Citáty na téma ostrov

Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny: spláchne-li moře hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj. Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy neptej komu zvoní hrana. Zvoní tobě.

John Donne foto
John Donne 8
anglický básník 1572 – 1631

Pomocí energie, bdělosti, sebekontroly a sebeovládání si moudrý člověk vytvoří ostrov, který ani povodeň nedokáže smést.

 Buddha foto
Buddha 36
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.

V knihách je více pokladů než mohou najít piráti na ostrově pokladů.

Walt Disney foto
Walt Disney 13
americky producent filmovych a animovanych filmu 1901 – 1966

Hněv překonávej srdečností,
zlé oplácej dobrým,
lakomého překonávej dary,
pravdou překonávej lháře.
(Nikdo není ostrov)

 Buddha foto
Buddha 36
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.

Vedle nereálnosti své ideální obce signalizuje [Thomas More] možná především její nerealizovatelnost – nejlepší z možných světů bude zas jen prasečinec plný špehů a ožralých lhářů. (Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem ) (o Utopii Thomase Mora)

Patrik Ouředník foto
Patrik Ouředník 12
český archivář, básník, literární teoretik, překladatel a... 1957

Ztracený ráj vstupuje do téže logiky jako zlatý věk; koncept, jenž má svou obdobu i v jiných civilizacích. Specifičnost judeokřesťanského dědictví tkví, jak už bylo řečeno, v lineárnosti času, v níž je předurčen zrod západního historického myšlení. Nový zákon nadto kodifikuje zdokonalitelnost lidského plemene; lidské snažení může být eventuálně smysluplné. Pokusy o znovunalezení či později vybudování pozemského ráje, chiliasmus a příprava k poslednímu soudu se podílejí na urychlení historického času, který je dán lidskému společenství. (Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem )

Patrik Ouředník foto
Patrik Ouředník 12
český archivář, básník, literární teoretik, překladatel a... 1957

Přítomnost knihovny je v utopiích vzácná. Obecně vzato přistupují utopisté ke knihám s nedůvěrou: jde o objekt soukromého rázu, který izoluje jedince a vzdaluje ho kolektivu, nehledě k tomu, že kniha může čtenáři nasadit do hlavy nepatřičné myšlenky. K čemu jsou nám knihy, žijeme-li v ideálním světě? (Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem )

Patrik Ouředník foto
Patrik Ouředník 12
český archivář, básník, literární teoretik, překladatel a... 1957

Nikdy nebude na světe nenávist vymýcena nenávistí. Nenávist vymýtí láska. (Nikdo není ostrov)

 Buddha foto
Buddha 36
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.

Vítězství plodí nenávist, protože ten, kdo je poražený, je nešťastný. (Nikdo není ostrov)

 Buddha foto
Buddha 36
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.

Namlouváme si hlouposti tak často, že bychom se tím mohli živit. - Ostrov Duma Key

Stephen King foto
Stephen King 197
americký spisovatel 1947

Jsme jako ostrovy v moři, na povrchu oddělené, ale spojené v hlubinách

William James foto
William James 16
americký filozof, psycholog a pragmatik 1842 – 1910

Manželství se může stát ostrovem lásky a svobody stejně jako peklem vzájemné nenávisti a zotročení.

Daniel Kroupa foto
Daniel Kroupa 3
český člen českého Parlamentu (1996-1998), senátor českéh... 1949

Láska je ostrov citů omývaný oceánem výdajů.

Thomas Dewar foto
Thomas Dewar 9
skotský majitel destilérky a politik Konzervativní strana 1864 – 1930

Nejde přitom o objevení osamělého ostrova, ale celého kontinentu nového vědeckého myšlení. Je to nejvýznamnější objev gravitačního učení od doby, kdy Newton vyslovil své základní zákony. (o teorii relativity)

Joseph John Thomson foto
Joseph John Thomson 1
britský fyzik 1856 – 1940

Proč vůbec točím filmy? Hledám Zemi nikoho, ostrov, na který ještě nevstoupila noha filmařova, planetu, na které ještě žádný režisér nevztyčil vlajku objevitele, svět, který existuje jen v pohádkách.

Karel Zeman foto
Karel Zeman 1
český filmový režisér, výtvarník, loutkář, animátor 1910 – 1989

Jsem rád, že postupně nacházím shodu v zatím málo respektovaném názoru, že české hasičské hnutí má kořeny ve sborech s německým velením. Dokladem toho je například obec Dlouhá Ves v okrese Havlíčkův Brod, která před časem krásně opravila bývalou zbrojnici německy mluvících hasičů. Nepřiznávat to právě na Vysočině, jejíž významná část už od středověku tvořila takzvaný německý jazykový ostrov, by bylo projevem národovectví, a to u hasičů v současné Evropě nemá opodstatnění. I když samozřejmě uznávám, že právě hasiči se významnou měrou zasloužili o české národní obrození a že základy českého hasičského názvosloví nepoložil nikdo menší, než velitel Sokola Miroslav Tyrš.

Miroslav Řepiský 1
český hasič a právník

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 39 citátů

Články

15 inspirativních citátů Oprah Winfrey

Inspirativní myšlenky americké moderátorky, která se z chudinské čtvrti vypracovala mezi nejvlivnější světové osobnosti.

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .