Citáty na téma pomluva


Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Lidé jsou velmi skeptičtí - nevěří ničemu s výjimkou pomluv.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Slyšel jsem o vás tolik pomluv, že nemohu pochybovat o tom, že jste skvělý člověk.“


Jan Neruda foto
Jan Neruda 68
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spi... 1834 – 1891
„Pomluva nepřítomných je hlavní částí našich rozprav. Kdyby se veškeré lidstvo sešlo na jediném místě, nevědělo by brzy, o čem mluvit.“

émile Augier foto
émile Augier 1
francouzský spisovatel 1820 – 1889
„Když ženy přestanou být předmětem pomluv, začnou se jim samy věnovat.“

„Pomluva ví dobře, kde je její místo, proto se nejvíc pomlouvá za zády.“

Adolf Hitler foto
Adolf Hitler 49
nacistický diktátor, německý politik 1889 – 1945
„Vycházelo se přitom ze zcela správného předpokladu, že ve velké lži je ukryt určitý faktor věrohodnosti, a že široké masy daného národa se v nejhlubším jádru svého srdce zkazí snadněji, než že by se vědomě a úmyslně staly nedobrými, pročež ve své primitivní prostotě citů padnou velké lži za oběť snadněji, než malé, neboť samy zřejmě občas k malým lžím sahají. Podobná nepravda jim vůbec nepřijde na mysl, a ani příště neuvěří v možnost tak nehorázné drzosti hanebného překrucování... Největšími znalci těchto možností použití lží a pomluv byli vždy Židé. Vždyť i jejich celá existence je vybudována na jedné obrovské lži, totiž že se u nich jedná o náboženské bratrstvo, zatímco seto točí kolem jedné rasy. Jako taková ukřižovala jednoho z největších duchů lidstva s navždy platnou větou fundamentální pravdy: nazval je "největšími mistry lží". Kdo toto není schopen rozpoznat, nebo to rozpoznat nechce, nebude už nikdy na tomto světě schopen pomoci pravdě k vítězství. (Mein kampf)“

„Kdybych uvěřil pomluvám, co o mě prohlašují známky z češtiny, nemohl bych ani pomyslet na psaní knih.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Pomluva vítězí, ale vždy jen na krátkou chvíli.“


Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Jsou pomluvy, před kterými i nevinní ztratí odvahu.“

Jaroslav Foglar foto
Jaroslav Foglar 5
český spisovatel literatury pro mládež 1907 – 1999
„Být věrný, to znamená stát u svého přítele nejenom tehdy, když je na vrcholku své slávy, když nic nepotřebuje, a když spíše rozdává, ale i tehdy, když se řítí do hlubin neštěstí, pomluv a opovržení!“

Alexandr Fadějev foto
Alexandr Fadějev 2
sovětský spisovatel a politik 1901 – 1956
„Nevidím možnost dále žít, protože umění, kterému jsem věnoval svůj život, bylo zahubeno samolibě negramotným vedením strany a nyní už se nedá napravit. (…) Můj život jako spisovatele ztrácí všechen smysl a já s velikou radostí, abych se oprostil od této hnusné existence, kdy se na tebe sype podlost, lži a pomluvy, odcházím z tohoto života. Mojí poslední nadějí bylo aspoň to říct lidem, kteří vládnou státu, ale po dobu již tří let mne bez ohledu na mé prosby nemohou přijmout.“

Friedrich Rückert foto
Friedrich Rückert 8
německý básník, překladatel a profesor orientálních jazyků 1788 – 1866
„Jed pomluvy otravuje tři lidi: toho, kdo ji říká, toho, kdo ji poslouchá, a toho, koho se týká.“


Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Mateřskou řečí zloby je ironie, lež a pomluva.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Dřív rozbiješ atom, než pomluvu.“

Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel 100
„Pokud vysvětluješ pomluvu, děláš ji ještě horší.“

Michael Jackson foto
Michael Jackson 76
americký zpěvák 1958 – 2009
„Senzacechtikvost způsobuje, že se bulvár provává víc než skvělé pozitivní zprávy. Lidé raději slyší pomluvy“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 44 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .