Citáty na téma povýšení

 Dalajláma foto
Dalajláma 64
14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935
„Povýšenost nikdy nemá žádnou omluvu. Pochází buď z malého sebevědomí, nebo se opírá o dočasné a povrchní úspěchy.“

„Ne strach z výšek nás nutí se sklonit, nýbrž touha po povýšení.“


Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003
„Lidé si matou vážné a vážené. A nevážné považují za znevažování. Leč pravý opak je pravdou. Ti, na které dopadne laskavý paprsek humoru jsou polidštěni a povýšeni - aspoň v očích a v srdcích těch, kdo povýšení a polidštění chápou jako vnitřní proces a ne jako služební postup.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Nepřátele nelitujeme z dobroty srdce, nýbrž z povýšenosti - projevíme-li jim účast, chceme jim dát pocítit, že jsme nad nimi.“

Jean de La Bruyere foto
Jean de La Bruyere 91
francouzský spisovatel a filozof 1645 – 1696
„Koupený otrok má jen jednoho pána. Ctižádostivý člověk musí být otrokem všech, kdo ho mohou přivést k povýšení.“

Sulchan-saba Orbeliani foto
Sulchan-saba Orbeliani 6
princ, spisovatel, mnich a autor 1658 – 1725
„Přítel, toť povýšení radovánek, zmnožení radosti, ozdoba hostin.“

„Nanebevzetí. Zní to jako povýšení.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Ctnost totiž není nelidská, ani neúslužná, ani povýšená a pyšná, vždyť dokonce ochraňuje celé národy a pečuje o ně co nejlépe.“


Georges Clemenceau foto
Georges Clemenceau 15
francouzský politik 1841 – 1929
„Mezi moje velké ideály budoucnosti patří povýšení zvířat do pátého stavu. Cožpak se nesluší obdařit nejvěrnější pomocníky člověka stejnými právy, která vyžadujeme pro sebe?“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.“

Vladimír Hučín foto
Vladimír Hučín 3
český politik 1952
„Jmenování současného ředitele BIS Jiřího Langa generálem, je naprostou degradací generálské hodnosti. Jiří Lang má značný podíl viny na tom, že jsem byl z BIS propuštěn, následně zatčen a uvězněn. Jiří Lang je mimo jiné také odpovědný za to, že nebyly na Přerovsku objasněny bombové útoky a to včetně teroristického útoku na kancelář Konfederace politických vězňů. Prezident Václav Klaus, který Jiřího Langa povýšil do generálské hodnosti tímto svým aktem prokázal, že zřejmě není o osobě Jiřího Langa dostatečně informován a nebo jedná se zlým úmyslem a informován je velice dobře. Jmenování Jiřího Langa do generálské hodnosti by jistě bylo spíše komickou záležitostí, pokud by se ale nejednalo o ředitele BIS a civilní rozvědky. Výslech Jiřího Langa jako svědka obžaloby u Okr. soudu v Přerově názorně ukázal, že tento člověk by v žádném případě neměl být na čelném místě BIS a civilní rozvědky. Když se např. Zdeňka Mašínová - dcera legendárního hrdiny, generála Josefa Mašína z medií dozvěděla, že Jiří Lang je stále ještě ředitelem BIS a dokonce že je prezidentem Václavem Klausem povýšen do generálské hodnosti, jen stěží uvěřila, že něco takového je možné. Ona totiž Jiřího Langa jako moje důvěrnice u neveřejného Okr. soudu v Přerově viděla a slyšela vypovídat a bylo by dobré, aby její názor na Jiřího Langa byl veřejně prezentován. Povýšení Jiřího Langa do generálské hodnosti není jenom plivnutí do tváře účastníkům protikomunistického odboje, ale i políčkem všem poctivým občanům.“

Michal Viewegh foto
Michal Viewegh 26
český romanopisec 1962
„(O Václavu Klausovi) Chlapeček z píškoviště, napadá mě: všechny povýšeně peskuje, a když mu jiný kluk konečně dá přes prsty, utíká s pláčem k mamince. (Báječný rok)“


Pius VIII. foto
Pius VIII. 1
papež 1761 – 1830
„Žádná místa, žádná pompa, žádná povýšení! Zůstaňme pokorní a mějte soucit s těžkým údělem, který na nás Pán vložil. Ať se nikdo z vás, ani nikdo z rodiny, nehne z místa. příbuzným“

George Darley 1
irský básník, prozaik a kritik 1795 – 1846
„Módnost je druh povýšené vulgarity.“

Karl Marx foto
Karl Marx 40
německý filozof, ekonom 1818 – 1883
„Právo je vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon.“

„Možná mě provokuje církev jako skupina lidí, kteří o sobě prohlašují: my jsme ti dobří, máme pravdu, jste mezi námi vítáni, až už jste kdokoli, ale musíte se přizpůsobit a být jako my. Rozčiluje mě ta povýšenost a arogance, ale zároveň je to pro mě zajímavé z autorského hlediska.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 18 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .