Citáty na téma překážka

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Láska není cit, který se mění, když narazí na překážky nebo se poddá sotva, že změnu tuší.“

Arthur C. Clarke foto
Arthur C. Clarke 21
britský sci-fi spisovatel, vynálezce, podmořský průzkumní... 1917 – 2008
„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“


„Život je jako cesta na vrchol Mont Everest. Vyšplhá se tam jen ten, kdo dosáhne svého štěstí přes všechny překážky.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 161
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„Člověk poznává sám sebe, když zápasí s překážkami.“

Franz Kafka foto
Franz Kafka 67
český spisovatel židovského původu 1883 – 1924
„Neztrácej čas hledáním překážky, možná že žádná není.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 161
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„Člověk se plně projeví, teprve když změří své síly s nějakou překážkou.“

 Molière foto
Molière 119
francouzský dramatik a herec 1622 – 1673
„Láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky. Z lakomce činí rázem rozmařilce, ze zbabělce statečného a drsného činí uhlazeným. Zbystřuje rázem i nesmutnější duši a dodává i nejprostšímu ducha.“

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Láska, má-li vydržet, potřebuje překážky, odpor, dráždidlo, čekání, skrývačky.“


„Kdo chce pokazit životní dráhu svých dětí, ať jim odstraní z cesty všechny překážky.“

David Levithan foto
David Levithan 26
americký autor a editor 1972
„Doufal jsem, že láska překoná všechny potíže. Ale láska nepřekoná žádnou překážku. Sama o sobě nepřekoná zhola nic. Spoléhá na nás, že jejím jménem překonáme všechny potíže sami.
- Den co den“

Henry Ford foto
Henry Ford 30
americký průmyslník 1863 – 1947
„Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle.“

Claude Debussy foto
Claude Debussy 12
claud Debussy 1862 – 1918
„Milovat lidi je ztráta času. I když je láska sebevětší, je vždy spojena s takovými překážkami, že více unaví než rozradostní.“


Brian Tracy foto
Brian Tracy 5
americký motivační řečník a spisovatel 1944
„Překážky jsou to, co vidíte, když se přestanete dívat na svůj cíl.“

Pavel Kosorin foto
Pavel Kosorin 239
český humorista 1964
„Když nemáte cíl, máte v cestě mnohem více překážek.“

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Co je dobré? - Všechno, co v člověku zvyšuje cit k moci, vůli k moci, moc samu. Co je špatné? - Všechno, co pochází ze slabosti. Co je štěstí? - Cítit, že moc vzrůstá - že překonáváme překážku!“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Díky procesu duchovního rozvoje člověk nejenže pozná sebe sama, ale pozná i neviditelnou stranu okolního světa. Začíná odlišovat skutečnost od iluze, kterou dříve považoval za skutečnou. Člověk, když pociťuje svoji skutečnou duchovní podstatu, začíná o strachy, které mu vnutil Živočišný princip, přicházet. Začíná cítit svoji Duši a její svět, začíná chápat, že je-li sám průvodcem Vůle Duchovního principu, neexistují pro něj v materiálním světě v podstatě žádné překážky. Proto když člověk přebývá v takovém jasném, rozšířeném stavu vědomí, zbývá Živočišnému rozumu k tomu, aby zpět získal svoji původní moc nad danou Osobností, pouze „vyčkávat“, až Osobnost oslabí svoji duchovní kontrolu a poddá se emocím, lákadlům nějakých myšlenek, přání Živočišného principu. To je jednoduše zapotřebí chápat a nepodrobovat se jeho lstím. Co je ale v tomto procesu aktivity Živočišného rozumu během duchovního probouzení člověka hlavní, je to, že nachází-li se sám člověk na pozici Pozorovatele Duchovního principu, získává praktickou zkušenost a pochopení toho, proti čemu je Živočišný rozum bezmocný.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 80 citátů

Obrázky s citáty na téma překážka

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .