniknout slabým náklonnostem, posiluje ale náklonnosti silné: tak jako vítr sfoukne plamen svíce, ale rozdmýchá oheň.

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680

Láska milence jenom spojuje, nikoli připoutává. Přestože se spolu zachvívají a prohýbají současně a že kousek těla je jim společný, jsou přece strašlivě sami, neboť každý klesá sám a neví kam. Prožívat spolu vzájemnou rozkoš - jaké to odloučení jednoho od druhého!

Henri Barbusse foto
Henri Barbusse 10
francouzský romanopisec 1873 – 1935

Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň, malý uhasí, velký rozdmýchává.

 Saadí foto
Saadí 8
perský básník 1184 – 1291

Odloučení chabé city tlumí a silné zvětšuje, tak jako vítr zhasíná svíčky a rozdmychává oheň.

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680

Příliš dlouhé odloučení zabíjí milence nebo lásku.


Dočasné odloučení je dobré... i věže se zdají zblízka přikrčené, kdežto malé a všední věci příliš narůstají, pozorujeme-li je bez odstupu.

Karl Marx foto
Karl Marx 40
německý filozof, ekonom 1818 – 1883

Mnozí "důmyslní" lidé mají velkou radost z toho, že prý se člověk vždy víc a více od přírody emancipuje. Vzdalování se od přírody by bylo fyzické chřadnutí, úplné odloučení byla by smrt!

Jan Neruda foto
Jan Neruda 68
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spi... 1834 – 1891

Odloučení znamená pro lásku totéž co vítr pro oheň. Hasí ji, je-li slabá, je-li silná, rozněcuje.

Roger-comte De Bussy-Rabutin foto
Roger-comte De Bussy-Rabutin 11
francouzský spisovatel 1618 – 1693

Tohle je kniha rozmazleného dítěte, věnovaná všem ztřeštěncům, kteří jsou příliš čistí, aby mohli šťastně žít. Kniha pro ty, kteří by neměli trpět odloučením, které sami vyprovokovali, a kteří přesto trpí bolestí tím nezvratnější, že o sobě vědí, že jedině oni sami jsou za ni zodpovědní.

Frédéric Beigbeder foto
Frédéric Beigbeder 4
francouzský spisovatel a literární kritik 1965

O lásce se říká, že na ni odloučení působí jako vítr - malou uhasíná a velkou rozdmýchává. U nenávisti je tomu jinak - velkou v sobě člověk živí i na dálku, ale u té menší jako by zblízka rozpoznával její malichernost.

(Odcizená krajina)

Jaroslav Čejka 4
český básník, dramatik a novinář 1943

Odloučením srdce šílí. (Ahoj z nebe)


Pro mne si nepřijde 'smrt', ale Bůh. Smrt není nějaký přízrak anebo hrozná příšera, jak se znázorňuje na obrazech. V katechismu se říká, že 'smrt je odloučení duše od těla', nic jiného.

 Terezie z Lisieux foto
Terezie z Lisieux 8
jeptiška Francouzského Řádu bosých karmelitánů 1873 – 1897

Ptejme se nejdříve, co je základem ekumenismu na Druhém vatikánském koncilu. Určitě to není přímo otázka, jak získat odloučené k sjednocení. Spíš se ptáme: Je náš vlastní pojem o církvi tak úplně správný, že nemůže zahrnout ty, kteří jsou od nás odloučeni?

Pavel Ambros 1
český profesor, teolog, vysokoškolský pedagog a římskokat... 1955

V církvi člověk nenachází nic, co by mu bylo cizí. Nalézá zde sám sebe: nikoli ve slabosti své duchovní odloučenosti, ale v síle svého duchovního spojení s bratřími a Spasitelem.

Alexej Chomjakov foto
Alexej Chomjakov 1
ruský filozof 1804 – 1860

Články

Charlie Chaplin - Diktátor

Poslechněte si nejznámější proslov Charlieho Chaplina, ve kterém popisuje nenásilnou budoucnost světa. Scéna je z Chaplinova satiristického filmu Diktátor (The Great Dictator) parodujícím německý nacistický režim.

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .