Citáty na téma panna

Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 80
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„Spánek není, smrt není;
Kdo umírá se zdá, žije.
Dům, ve kterém ses narodil,
Přátelé tvého mládí,
Starý muž a mladá panna,
Denní lopota a její odměna,
To všechno mizí,
Stává se legendou,
Nedá se spoutat.“

žarko Petan foto
žarko Petan 27
slovinský spisovatel a režisér 1929 – 2014
„Produkt sexuální výchovy - panna s bohatými sexuálními zkušenostmi.“


Edward Dahlberg 1
romanopisec, esejista 1900 – 1977
„To, po čem muži touží, je panna, která je děvkou.“

Scholastique Mukasonga foto
Scholastique Mukasonga 3
rwandská spisovatelka žijící v Normandii 1956
„Vojáci vyžadovali, aby v každém domě visel portrét prezidenta Kayibandy. Misionáři dohlíželi na to, aby jeho portrét visel všude vedle obrázku Panny Marie. Žili jsme tedy se dvěma portréty. Na jednom byl prezident, který si přál naše vymýcení, na druhém Panna Marie, která na nás čekala v nebi.“

William Blake foto
William Blake 45
anglický romantický básník 1757 – 1827
„Opatrnost je bohatá šeredná stará panna, které se dvoří neschopnost.“

„Stará panna je žena, která se v mládí domnívala, že mužům stačí odhalit jen duši.“

Konstantin Nikolajevič Baťuškov foto
Konstantin Nikolajevič Baťuškov 7
ruský spisovatel 1787 – 1855
„Necháš-li vzpurnou ženu láskou hladovět, zkrotne a chopí se s povděkem každého muže, jen aby nesešla z tohoto světa jako ctnostná panna.“

Dino Serge Pitigrilli foto
Dino Serge Pitigrilli 31
italský spisovatel 1893 – 1975
„Ženy, jež se ve třiceti letech upřímně smiřují s osudem, že zůstanou starými pannami, v pětatřiceti letech znovu doufají, že najdou manžela. Při prvních neviditelných vráskách si říkají: "Jsem ošklivá, už si mne nikdo nevšimne!" Avšak o deset let později vědí, že mohou ještě vzbudit stravující vášně.“


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Dříve se každé svobodné dívce říkalo panna. Dnes se každému, kdo má nějaké zaměstnání, říká pracující člověk.“

John Wyndham 6
britský autor 1903 – 1969
„Zde odpočívá panna přesycená láskou. (den Trifidů)“

Lúcia dos Santos foto
Lúcia dos Santos 1
1907 – 2005
„Tajemství, které nám Panna svěřila, spočívá ve třech odlišných věcech, dvě z nich chci nyní odhalit. První bylo vidění pekla. Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže, či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly strach.“

George Whitefield foto
George Whitefield 17
anglický ministr a kazatel 1714 – 1770
„Jako byl Kristus narozen z lůna Panny, tak musí být duchovně zformován v našich srdcích. Jako zemřel za hřích, tak my musíme umřít hříchu. A jako vstal znovu z mrtvých, tak i my musíme opět povstat k duchovnímu životu.“


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Čím to je, že múzy, neúplatné panny, porodily tolik prodejných synů?“

Meg Cabot foto
Meg Cabot 38
spisovatelka 1967
„Proboha. Jediný chlap za celý život? Tak to jsi prakticky…. panna. (Slepá vášeň)“

Louis Evely 11
kněz 1910 – 1985
„Dnešní žena popírá tradiční mýtus: „Vznešenou úlohou ženy je být pannou nebo matkou.“ Dnešní žena nedůvěřuje manželství, které je žalářem, chce být považována za osobnost, za družku, která chce zůstat živou ženou, a nebýt vdovou už den po svatbě, protože ji muž nechává doma, věnuje se jiným zaměstnáním, pokud nedělá jiné výboje.“

Colleen Hoover foto
Colleen Hoover 34
autorka 1979
„Myslím, že jsem dosáhla skoro osmnácti let jako panna čistě jen díky vrozené tvrdohlavosti. (Bez naděje)“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 20 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .