Citáty na téma pohrdání

John Steinbeck foto
John Steinbeck 33
americký spisovatel, novelista 1902 – 1968
„Spatřil jsem v psích očích prchavý výraz pobaveného pohrdání a jsem přesvědčen, že psi si v podstatě myslí, že lidé jsou blázni.“

Stanisław Jerzy Lec foto
Stanisław Jerzy Lec 224
polský spisovatel 1909 – 1966
„Moje nenávist zestárla - stala se pohrdáním.“


Alphonse Daudet foto
Alphonse Daudet 16
francouzský romanopisec 1840 – 1897
„Drazí přátelé, nepohrdejte nikým. Pohrdáním si pomáhají povýšenci, pozéři, ohyzdové a hlupáci, je to maska, za kterou se skrývá nicotnost, často i darebáctví, zbavuje člověka ducha, soudnosti, dobrotivosti.“

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Těm lidem, po nichž mi něco je, přeji opuštěnost, nemoc, špatné nakládání, znehodnocení..., aby jim nebylo neznámo hluboké pohrdání sám sebou, opovržení a muka nedůvěry k sobě.
Nemám s nimi soucitu, neboť jim přeji to jediné, co dnes může dokázat, má-li někdo cenu, či ne - aby vydržel!!!“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Zásada, že umělcem může být každý, neznamená demokratizaci umění, nýbrž její opak - pohrdání čtenáři, posluchači a diváky.“

Edouard Claparéde foto
Edouard Claparéde 1
švýcarský psycholog 1873 – 1940
„Školák nezlobí svého učitele jen z nenávisti nebo pohrdání, ale prostě z radosti, že dělá nedobrotu: to odpovídá potřebě jeho povahy.“

Jean de La Bruyere foto
Jean de La Bruyere 91
francouzský spisovatel a filozof 1645 – 1696
„Nezdvořilost není izolovanou vlastností - je výsledkem hloupé marnivosti, tuposti, neznalosti, povinnosti, roztržitosti, pohrdání jinými, závistí, žárlivostí.“

 Plútarchos foto
Plútarchos 36
starověký řecký historik a filozof 46 – 127
„Nepěkná a zvrácená je tedy i žena, která se tváří mrzutě, má-li muž chuť žertovat a veselit se, je-li naopak vážný, žertuje a směje se; ono je totiž znakem nevlídnosti, toto projevem pohrdání.“


François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Odsouzenci k smrti dávají někdy najevo neohroženost a pohrdání, a ve skutečnosti je to jen strach postavit se tváří v tvář smrti - neohroženost a pohrdání znamená pro jejich mysl totéž co šátek přes jejich oči.“

Francois Fénelon foto
Francois Fénelon 13
katolický biskup 1651 – 1715
„Odvaha je ctností jen tehdy, když je podmíněna šikovností, jinak je to pohrdání životem.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Pohrdání bohatstvím u pánů filosofů byla jen oklika, jak si získat vážnost, když se jí nemohli těšit pro bohatství.“

Adolf Nowaczyński foto
Adolf Nowaczyński 3
1876 – 1944
„Nejšlechetnějším dokladem skromnosti normálních lidí je jejich pohrdání sobě rovnými.“


Zdenka Braunerová foto
Zdenka Braunerová 1
česká grafička a malířka 1858 – 1934
„Není u nás umělce, jehož práce přijímány byly s větší nedůvěrou, ba skeptickým úsměvem a pohrdáním od oficielně uznávaných veličin. “

Jules Henri Poincaré foto
Jules Henri Poincaré 4
prominentní francouzský matematik, fyzik, inženýr a filoz... 1854 – 1912
„Vědec nestuduje přírodu z důvodu, že je to užitečné. Studuje ji, protože ho to těší, a těší ho to, protože příroda je krásná. Kdyby příroda nebyla krásná, nestálo by za to ji poznat a život by nestálo za to žít. Nemluvím samozřejmě o kráse oslovující smysly, o kráse vlastností a vzhledu. Jsem dalek pohrdání smyslovou krásou, jenže ta nemá nic společného s vědou. Co mám na mysli, je důvěrnější krása, jež pochází z ladného uspořádání částí, a kterou může pochopit čistá inteligence.“

Richard Wagner foto
Richard Wagner 10
německý skladatel, dirigent 1813 – 1883
„Chovejme se ke světu pouze s pohrdáním, neboť si nic lepšího nezasluhuje, ale nevkládejme do něj žádné naděje, aby naše srdce nebyla zklamána! Svět je zlo, zlo, od základu jenom zlo...“

Publius Cornelius Tacitus foto
Publius Cornelius Tacitus 49
antický senátor, historik 56 – 120
„Lidská zloba vždy chválí minulé a s pohrdáním hledí na současné.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 20 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .