Citáty na téma otrok

Ivan Alexandrovič Gončarov foto
Ivan Alexandrovič Gončarov 12
ruský spisovatel 1812 – 1891
„Přátelství nesnáší ani otroky, ani pány. Potřebuje rovnost.“

 Seneca foto
Seneca 489
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Diogénes měl jediného otroka a ten mu utekl. Když mu ukazovali, kde je, soudil, že nestojí za námahu přivést ho zpátky. Prohlásil: "Byla by to hanba, kdyby Manes mohl žít bez Diogéna, a Diogénes bez Mana ne."“


William Shakespeare foto
William Shakespeare 209
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života.“

 Epiktétos foto
Epiktétos 35
starověký filozof 50
„Netrap druhé ničím, čím bys sám nechtěl trpět. Jestli by se ti nezamlouvalo být otrokem, postarej se, aby nikdo nebyl tvým otrokem. Máš-li otroky, ty sám jsi největším otrokem.“

Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Neposlušnost je základem svobody. Poslušní zůstanou otroky.“

„Břicho je poutem na ruce a stejně tak řetězem na nohy. Kdo otročí břichu, je vždy otrokem. Chceš-li být svobodný, osvoboď se především od břicha. Jíš proto, abys ukojil hlad, a nikoliv proto, aby ses oddával rozkoším.“

Abraham Lincoln foto
Abraham Lincoln 46
16. prezident Spojených států 1809 – 1865
„Tak jako nebudu otrokem, nebudu ani otrokářem. To je moje představa demokracie.“

Winston Churchill foto
Winston Churchill 78
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Nikdy nenosím hodinky, jelikož nejsem otrokem času.“


 Epiktétos foto
Epiktétos 35
starověký filozof 50
„Přestaňte si probůh, cenit hmotných statků, přestaňte ze sebe dělat otroky nejprve svých věcí, a posléze - v zájmu těch věcí - též otroky lidí, kteří by vám je mohli opatřit nebo odejmout.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 71
indický politik 1869 – 1948
„Slepé poddanství z lásky je horší než poddanství vynucené bičem tyrana. Otroku násilí zbývá naděje, otrok lásky ji nemá.“

 Dalajláma foto
Dalajláma 64
14. dalajláma 1935
„My musíme technologii ovládat, a ne se stát jejími otroky.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Ideologie, která namlouvá otrokům, že jsou pány, účinně nahrazuje jistý počet dozorců.“


 Hérakleitos foto
Hérakleitos 64
před-sokratovský řecký filozof -535 – -475 př. n. l.
„Boj je otcem všeho i králem všeho a jedny činí bohy, druhé lidmi, jedny dělá otroky, druhé svobodnými.“

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Člověk - občan se rodí, žije a umírá jako otrok; když se narodí, sešněrují ho do povijanu, když zemře, zatlučou ho do rakve; dokud nosí lidskou podobu, věčně je poután nějakými nařízeními.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 122
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Ten, kdo je s to svým myšlením předvídat, je svou přirozeností vládce a pán, kdo je však schopen pouze tělesné práce, je určen k ovládání a je svou přirozeností otrok.“

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Muž, který miluje jako ženy, se stává otrokem. Avšak žena, jenž miluje jako žena, se stává dokonalejší ženou.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 79 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .