Citáty na téma posměch

Posměch končí, kde začíná pochopení.

Marie von Ebner-Eschenbach foto
Marie von Ebner-Eschenbach 39
česká spisovatelka 1830 – 1916

Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch, a byl by vlastně nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem.

Jean de La Bruyere foto
Jean de La Bruyere 91
francouzský spisovatel a filozof 1645 – 1696

Kdo sám se chválí, rychle posměch utrží.

Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel 100

Dokud máš dobré srdce, sklízíš posměch. Přestaneš-li je mít, sklidíš zášť.

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680

Celé dějiny světa jsou krutým posměchem na slova: Milujte se vespolek.

František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917

Lidský duch razí cestu navzdory varování a předsudkům. Navzdory archaickému mene tekel, že voda patří rybám a vzduch ptákům, dobyl člověk i tyto živly, ačkoli pro ně nebyl stvořen. Létá - na posměch všem takzvaným zákonům a v atomových ponorkách žije celé měsíce pod hladinou. Svou inteligencí si tvořil křídla a žábry, které mu byly přírodou odepřeny.

Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935

Nejhorší zbraní škodolibosti je posměch, nejvzácnějším darem lásky je porozumění.

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984

Vztah k Bohu je pro věřícího křesťana důvěrně osobní záležitostí, o níž se většinou ostýchá vyjadřovat veřejně; ne snad proto, že by se obával perzekuce či posměchu jako v dobách bojovně ateistické totalitní společnosti, ale z toho důvodu, že si je dobře vědom, jak nesnadné je popsat stav vlastního nitra běžným lidským jazykem a jak nesdělitelné jsou osobní prožitky, střádající se během vlastního života – života nezaměnitelného a jedinečného v celých dějinách vesmíru…

Jiří Grygar foto
Jiří Grygar 15
český astronom 1936

Příklad, zvláště příklad rodičů, je takřka morální athmosférou, v níž, jest-li příklad dobrý, děti jistý pud slušnosti, počestnosti a mravnosti vdechují, který jich nikdy zcela neopustí. Chybují-li a hřeší-li však rodiče sami, pozbývají práva na svých dětech neřády trestati, vydávajíce se v trapné nebezpečí, od dětí samých káránu a v posměch bránu býti.

Christoph Ammon foto
Christoph Ammon 1
německý teologický spisovatel a kazatel 1766 – 1850

My křesťané! My ubozí křesťané! každý ve své ohradě, podezírajíce se navzájem, bez fantazie, strachující se posměchu světa, poděšeni myšlenkou, že bychom se stali "blázny pro Krista". Často si myslím: je zázrak, je to jen dílo všemohoucího Boha, že víra dosud žije na zemi. (Anděl světla)

Ronald Fangen foto
Ronald Fangen 3
norský spisovatel 1895 – 1946

Hřích je vzdorné vyzývání Boží spravedlnosti, znásilnění Jeho milosti, posměch Jeho trpělivosti, znevážení Jeho moci a opovržení Jeho láskou.

John Bunyan foto
John Bunyan 13
anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 – 1688

Není dobře předělávat přírodu a tvořit ze ženských udatné, bezohledné, rozumové tvory, a muže vychovávat jenom v samém citu. Učené dámy, ty bývají někdy k posměchu a v nelásce.

Marie Riegrová-Palacká foto
Marie Riegrová-Palacká 1
Česká filantropka 1833 – 1891

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .