Citáty na téma pojem

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Jen ten, kdo je mořem, smí si troufati, že pojme do sebe špinavý proud a sám se nezkalí.“

Nikola Tesla foto
Nikola Tesla 25
vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 – 1943
„Pokud chcete nalézt tajemství vesmíru, je ukryto v pojmech energie, frekvence a vibrace.“


Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003
„Čas je pojem relativní a den může mít hodnotu pěti minut anebo šedesáti dvou hodin, což záleží na tom, co v něm prožijeme.“

Miroslav Plzák foto
Miroslav Plzák 20
český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spi... 1925 – 2010
„Jsem rezolutním odpůrcem užívání pojmu duševní energie. Svědčí o ignorantství faktické vědy. Chce-li člověk v milenectví hořet, musí do vztahu investovat nikoli energii, ale úsilí. Musí umět překonat milenecké touhy a správným rozumovým rozhodnutím nevyřvávat na druhého, že už nemiluje, ale naopak se musí umět stáhnout!“

Cyril Salim Bustros 1
biskup 1939
„Izrael se nemůže opírat o biblický pojem 'zaslíbená země' k ospravedlnění návratu Židů do Izraele a k vyhošťování Palestinců.“

Graham Greene foto
Graham Greene 37
anglický spisovatel, dramatik a literární kritik 1904 – 1991
„Být bláznem je velmi relativní pojem.“

 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Chceš-li se mnou diskutovat, přesně vysvětli pojmy.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Čas je strašně relativní pojem.“


 Démokritos foto
Démokritos 105
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomo...
„Chudoba a bohatství jsou pojmy pro nedostatek a nadbytek.“

Immanuel Kant foto
Immanuel Kant 70
německý filozof 1724 – 1804
„Génius rychleji dospívá k obecné idei než k jednotlivým pojmům.“

Johannes Mario Simmel foto
Johannes Mario Simmel 29
rakouský spisovatel 1924 – 2009
„Kdo nemůže nebo nechce myslet, musí věřit. Jinak nemůže žít. Bůh: to je pro ně pro všechny jen východisko, hromadný pojem pro tolik různých druhů představ, kolik je různých druhů lidí bez rozumu - a pochopitelně i zvířat. Například sloni mají jistě svého sloního boha a kdyby trojúhelníky mohly myslet, představovaly by si boha jako trojúhelník.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 150
francouzský letec a spisovatel 1888 – 1957
„Dějiny člověka jsou dějinami pojmů, o které postupně rozšířil své znalosti.“


Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Volný verš je jako volná láska, je to protiklad pojmů.“

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Láska zaslepuje, ne vůči tomu, koho máme rádi, ale vůči sobě samému. Když se člověk zamiluje, přestane se vidět, ztratí o sobě pojem, zapomene se. Neví, je-li hezký nebo ošklivý, odporný nebo půvabný. Je pře-svědčen, že je tím nejhorším vyděděncem na celém světě. Nevěří, že má na cokoli právo; čeká jen na almužnu.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Nejjasnější pojmy jsou často zatemňovány složitými úvahami.“

Gičin Funakoši foto
Gičin Funakoši 25
bojovník 1868 – 1957
„Tak jak lesklá plocha zrcadla odráží vše, co před ní stojí, a jak tiché údolí samo nese dál sebemenší zvuk, má karatista oprostit své nitro od sobectví a zloby, aby mohl ve všem co by ho mohlo potkat, přiměřeně jednat. To je myšleno pojmem „Kara“ neboli „Prázdný“ v Karate-dó.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 65 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .