Citáty na téma podezření

Graham Greene foto
Graham Greene 37
anglický spisovatel, dramatik a literární kritik 1904 – 1991
„Chovám podezření vůči každému citu, který se dá vyléčit orgasmem nebo indiánkem.“

Johnny Carson foto
Johnny Carson 3
1925 – 2005
„Nejhorší dárek ze všech je ovocný koláč. Mám podezření, že na světě existuje jen jeden a lidé si ho posílají stále dokola.“


Eugen Drewermann foto
Eugen Drewermann 4
německý psycholog a teolog 1940
„Dnešní lidé by Ježíšovi uvěřili na slovo, ale církev nepovažují za věrohodnou. Protože to prostě již nejde! Ježíš například říká: buďte chudí. Papež a biskupové bydlí v palácích. Ježíš říká: mluvte pravdu a nepřísahejte. Každý biskup v Německu musí složit úřední přísahu na ústavu a každý teolog na učitelský úřad církve. Ježíš říká, že máme lidi osvobozovat od jejich démonů a nemocí. Nyní naši teologii a církevní zbožnost zatěžuje podezření, že již po mnoho století zavádí lidi do duchovního utrpení absurdní morálkou týkající se sexuální sféry. Ježíš říká: nesuďte. My máme kodex církevního práva, který se - ve dvou hlavách - neskládá z ničeho jiného než z trestů.“

Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller 63
německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 – 1805
„Mezi lstí a podezřením vládne vždy válka, jen mezi vírou a důvěrou vládne mír.“

Anatole France foto
Anatole France 73
francouzský spisovatel 1844 – 1924
„Pravému žárlivci je všecko příčinou podezření, všecko je předmětem neklidu. Žena ho uhrazuje už jenom tím, že žije a dýchá. Děsí se těch úkonů vnitřního života, těch různých tělesných i duševních hnutí, které činí z ženy bytost od něho odlišnou, nezávislou, pudovou, dvojsmyslnou a často nepochopitelnou. Trpí tím, že kvete sama ze sebe jako krásná rostlina, aniž může nějaká milostná moc zadržet a uchopit to vše, co šíří do světa vonného v této pohnuté chvíli, která je mládí a život.“

Marcus Terentius Varro Reatinus foto
Marcus Terentius Varro Reatinus 9
starověký latinský učenec -116 – -27 př. n. l.
„V lásce najdeš všechny tyhle vady - bezpráví, podezření, nepřátelství, příměří, válku a pak smír.“

André Maurois foto
André Maurois 97
francouzský spisovatel 1885 – 1967
„Podezření zasetá do duše vybuchují jako časované miny a hubí postupnými výbuchy.“

René Descartes foto
René Descartes 32
francouzský filozof 1596 – 1650
„Protože se rodíme jako děti a rozličně jsme soudili o smyslových věcech, dříve než jsme dosáhli plného užívání rozumu, jsme odváděni od poznání pravdy mnoha předsudky. Těchto předsudků se můžeme zbavit, jak se zdá, jen tak, že budeme jednou v životě pochybovat o všem, v čem nalezneme sebemenší podezření nejistoty.“


Edmund Husserl foto
Edmund Husserl 4
německý filozof, známý jako otec fenomenologie 1859 – 1938
„Prošel jsem mukami pocházejícími z nedostatku jasnosti a z podezření, která se mihotají sem a tam … Pohlcuje mě jen jediná touha: musím získat jasnost, jinak nemohu žít; nesnesu život bez naděje, že to mohu dokázat.“

Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy 197
indický spisovatel a guru 1931 – 2007
„Nikdo není odsouzen k tomu, aby byl navěky snoubencem pochyb a podezření. Vskutku je to věc osobní volby: pochybnost nebo víra.“

Jerzy Iwaszkiewicz foto
Jerzy Iwaszkiewicz 1
polský novinář a publicista 1935
„Mám podezření, že "Duduś" se narodil se saxofonem.“

Stanisław Jerzy Lec foto
Stanisław Jerzy Lec 224
polský spisovatel 1909 – 1966
„Padl na něj stín podezření a v tom stínu se skrývá.“


Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Bible nám říká, že máme milovat svého bližního, a dokonce i svého nepřítele. Mám veliké podezření, že jde o jednu a tutéž osobu.“

Debra Webb 21
americká spisovatelka
„Co chcete? – Zmizela šetiletá holčička a…. – Vítejte na planetě Zemi, agentko. Děti se ztrácejí každou hodinu, každý den. Váš ctěný zaměstnavatel má na takovou práci celý tým, takže pokud nemáte podezření, že mám s tím únosem něco společného, nechápu co po mně chcete. (Beze jména)“

Jiří Paroubek foto
Jiří Paroubek 41
český ministr místního rozvoje ČR, člen českého Parlament... 1952
„„Můj známý žádnou jachtu nevlastní a já jsem na té jachtě nikdy nebyl." - Paroubek komentuje podezření z tajné části Kubiceho zprávy, kde se objevil i odstavec o premiérově známém Ďuričkovi, jenž měl na své jachtě pohlavně zneužívat svou nezletilou dceru a dávat ji k dispozici i Paroubkovi.“

Jiří Sopko foto
Jiří Sopko 1
český malíř a vysokoškolský pedagog 1942
„Mám silné podezření, že výtvarný talent přestal dnes hrát rozhodující roli. Ale to je problém nějakého vývoje, protože i podle informací z jiných škol, všude se děje něco takového podivného. Nemám nic proti konceptuálnímu umění, ale musí být dobré a musí se mi líbit. Já jsem si celý život myslel, že secesí skončí ´styl´, ale teď najednou jsem zjistil, že se objevil znovu, a to jako ´konceptualismus´.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 22 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .