Citáty na téma podřízení


William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Jsme podřízení času. Čas velí: VPŘED!“

Joanne Rowling foto
Joanne Rowling 34
britská spisovatelka 1965
„Pokud chceš vědět, jaký někdo doopravdy je, všimni si, jak se chová ke svým podřízeným, ne k sobě rovným. (postava Sirius Black z románu Harry Potter)“


John C. Maxwell foto
John C. Maxwell 27
americký autor, reproduktor a pastor 1947
„Šéf své podřízené řídí, vůdce je vede. Šéf je závislý na autoritě, vůdce na dobré vůli. Šéf vzbuzuje strach, vůdce nadšení. Šéf říká "já", vůdce říká "my". Šéf se soustřeďuje na viníka při selhání, vůdce na samotné selhání. Šéf ví, jak se má co udělat, vůdce ukazuje, jak to má být. Šéf říká "Jděte!", vůdce říká "Pojďme!"“

 Proklos foto
Proklos 1
řecký filozof 412 – 485
„Svobodný je ten národ, který není podřízený moci žádného jiného národa.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Je zřejmé, že podřízený může s opatrností podle pravidla lásky napravovat bloudícího výše postaveného a uvádět opět na cestu pravdy. Nebo kdyby výše postavený zbloudiv z pravé cesty se stal kořistí lupičů nebo se ocitl v nebezpečí smrti, měl by jej poddaný vysvobodit a tak jej zachránit před nebezpečím. Tím spíše je jeho povinnost, když výše postavený, který se dostal na mravní scestí, se stává kořistí démonů a ocitá se v nebezpečí nejhorší smrti hříšníků. Jestli by se výše postavený radoval v prvém případě, proč by se tím neradoval v případě druhém? Připouští-li strážného v prvém případě, proč ho nepřipouští v případě druhém?“

Wieslaw Brudzinski 48
1920 – 1996
„Každý děláme v životě hlouposti, jenomže někdo je dělá osobně, někdo je dává vykonat podřízeným.“

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Demokracie - vláda lůzy - je podřízením rozumu vášni.“

George Patton foto
George Patton 13
generál v armádě Spojených států 1885 – 1945
„Nikdy neříkej podřízeným přesně jak mají splnit úkol, ale vždy jim řekni, co mají udělat, a oni tě překvapí svou duchaplností.“


 Josef II. foto
Josef II. 9
císař 1741 – 1790
„A tak byly mezi ministry pořádány hotové dražby na královské milosti, na zvýšení platů, na čestné tituly, postupy a řády. Každý z ministrů nutně potřeboval svých podřízených jednak k zvýšení své vážnosti a k vykonávání prací, jež pak vydával za své, jednak k vyhledávání malých a tajných intrik. Z toho pak vznikla úmyslný úskok na státní pokladnu; v tom byla příčina, že všechny úřady byly rozmnožovány, zřizována místa nových zbytečných prezidentů, neschopní lidé podržováni a povyšováni, a jim po bok ustaveni jiní, aby za ně pracovali…(z pamětního spisu Josefa II., 1771)“

 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Jednej s podřízenými tak, jak chceš, aby nadřízený jednal s tebou.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Každý šéf má radši dva podřízené s IQ 80 než jednoho s IQ 140.“

„Nemá-li šéf v hlavě, musejí mít podřízení v nohou.“


John C. Maxwell foto
John C. Maxwell 27
americký autor, reproduktor a pastor 1947
„Úspěch vedoucího je možné definovat jako maximální využití schopností jeho podřízených.“

Ja’akov Talmon foto
Ja’akov Talmon 1
izraelský historik polského původu, profesor moderních dějin 1916 – 1980
„Kombinace podřízenosti, národnostního útlaku a sociální méněcennosti je časovaná bomba. (roce 1980 izraelskému premiérovi)“

„A tak obnovuji svůj slib, který pronesly mé rty před padesáti lety, chci podle toho přinést Bohu slavnostní oběť, oběť chvály, aby se zvěstovala jeho vláda nad každým tvorem a naše závislost a podřízení se Jemu; oběť díků za veškerá dobrodiní, která udělil celému světu, mé vlasti, mně i mým bratřím, oběť smíru za moje i mých bratří viny, a oběť prosebnou za dosažení milosti a dobrodiní, abychom se odvrátili od hříchu, zachovali věrně svůj slib a aby mně Bůh uštědřil milosrdně ony síly a nadání, s nimiž bych byl s to, dovést sebe i své spolubratry k nebeské vlasti.“

Fidel Castro foto
Fidel Castro 5
kubánský komunistický revolucionář a politik 1926
„Kdykoliv chtěl Bush vyvolat strach a pronést velký projev, objevil se bin Ládin a děsil lidi historkami, co udělá příště. Bushovi nikdy nechyběla podpora pro bin Ládina. Byl to jeho podřízený.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 28 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .