Citáty na téma použití

Adolf Hitler foto
Adolf Hitler 49
nacistický diktátor, německý politik 1889 – 1945
„Vycházelo se přitom ze zcela správného předpokladu, že ve velké lži je ukryt určitý faktor věrohodnosti, a že široké masy daného národa se v nejhlubším jádru svého srdce zkazí snadněji, než že by se vědomě a úmyslně staly nedobrými, pročež ve své primitivní prostotě citů padnou velké lži za oběť snadněji, než malé, neboť samy zřejmě občas k malým lžím sahají. Podobná nepravda jim vůbec nepřijde na mysl, a ani příště neuvěří v možnost tak nehorázné drzosti hanebného překrucování... Největšími znalci těchto možností použití lží a pomluv byli vždy Židé. Vždyť i jejich celá existence je vybudována na jedné obrovské lži, totiž že se u nich jedná o náboženské bratrstvo, zatímco seto točí kolem jedné rasy. Jako taková ukřižovala jednoho z největších duchů lidstva s navždy platnou větou fundamentální pravdy: nazval je "největšími mistry lží". Kdo toto není schopen rozpoznat, nebo to rozpoznat nechce, nebude už nikdy na tomto světě schopen pomoci pravdě k vítězství. (Mein kampf)“

„Před použitím si knihu přečtěte!!!“


„Když si zakoupíte výrobek, obdržíte návod k použití. V případě dostanete-li život, nic takového k tomu není.“

Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Zdá-li se vám, že použité přídavné jméno nesedí, vyškrtněte je vůbec.“

Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 98
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
„Příručky mají jisté použití, ale nesmějí se zaměňovat se životem.“

Jostein Gaarder foto
Jostein Gaarder 42
norský autor 1952
„Žijeme, ale žijeme právě jen teď. Ale jednoho dne stejně budeme odstrčeni stranou a propadneme se do temnoty historie. Protože všichni jsme na jedno použití.“

Albert Schweitzer foto
Albert Schweitzer 57
francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 – 1965
„Hledej, zda se nenajde použití pro tvoji lidskost.“

Jiří Červený foto
Jiří Červený 2
český advokát, dramatik, hudební skladatel a humorista 1887 – 1962
„Flirt je pokoj s vyhlídkou do zahrady, ale bez použití zahrady.“


David Ben-Gurion foto
David Ben-Gurion 19
izraelský politik, sionistický vůdce, ministerský předsed... 1886 – 1973
„Pan (Moše) Sharetta vám již řekl, že v galilejské oblasti nyní žije okolo 100 tisíc Arabů. Předpokládejme, že se rozhoří válka. Pak budeme schopni jedním úderem etnicky vyčistit celou oblast střední Galilee, včetně všech jejich uprchlíků. V tomto kontextu mi dovolte poznamenat některé zprostředkovatele, kteří nabídli vzdát nám Galileu bez války. Co měli na mysli, byla zalidněná Galilea. Nenabídli nám prázdnou Galileu, kterou bychom mohli mít jen prostřednictvím války. A proto pokud se válka rozšíří a pokryje celou Palestinu, naším největším ziskem bude Galilea. To proto, že bez jakéhokoli zvláštního úsilí, které by mohlo ohrozit jiné fronty, pouze použitím pěšáků již stejně přiděleným k tomuto úkolu, můžeme dosáhnout našeho cíle etnicky vyčistit Galileu. (1948)“

Ignacio Carrasco de Paula 1
předseda Papežské akademie pro život 1937
„Nebýt Edwardse, neexistovaly by mrazáky plné embryí čekajících na vložení do dělohy nebo pravděpodobnějí na použití ve výzkumu či na smrt. (reakce na udělení Nobelovy ceny Robertu Edwardsovi)“

Wesley Clark foto
Wesley Clark 1
americký generál a bývalý kandidát demokratů na preziden... 1944
„Rezoluce OSN je jasná vzhledem ke konečnému cíli: zbavit Libyi diktátora Muammara Kaddáfího. Proto Rada bezpečnosti autorizovala použití jakéhokoliv prostředku, vyjma vojenské okupace země. V krátkosti -- vše nebo téměř je povoleno.“

„Někteří lidé stále tvrdí, že plátno nese znaky díla, které nemůže být lidského původu. Náš výzkum ukázal, že může, a to s použitím levného materiálu a poměrně nenáročné techniky. (po analýze Turínského plátna)“


Karl Marx foto
Karl Marx 40
německý filozof, ekonom 1818 – 1883
„Hromadění kapitálu zmnožuje dělbu práce, dělba práce zmnožuje počet dělníků; a naopak počet dělníků zmnožuje dělbu práce, tak jako dělba práce zmnožuje hromadění kapitálu. Tato dělba práce na jedné straně a hromadění kapitálu na druhé straně způsobují, že se dělník víc a víc stává závislým čistě na práci a to na určité, velmi jednostranné, strojové práci. Je tedy duchovně i tělesně snižován na úroveň pouhého stroje a místo člověka se z něho stává jakási abstraktní činnost a břicho, a zrovna tak upadá do stále větší závislosti na všech výkyvech tržní ceny, na způsobu použití kapitálů a na rozmaru boháčů. Stejně tak tím, že roste třída lidí, kteří jen pracují, zvyšuje se i konkurence mezi dělníky, snižuje se tedy jejich cena. Toto postavení dělníka vrcholí v tovární výrobě. “

Peter Turkson foto
Peter Turkson 1
ghanský kardinál římskokatolické církve 1948
„Kdyby ke mně přišel někdo, kdo je nositelem viru HIV a ptal se mne na radu, nebral bych na lehkou váhu možnost poradit mu zdrženlivost od sexu. Někteří by v takových situacích radili použití prezervativu, aby se zabránilo šíření nemoci. Ale jak již jsem řekl, v naší části světa je jejich používání rizikové. “

Stanislav Balík 2
český ústavní soudce, advokát a vysokoškolský pedagog 1956
„Neposloužil mimo jiné „zákonný prostředek použitý k jeho dosažení (dosažení cíle, kterým je odstranění nezaměstnanosti)“, byť se stoprocentně zdá českému „mamánkovi“ poněkud drsný, k tomu, že se New Deal zdařil? Odkaz na opatření programu amerického prezidenta F. D. Roosevelta, díky němuž si statisíce nezaměstnaných mohly vydělat malé finanční částky za prospěšnou práci v lesích.“

Mark Turin foto
Mark Turin 1
britský antropolog 1973
„Na světových univerzitách je mnohem víc jazykovědců, než kolik existuje živých jazyků. Lidé si dělají doktoráty na použití apostrofu ve francouzštině, a přitom stále nevíme ani to, kolik jazyků vlastně existuje.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 28 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .