Citáty na téma písek


Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 161
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět…“
"Ano, jistě," řekl jsem a mlčky jsem pozoroval vlnu písku ve svitu měsíce.
"Poušť je krásná…," dodal.
A měl pravdu. Vždycky jsem miloval poušť. Usedneme na pískový přesyp… Nevidíme nic... Neslyšíme nic…
A přece něco září v tichu…
"Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu…," řekl malý princ.
Byl jsem překvapen, že pojednou chápu to tajemné záření písku. Když jsem byl malým chlapcem, bydlil jsem ve starobylém domě a pověst vyprávěla, že je tam zakopán poklad. Nikdy jej ovšem nikdo nedovedl objevit a snad jej ani nehledal. Ale dodával kouzlo celému tomu domu. Můj dům skrýval ve svých hlubinách tajemství…
"Ano," řekl jsem malému princi, "ať je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné!"“

Winston Churchill foto
Winston Churchill 79
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Kdyby byli komunisté na Sahaře, byl by i písek na příděl.“


William Blake foto
William Blake 45
anglický romantický básník 1757 – 1827
„Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině.“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 139
brazilský textař a spisovatel 1947
„Srdce umírá strachy už jen při pomyšlení na lásku, která zmizí navždy, na okamžik, který nesplní očekávání, na poklad, který místo aby byl nalezen, zůstane navěky skryt v písku. Protože když k tomu dojde, srdce nakonec velice trpí.“

„Kdo chce vylézt na strom, musí začít odzdola. (Slzy v písku)“

William Blake foto
William Blake 45
anglický romantický básník 1757 – 1827
„Být dítětem, to znamená.. Celý svět v zrnku písku zřít a nebe v polní květině, nekonečno do dlaně uchopit, věčnost žít v pouhé hodině.“

„Když nemusíte čekat, až vás někdo nakrmí, jste svobodní. (Slzy v písku)“

Thomas Alva Edison foto
Thomas Alva Edison 29
americký vynálezce a podnikatel 1847 – 1931
„Alkohol je pro lidský mozek tím, čím je písek v ložiscích stroje. Obojí znemožňuje pracovní výkon.“


„Když vypukne boj, na důvod už se nikdo neptá. (Slzy v písku)“

„Ať už stopa v písku, stopa ve sněhu, v blátě či stopa v srdci, vždy to znamená to stejné, někdo zde byl a zanechal kousek sebe..“

„Na poušti nesměřujeme k písku, ale k oáze.“

„Věčnost. Přesýpací hodiny bez písku.“


 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Chutný bývá někomu chléb falše, ale potom ústa jeho pískem naplněna bývají.“

Nadine Labaki foto
Nadine Labaki 1
libanonská herečka a režisérka 1974
„Strávila jsem své dětství v bunkrech, za pytli s pískem nebo doma. Nesměli jsme si hrát venku, takže televize se stala pro nás velmi důležitou.“

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Lidská zřízení se zdají na první pohled založena na hromadách pohyblivého písku. Teprve, když je zkoumáme zblízka, když odstraníme prach a písek, který obklopuje stavbu, spatříme jejich neochvějný poklad a naučíme se vážit si jejich základů.“

„Život: veledílo písku mezi dvěma vlnami.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 22 citátů

Obrázky s citáty na téma písek

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .