Citáty na téma předmět

Nemám slov, abych vyjádřil, co cítím při čtení knih. Trávím spoustu času čtením, protože to velmi miluji. Dokážu se v té knížce úplně ztratit a zapomenout, kde jsem. Filozofie je můj oblíbený předmět. To, co je skvělé na čtení, je, že na jednom řádku můžete narazit na něco, co jste se snažili vyjádřit celý život, nebo něco, na co jste se snažili přijít celý život.

Michael Jackson foto
Michael Jackson 76
americký zpěvák 1958 – 2009

Kniha je předmět, který ožívá v rukou čtenáře.

Zdeněk Hanka foto
Zdeněk Hanka 9
český spisovatel 1956

Žádná válka se bez vojska nedá vyhrát, národ o svou svobodu musí také vždy bojovat...
Vojsko pro nás všechny musí být předmětem veškeré péče.
Vojsko je prvním nositelem praporu odboje,
vojsko je hlavním výrazem touhy a vůle národa po svobodě,
vojsko je prvním a hlavním symbolem státní suverenity a svobody.

Edvard Beneš foto
Edvard Beneš 18
druhý československý prezident 1884 – 1948

Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu; štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra.

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 126
německý filozof 1788 – 1860

Láska ještě trochu doznívá, i když předmět lásky ztratil již na ceně. Přátelství nikoliv.

Jean Paul foto
Jean Paul 124
německý spisovatel 1763 – 1825

Vždyť soudce nesedí na soudě proto, aby dělal právo předmětem milosti, nýbrž aby je rozsuzoval.

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.

Když jsem byl mladý, byl jsem posedlý vlastnictvím reklamních předmětů, aut, oblečení, hloupostí. Teď, když to všechno mám, rozumím tomu, že vás tyto věci mohou proměnit ve velkého idiota. Ve východním Německu byla spousta věcí, ale bylo zde také vědomí solidarity, které již není. Nyní jsme po krk v rozhazování, vlastním egu a individualismu. Teď je obchodování před přátelstvím.

Till Lindemann foto
Till Lindemann 3
německý rockový hudebník 1963

Když ženy přestanou být předmětem pomluv, začnou se jim samy věnovat.

émile Augier foto
émile Augier 1
francouzský spisovatel 1820 – 1889

Pokud příroda učinila alespoň jednu věc méně náchylnou k výlučnému vlastnictví než ty ostatní, pak je to čin schopnosti myslet zvaný myšlenka, kterou může jedinec vlastnit výlučně, dokud si ji nechává pro sebe; ale jakmile je zveřejněna, nutí se do vlastnictví všech, a její příjemce o ni nemůže přijít. Její zvláštní vlastností je též, že nikdo jí nemá méně proto, že ji celou mají i ostatní. Kdo ode mne obdrží myšlenku, obdrží návod, aniž bych já o něj přišel; jako kdo si zapálí svíčku o moji, obdrží světlo, aniž by mě uvrhl do tmy. Aby se myšlenky volně šířily od jednoho člověka ke druhému napříč zeměkoulí, pro morální a vzájemné poučení člověka, a vylepšení jeho podmínek, se zdá být zvláštně a laskavě navrženo přírodou, když myšlenky učinila, stejně jako oheň, rozšiřitelné všude po prostoru, aniž by snížila jejich hustotu v nějakém místě, a, jako vzduch, ve kterém dýcháme, hýbeme se a fyzicky existujeme, neschopné zajetí či výlučného přivlastnění. Vynálezy tedy nemohou být, v povaze věci, být předmětem vlastnictví.

Thomas Jefferson foto
Thomas Jefferson 17
3. prezident Spojených států amerických 1743 – 1826

Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa. Je v nás...

Eduard Tomáš foto
Eduard Tomáš 4
český filozof, jogín a spisovatel 1908 – 2002

Mým osudem se zdá zabývat se výzkumem oblastí, které jsou předmětem značné kontroverze ve vědě a ve společnosti.

Stanislav Grof foto
Stanislav Grof 1
český psychiatr 1931

Báseň je protiváhou vědeckého díla, poněvadž jejím předmětem je přímo radost, ne pravda.

Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe 25
americký spisovatel 1809 – 1849

Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky.

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.

Pravé štěstí je vždycky v našich rukou. Následuje za dobrým životem jako stín za předmětem.

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910

Stálost v lásce je stálá nestálost, s jejíž pomocí se naše srdce po řadě přichyluje ke všem vlastnostem milované bytosti a brzy dává přednost té, brzy oné. A tak není stálost vlastně nic jiného než nestálost vázaná a omezená na týž předmět.

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680

Televize přeměnila americké dítě z neodolatelné moci v nepohyblivý předmět.

Laurence J. Peter foto
Laurence J. Peter 8
kanadský pedagog 1919 – 1990

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 80 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .