Citáty na téma požadavek

Milan Kundera foto
Milan Kundera 61
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„Možná, že nejsme s to milovat právě proto, že toužíme být milováni, to jest že chceme něco (lásku) po tom druhém, místo abychom k němu přistupovali bez požadavků a chtěli jen jeho pouhou přítomnost. (NLB)“

Che Guevara foto
Che Guevara 18
argentinský marxistický revolucionář 1928 – 1967
„V okamžiku, kdy to bude nezbytné, budu připraven položit život za svobodu kteréhokoliv latinskoamerického národa, bez ptaní kohokoliv na cokoliv, bez jakýchkoliv požadavků, bez využití kohokoliv.“


Johann Gottlieb Fichte foto
Johann Gottlieb Fichte 6
německý filozof 1762 – 1814
„Odvrať svůj pohled ode všeho, co tě obklopuje a zaměř jej do svého nitra: to je první požadavek, který má filozofie na svého učedníka. “

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 50
římsko-katolická jeptiška 1910 – 1997
„Sdílím vaše požadavky na zabránění utrpení pokusných zvířat a souhlasím s vaší iniciativou. Měli bychom udělat maximum, aby ti kteří s tímto utrpením zvířat souhlasí, s tímto postojem skončili. Ujišťuji vás, že se budu modlit, abych podpořila vaši iniciativu, aby se od těchto krutých praktik upustilo.“

Jan Werich foto
Jan Werich 156
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980
„Kde je nouze o ženské, tam stoupají chtíče na úkor estetických požadavků.“

Ivan Alexandrovič Gončarov foto
Ivan Alexandrovič Gončarov 12
ruský spisovatel 1812 – 1891
„Krása je požadavkem jen tam, kde není lásky. Kde je dostatek lásky, je krása zbytečností.“

Miloš Zeman foto
Miloš Zeman 77
prezident České republiky 1944
„Sociálnědemokratické vlády dokáží požadavky odborů redukovat na rozumnou míru daleko snadněji než vlády pravicové.“

Marcus Fabius Quintilianus foto
Marcus Fabius Quintilianus 33
starověký římský řečník 35 – 100
„Prvním požadavkem výmluvnosti je jasnost.“


Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„První požadavek společenské výchovy je umět zakrýt svou hloupost.“

Adam Bartoš foto
Adam Bartoš 5
český politik a novinář 1980
„Moje psaní v redakci iDnes podléhalo cenzuře čím dál tím víc. Začalo to tím, co platí pro všechny redaktory - téma, o kterém chceš psát, se nejprve musí schválit na poradě. Už to je první cenzura, protože ti na nějaké zajímavé téma řeknou, že to není téma pro "naše čtenáře", že ty by to prý nezajímalo. Je tam samozřejmě i autocenzura, tomu se člověk nevyhne - po čase zjištíš, že tohle téma by ti nevzali, tak se o to už ani nepokoušíš příště s něčím podobným. Pak je samozřejmě několik rovin kontroly článku. Člověk napsal text, který pak někdo pročetl po obsahové stránce (zda je to pro čtenáře srozumitelné), pak to znovu četl ještě editor, který upravoval titulky, přepisoval věty, upozorňoval na to, co se mu nezdálo. U dlouho připravovaných textů bylo lidí, kteří měli potřebu se k textu vyjádřit, ještě více. Často kladli zcela protichůdné požadavky, takže člověk musel text třeba několikrát přestavět. No a když jsem se dostal do stadia, kdy mi řekli, že píšu moc doprava, tak jsem se dozvěděl, že speciálně na moje články si dají pozor a někdo je vždy zkontroluje ještě tuplem, aby se náhodou na internet nedostalo něco, s čím nesouhlasí. To už byla cenzura bez přívlastků a na to jsem přistoupit nechtěl.“

Romain Rolland foto
Romain Rolland 90
francouzský autor 1866 – 1944
„Smělý požadavek muže! Chce ženu. Ale když se mu upřímně vzdá, je blízek toho považovat její příliš šlechetný čin téměř za zpronevěru.“

Jan XXIII. foto
Jan XXIII. 12
261. papež katolické církve 1881 – 1963
„Mír je prázdné slovo, neproměňuje-li se v řád založený na pravdě, vybudovaný podle požadavků spravedlnosti, prohloubený a naplněný opravdovou láskou a konečně uskutečňovaný ve svobodě.“


„Snažil se podplatit svoje svědomí. Mělo však veliké požadavky.“

Romain Rolland foto
Romain Rolland 90
francouzský autor 1866 – 1944
„Dítě je jediná bytost, na níž žena může přenést své žárlivé požadavky, aby milovala a byla milována.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Miluj svého bližního jako sebe sama, praví písmo. Je to jasný požadavek milovat především sebe sama.“

Alfred North Whitehead foto
Alfred North Whitehead 16
anglický matematik a filozof 1861 – 1947
„Nepůjdu tak daleko, abych řekl, že zabývat se historií myšlení bez důkladného studia matematických idejí jednotlivých epoch je jako vynechat Hamleta ze hry, která je podle něho nazvána. To by bylo přespříliš. Ale jistě by bylo analogické vynechat postavu Ofélie. Takové přirovnání je obzvláště přesné, vždyť Ofélie je pro hru dosti podstatná, je půvabná – a poněkud bláznivá. Řekněme, že posedlost matematikou je posvátným šílenstvím lidského ducha, útočištěm před naléhavými požadavky každodenního dění.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 35 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .