Citáty na téma podnik

Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.

Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932

Od vypuknutí německo-ruské války zesílila ilegální komunistická strana v protektorátě podstatně svou činnost. Jen v Čechách bylo od počátku ruské války zatčeno 1275 osob, převážně funkcionářů, pro činnost v ilegální KSČ. Jen v září a říjnu bylo v Čechách odhaleno 18 komunistických závodních buněk, převážně ve zbrojních podnicích.

Reinhard Heydrich foto
Reinhard Heydrich 6
německý nacistický úředník během druhé světové války 1904 – 1942

Pokud chceš vybudovat velký podnik. Vybuduj nejdřív sebe!

Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932

Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady.

Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932

Většinu toho, co moji sousedé nazývají dobrým, pokládám za špatné a lituji-li čeho, je to asi mé dobré chování. Jaký zlý duch mě to posedl, že se chovám tak dobře? Povídej si věci sebemoudřejší, ty starý muži, který žiješ ve vší počestnosti už sedmdesát let – slyším neodolatelný hlas, který mě od toho všeho zrazuje. Každá generace opouští podniky generace následující, jako myši opouštějí ztroskotané lodě.

Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862

Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik.

Henry Ford foto
Henry Ford 30
americký průmyslník 1863 – 1947

Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele.

Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932

Havraní křik "zí - tra, zí - tra" je zaručený pohřeb každého podniku.

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670

Lidé zaměstnaní v nějakém podniku mají tendenci přebírat řadu vlastností svých nadřízených.

Mark Hume McCormack foto
Mark Hume McCormack 17
americký právník, podnikatel a sportovní prostředek 1930 – 2003

Když něco začnete odůvodňovat, už je to pochybený podnik.

Peter Karvaš foto
Peter Karvaš 4
slovenský dramatik a spisovatel 1920 – 1999

Podnik je společenská instituce pro vzdělávání úspěšných lidí, pro tvorbu úspěšných životů.

Milan Zelený foto
Milan Zelený 17
ekonom 1942

Tak jaké máme kvalitní bankéře, tak kvalitní máme ředitele podniků a další vedoucí pracovníky v mikrosféře.

Václav Klaus foto
Václav Klaus 71
politik, bývalý prezident České republiky 1941

Historické budovy, stejně jako podniky, často vyžadují podnikatelský přístup. Ti, kteří je vidí hlavně jako zátěž, jsou dvojího druhu. Jedním z nich je spekulant, developer, který se jich chce zbavit pro finanční zisk. Na druhé straně je správce, který nerad ztrácí čas a peníze při péči o starší stavby nebo který postrádá zkušenosti, rady a představivost, jak by mohly být prakticky a ekonomicky adaptovány. Oba typy jsou často posedlé myšlenkou, že nová budova, která nahradí tu starou, nebude zázračně potřebovat údržbu.

Marcus Binney 1
britský historik architektury 1944

Benešův dekret znárodňující firmu Baťa, a.s. byl podepsán 27. října 1947. Někteří průmyslníci, jejichž podniky byli tak malé, že se na ně znárodňovací dekret nevztahoval, se domnívali, že budou-li v koaliční vládě podporovat levicové strany, zůstanou nakonec ušetřeni. Brzy se však přesvědčili, že dojde i na ně. Hranice znárodnění byla snížena ze tří set na třicet zaměstnanců a nakonec přišla řada i na rodinné pekárny a holičství.

Tomáš J. Baťa foto
Tomáš J. Baťa 20
český podnikatel 1914 – 2008

Ježíš přišel mezi lidi bezbranný, neměl ani doporučení ani peněz ani obydlí ani služebníků ani lidových mas ani úřadů ani policie, ba ani psacího pera neměl. Předstoupil sám a sám před lid pouze se svým novým poselstvím. Láska, kázání, poučování, chvála a kritika a ovšem znalost Starého zákona byly jedinou jeho zbraní. Nemá filosof hledět s úžasem na takový podnik, čistou myšlenku založit vládu nad lidmi, podnik, proti kterému je učení Pythagorovo o filosofii mimo světský ruch anebo učení Platonovo o filosofech králích jen hrubým tápáním po zemi. (Útěcha z filosofie)

Emanuel Rádl foto
Emanuel Rádl 12
český biolog, filozof a politický spisovatel 1873 – 1942

Podle jedné anekdoty, která se stala součástí baťovského folklóru, byli do zámoří vysláni dva zástupci, aby přezkoumali možnost prodeje v Africe. Jeden z nich domů telegrafoval: „Nikdo nenosí boty. Žádná možnost odbytu. Vracím se domů“. Druhý, pravý Baťův žák, reagoval jinak a ústředí sdělil: „Všichni jsou bosí. Obrovská šance odbytu. Pošlete, co nejrychleji, první zásilku bot!“ Pro podnik, jehož cílem bylo obout veškeré lidské nohy, byla Afrika logicky prostorem, kde nemohl chybět.

Tomáš J. Baťa foto
Tomáš J. Baťa 20
český podnikatel 1914 – 2008

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 34 citátů

Články

21 nejkrásnějších zamilovaných citátů

Vybrali jsme pro vás nejkrásnější citáty o lásce z naší sbírky. Pokud máte štěstí a můžete sdílet váš život s milovanou osobou, nechte se inspirovat jak ji vyznat lásku slovy. Nebo ji jen tiše obejměte a buďte společně šťastní.

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .