Citáty na téma předmět

Michael Jackson foto
Michael Jackson 75
americký zpěvák 1958 – 2009
„Nemám slov, abych vyjádřil, co cítím při čtení knih. Trávím spoustu času čtením, protože to velmi miluji. Dokážu se v té knížce úplně ztratit a zapomenout, kde jsem. Filozofie je můj oblíbený předmět. To, co je skvělé na čtení, je, že na jednom řádku můžete narazit na něco, co jste se snažili vyjádřit celý život, nebo něco, na co jste se snažili přijít celý život.“

Till Lindemann foto
Till Lindemann 3
německý rockový hudebník 1963
„Když jsem byl mladý, byl jsem posedlý vlastnictvím reklamních předmětů, aut, oblečení, hloupostí. Teď, když to všechno mám, rozumím tomu, že vás tyto věci mohou proměnit ve velkého idiota. Ve východním Německu byla spousta věcí, ale bylo zde také vědomí solidarity, které již není. Nyní jsme po krk v rozhazování, vlastním egu a individualismu. Teď je obchodování před přátelstvím.“


Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Pravé štěstí je vždycky v našich rukou. Následuje za dobrým životem jako stín za předmětem.“

Edvard Beneš foto
Edvard Beneš 18
druhý československý prezident 1884 – 1948
„Žádná válka se bez vojska nedá vyhrát, národ o svou svobodu musí také vždy bojovat...
Vojsko pro nás všechny musí být předmětem veškeré péče.
Vojsko je prvním nositelem praporu odboje,
vojsko je hlavním výrazem touhy a vůle národa po svobodě,
vojsko je prvním a hlavním symbolem státní suverenity a svobody.“

Eduard Tomáš 4
český filozof, jogín a spisovatel 1908 – 2002
„Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa. Je v nás...“

Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe 25
americký spisovatel 1809 – 1849
„Báseň je protiváhou vědeckého díla, poněvadž jejím předmětem je přímo radost, ne pravda.“

émile Augier foto
émile Augier 1
francouzský spisovatel 1820 – 1889
„Když ženy přestanou být předmětem pomluv, začnou se jim samy věnovat.“

Jean Paul foto
Jean Paul 124
německý spisovatel 1763 – 1825
„Láska ještě trochu doznívá, i když předmět lásky ztratil již na ceně. Přátelství nikoliv.“


 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 126
německý filozof 1788 – 1860
„Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu; štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1747 – 1827
„Stálost v lásce je stálá nestálost, s jejíž pomocí se naše srdce po řadě přichyluje ke všem vlastnostem milované bytosti a brzy dává přednost té, brzy oné. A tak není stálost vlastně nic jiného než nestálost vázaná a omezená na týž předmět.“

Laurence J. Peter foto
Laurence J. Peter 8
kanadský pedagog 1919 – 1990
„Televize přeměnila americké dítě z neodolatelné moci v nepohyblivý předmět.“


Zdeněk Hanka foto
Zdeněk Hanka 9
český spisovatel 1956
„Kniha je předmět, který ožívá v rukou čtenáře.“

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a nepravé, pravdivé a falešné. Pravým náboženstvím jmenujeme to, které mu ten, kdo je veřejně před světem vzývá, také skutečně v srdci svém tajně věří; nepravé náboženství, čili falešné jest každé, které se jen před světem ukazuje, v srdci však nevěří… Jsouť v náboženství věci, které jsou předmětem jen vnitřního srdečného tušení člověka, jsouť zase jiné, které sahají hluboce do občanského veřejného života a mají veliký vliv na praktický život.“

„Fyzika nás učí, že čím víc se k předmětu přibližujeme, tím se nám zdá větší. Ve vztahu mezi lidmi je tomu však naopak. Čím blíže jsme k člověku, tím menší se nám zdá.“

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Nikdy nebudu dbát, aby se Emil neporanil... Snášet bolest je první předmět, kterému se má učit a který bude potřebovat nejvíce.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 80 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .