Citáty na téma osvobození

Lady Gaga foto
Lady Gaga 18
americká zpěvačka a skladatelka 1986
„Já jsem jako tygr v kleci, potřebuji být osvobozená.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 71
indický politik 1869 – 1948
„Netoužím po pomíjivém pozemském království. Usiluji o království nebeské, jímž je duchovní osvobození. K tomuto cíli není pro mě nutno, abych hledal útočiště v jeskyni. Nosím svou jeskyni s sebou.“


Samuel Taylor Coleridge foto
Samuel Taylor Coleridge 8
anglický básník, literární kritik a filozof 1772 – 1834
„Fantazie není ve skutečnosti nic jiného než druh paměti osvobozené od řádu času a prostoru.“

Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 98
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
„Všechno má nějaké následky. Nikdo od toho není osvobozený.“

Hans Selye foto
Hans Selye 6
rakouský lékař a vědec 1907 – 1982
„Úplné osvobození od stresu znamená smrt.“

Fernando Pessoa foto
Fernando Pessoa 21
portugalský básník, spisovatel, literární kritik, překlad... 1888 – 1935
„Smrt je osvobození, protože umřít znamená nikoho nepotřebovat.“

Jan Sobotka foto
Jan Sobotka 159
český spisovatel 1944
„V každém osvobození je v lepším případě zárodek závislosti, v horším okupace.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Osvobození žen od vojenské služby je založeno nikoliv na nějaké přirozené neschopnosti, jež se u mužů nevyskytuje, nýbrž na tom, že společnost se nemůže obnovovat bez spousty žen. Mužové se dají daleko snadněji postrádat a jsou podle toho obětováni.“


Ingrid Betancourtová foto
Ingrid Betancourtová 1
kolumbijsko-francouzská politička 1961
„Mé srdce krvácí, protože moji druhové, další Kolumbijci, zůstali dál v rukou FARC. Nejsou slyšet, jsou sami a po události, která se stala před deseti dny, jsou možná ještě více ohroženi, než kdykoli předtím. (po svém osvobození)“

František Trávníček 8
český československý politik, akademik, esejista, lexikog... 1888 – 1961
„Všechno to, co vykonal pro osvobození obou našich národů ze jha kořistnického kapitalistického řádu, pro udržení a upevnění řádu lidově demokratického, pro jeho rychlý a úspěšný přechod k řádu socialistickému a tím k nové epoše v našem národním a státním vývoji, je výsledek Gottwaldova geniálního ducha, jeho geniálních myšlenek, které nabyly tvůrčí mohutnosti, když byly vtěleny do jazyka.“

Edvard Beneš foto
Edvard Beneš 18
druhý československý prezident 1884 – 1948
„Chránit mír znamená nechtít válku. Ale chránit mír znamená i statečně sáhnout ke zbrani proti tomu, kdo by mír, klid, lidskost, lidskou důstojnost a svobodu každého našeho občana chtěl ohrozit.(Dvacet let čs. armády v osvobozeném státě, Praha, květen 1938)“

Grigorij Javlinskij foto
Grigorij Javlinskij 1
ruský politik 1952
„Byl to čestný člověk, který se nikdy nikoho nebál a věnoval svůj život osvobození svého národa od totalitního režimu.“


Erazim Kohák foto
Erazim Kohák 9
český filozof, spisovatel a vysokoškolský pedagog 1933
„Sto let po osvobození černochů představovala myšlenka osvobození zvířat znovuzrození ideálu svobody, rovnosti a bratrství. S úžasem jsme si uvědomili, že zvířata, která jsme po generace vnímali spolu s nerosty a stromy jako inventář světa, jsou naši bližní, človíčkové v kožíškách.“

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Tento osvobozený, tento pán svobodné vůle, tento suverén - jak by nevěděl, čím je nadřazen všemu.“

„Možná nás to překvapí, ale při zkoumání své mysli odhalime své srdce; a osvobozením své mysli otevřeme své srdce.“

Eckhart Tolle foto
Eckhart Tolle 74
německý spisovatel 1948
„Osvobození od času je nejhlubší transformací vědomí, jakou si můžete představit.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 26 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .