Citáty na téma povznesení

Teprve až vnikne do lidí ona prostá, nad všechnu pochybnost povznesená pravda, že zvířata jsou v podstatě totéž, co my, přestanou být zvířata bez práv a nebudou vydána ukrutnosti každého kluka... Soucit se zvířaty souvisí tak těsně s dobrou povahou, že lze bezpečně tvrdit, že ten, kdo je ke zvířatům krutý, nemůže být dobrý.

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 126
německý filozof 1788 – 1860

Není ještě rozřešena otázka, zda šílenství je či není nejvyšší inteligencí, zda mnohé z toho, co je slavné, zda všecko, co je hluboké, nepochází z choroby myšlení, z útvarů mysli povznesené nad obecný rozum.

Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe 25
americký spisovatel 1809 – 1849

Motlitba byla vynalezena pro lidi, které vlastně nikdy nenapadají žádné myšlenky a kteří neznají povznesení duše...

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900

Já jsem pro to, přátelé, abychom se napili. Je nesporné, že víno zavlažuje duši a přitom uspává každé trápení, tak jako mandragora uspává lidi, a probouzí veselou náladu, tak jako olej oživuje oheň... Když do sebe budeme lít víno v jednom kuse jako do sudu, budou brzy vratké tělo i rozum... Kdežto když nám ho budou číšníci podávat často, ale v malých pohárcích jako rosičku... stoupne nám sice také do hlavy, ale nebude to žádné násilí, spíš takové povzbuzování, které nás přivede do povznesené nálady.

 Sókratés foto
Sókratés 70
klasický řecký filozof -469 – -399 př. n. l.

Láska je pyšná loď, která se dřív nebo později dostane na mělčinu, vždyť v lásce není povznesení, jen velký, hlubokánský pád.

Knut Hamsun foto
Knut Hamsun 2
norský prozaik a laureát Nobelovy ceny 1859 – 1952

Mír je určitým stavem mezinárodní skutečnosti, ne samostatnou a nad skutečnost povznesenou náladou a stavem nitra.

Ferdinand Peroutka foto
Ferdinand Peroutka 25
český československý politik, dramatik, historik, novinář... 1895 – 1978

Maloměšťák je pro mě člověk, který je povznesený v nepravou chvíli a nadchne se hloupostmi.

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011

Být pozorovatelem našeho vlastního života znamená povznesení nad životní bídou.

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900

Ze zpupnosti nechceme být dlužní a z povznesenosti nechceme splácet.

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680

Můžeš a jsi zajisté přesvědčen, že vždycky jen to nejlepší jsem Ti přál a toužil, aby z tebe byl pravý český muž, který by v budoucnosti mohl zdatně pracovat ku povznesení svého národa a své vlasti. Víš dobře, že se na Vás dívám jako na budoucnost svoji, jako na pokračování svého života, na jeho prodloužení ve Vás. Ač musíme býti od sebe vzdáleni v době, kdy dorůstáš v muže a kdy by Ti snad potřebna a mila rada taťkova, očekávám přece, že máš tolik zdravého úsudku, abys neutrpěl škody ve svém vývoji.(Dopis synovi Ladislavu Rašínovi z vězení)

Alois Rašín foto
Alois Rašín 7
český československý politik, advokát, ekonom, novinář, p... 1867 – 1923

Do školy obecné jako počáteční školy patří jako základ všeho vyučování jen mateřská řeč samotná. Hlavní a měštanské školy, pokud jejich cíl směřuje k duševnímu a mravnímu povznesení mládeže, která hospodářství a průmyslu se chce věnovati, mají toho cíle domáhati se prostřednictvím mateřské řeči, druhá řeč má býti úkolem jich jen tam, kde je toho praktická potřeba.

Josef Alexandr Helfert foto
Josef Alexandr Helfert 1
český historik, právník a úředník 1820 – 1910

Tomáš Baťa celý svůj život věnoval povznesení blahobytu lidstva.

Dominik Čipera foto
Dominik Čipera 17
český 1893 – 1963

Kdyby nějací kanibalové navštívili naše moderní vědecké mučírny, museli bychom se my, křesťané před nimi propadnout studem. Ale přesto s povzneseným úsměvem provádějí naši křesťanští studenti tento zlořád, ze kterého by i divoši měli hrůzu. Kdo proti tomu neprotestuje ze soucitu se zvířaty, ten musí protestovat v zájmu člověka. Protože toho taková cvičení niterně poškozují. Vždyť aby mohl člověk zacházet se zvířaty jako s necitelnými kameny nebo kusy dřeva, musí v sobě nejdříve usmrtit srdce.

Otto Funke foto
Otto Funke 1
německý fyziolog 1828 – 1879

Články

Dojemný příběh o motýlovi a lidské nedočkavosti

Úryvek z autobiografického románu Hlášení El Grecovi řeckého spisovatele Nikose Kazantzakise.

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .