Citáty na téma pramen

Dobře plnit to, co záleží na mně, a dobře snášet to, co na mně nezáleží – v tom je celá dokonalost a pramen pravdivého štěstí na světě.

Maxmilián Kolbe foto
Maxmilián Kolbe 14
polský františkánský mnich 1894 – 1941

Řeč je pramenem nedorozumění.

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 162
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944

Kdo může jít k prameni, ať nechodí ke džbánu.

Leonardo Da Vinci foto
Leonardo Da Vinci 47
italský renesanční umělec 1452 – 1519

Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu z pramene vody života zadarmo. -- Zjevení 21, 6

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 36
ústřední postava křesťanství -2 – 30 n. l.

Hudba, dávná a skrytá za všemi zrcadly. Hudba, jež měla svůj nejpradávnější pramen v dávné předkřesťanské historii. - Špinavá holka, str. 73

Robert Poch foto
Robert Poch 4
1966

Zvíš, že zlo, jež lidi zžírá, ovocem je jejich volby; a že hledají ti ubožáci mimo sebe blaho, jenž pramen nosí v sobě.

 Pythagoras foto
Pythagoras 38
starověký řecký matematik a filozof -585 – -500 př. n. l.

Krása je nevyčerpatelným pramenem radosti pro toho, kdo ho umí odkrýt.

Alexis Carrel foto
Alexis Carrel 10
francouzský chirurg a biolog 1873 – 1944

Hledal jsi květinu, / a nalezl plod. / Hledal jsi pramen, / a nalezl moře. / Hledal jsi ženu / a nalezl duši - / jsi zklamán.

Edith Södergran foto
Edith Södergran 2
finská básnířka 1892 – 1923

Sebedůvěra je pramenem důvěry k ostatním.

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680

Jsme obklopeni moudrostí, člověk není jejím pramenem, nýbrž pouhou nádrží a může vydat jen to, co nasbíral.

Ernest Thompson Seton foto
Ernest Thompson Seton 11
spisovatel a zakladatel woodcrafterského hnutí 1860 – 1946

Soucit se zvířetem vzniká z jednoho pramene zároveň s milosrdenstvím k člověku.

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 126
německý filozof 1788 – 1860

Najdi v sobě křišťálový pramen své duše a pochopíš, že všechno toto hmotné pozlátko – auta, byty, chaty, postavení ve společnosti – všechny tyto hmotné statky, při jejichž dosažení strávíš celý svůj vědomý život, jsou jen prach. Prach, který se v tomto pramenu okamžitě promění v nicotu. A život ubíhá. Život, který můžeš využít k proměně na nekonečný oceán Moudrosti.

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka

Číst se má jen tehdy, když vyschne pramen vlastních myšlenek, což se i tomu nejduchaplnějšímu přihází dosti často. Ale kvůli cizí knize zaplašit svou vlastní samorostlou myšlenku, toť těžký hřích proti duchu.

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 126
německý filozof 1788 – 1860

Vždyť v čem spočívá smysl života, zamýšlel ses nad tím někdy? Nejvyšší smysl života každého jednotlivce spočívá v poznání své duše. Všechno ostatní je dočasné, pomíjející, prostě jen prach a iluze. Jediná cesta, jak poznat svou duši, vede přes vnitřní Lásku, přes mravní očištění svých myšlenek a přes zcela neotřesitelné přesvědčení, že tohoto cíle dosáhneš, tedy skrze vnitřní víru... Dokud z tebe ještě sálá život, nikdy není pozdě poznat sám sebe, najít v sobě svou podstatu, svůj svatý, životodárný pramen duše… Vyznej se sám v sobě a pochopíš, kdo opravdu jsi.

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka

Krása je nevyčerpatelný pramen radosti pro toho, kdo ho umí odkrýt.

Alexis Carrel foto
Alexis Carrel 10
francouzský chirurg a biolog 1873 – 1944

Láska je pramen, který překážkami vyrůstá.

Jaroslav Vrchlický foto
Jaroslav Vrchlický 21
český básník, dramatik, novinář a překladatel 1853 – 1912

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 50 citátů

Obrázky s citáty na téma pramen

Články

Gabriel García Marquez - Loučení

Přečtěte si poselství kolumbijského básníka Gabriela Garcíi Marqueze, jež věnoval svým přátelům v době, kdy bojoval s těžkou nemocí.

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .