Citáty na téma předek

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 101
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské ("šestero odkazů")“

John Ronald Reuel Tolkien foto
John Ronald Reuel Tolkien 59
britský filolog a spisovatel, autor Pána prstenů 1892 – 1973
„Strom roste nejlépe v zemi svých předků. Návrat krále, kap. Mnohá loučení“


Clive Staples Lewis foto
Clive Staples Lewis 24
britský spisovatel irského původu 1898 – 1963
„Tvoji předkové jsou král Adam a královna Eva. A to je taková čest,že i ten nejubožejší žebrák může pozvednout hlavu a zároveň taková hanba,že ji musí sklonit i ten nejmocnější vládce na světě.“

John Fitzgerald Kennedy foto
John Fitzgerald Kennedy 35
americký politik, 35. prezident Spojených států 1917 – 1963
„Národ, který si již není vědom občanské odvahy svých předků, kteří se v minulosti osvědčili, nedisponuje žádným vlastním sebevědomím. Prostě zapomněl sám sebe.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 150
francouzský letec a spisovatel 1888 – 1957
„Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí.“

Victor De Kowa foto
Victor De Kowa 3
německý herec 1904 – 1973
„Skrblíci jsou nepříjemní současníci, ale příjemní předkové.“

Carl Sagan foto
Carl Sagan 17
americký astrofyzik, kosmolog a pedagog 1934 – 1996
„Naši předkové uctívali Slunce, což není tak hloupé. Má smysl uctívat Slunce a hvězdy, protože jsme jejich děti.“

Winston Churchill foto
Winston Churchill 78
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem.“


 František I. Rakouský foto
František I. Rakouský 2
monarcha 1768 – 1835
„Držte se starého, neboť to je dobré a naši předkové se přitom dobře měli.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Také naši předkové věřili, že lidé budou v budoucnosti lepší - tím mínili nás!“

Josef Jungmann foto
Josef Jungmann 14
český filolog, lexikograf, spisovatel a překladatel 1773 – 1847
„Kdo z nás může, ten pracuj, abychom lepší vlasti dochovali potomkům, než nám od předků zůstavena.“

Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Pavlovič Čechov 63
ruský dramatik a prozaik 1860 – 1904
„Každý je svým vlastním předkem a svým vlastním osudem. Člověk si tvoří vlastní budoucnost a dědí vlastní minulost.“


André Brie foto
André Brie 23
německý politik 1950
„Třídní původ? Moji předkové byli neandrtálci.“

George Eliot foto
George Eliot 12
anglická spisovatelka, novinářka a překladatelka 1819 – 1880
„Dědičnost je autobus, v němž jedou všichni naši předkové. Občas některý z nich vystrčí hlavu a pošle nám pozdrav.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Kdo tvoří pro potomky, je realista: honorář se snaží vybrat od předků.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1747 – 1827
„Člověk, který se nemůže pochlubit ničím jiným, než svými vznešenými předky, má podobu bramboru: jeho lepší část je pod zemí.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 48 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .