Citáty na téma příprava

„Škola je příprava na budoucnost a příprava dělá lidi perfektní. Ale nikdl není perfektní, tak na co příprava?“

Milan Kundera foto
Milan Kundera 61
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„Člověk žije všechno hned napoprvé a bez přípravy. (NLB)“


Patrik Ouředník foto
Patrik Ouředník 12
český archivář, básník, literární teoretik, překladatel a... 1957
„Ztracený ráj vstupuje do téže logiky jako zlatý věk; koncept, jenž má svou obdobu i v jiných civilizacích. Specifičnost judeokřesťanského dědictví tkví, jak už bylo řečeno, v lineárnosti času, v níž je předurčen zrod západního historického myšlení. Nový zákon nadto kodifikuje zdokonalitelnost lidského plemene; lidské snažení může být eventuálně smysluplné. Pokusy o znovunalezení či později vybudování pozemského ráje, chiliasmus a příprava k poslednímu soudu se podílejí na urychlení historického času, který je dán lidskému společenství. (Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem )“

 Osho foto
Osho 73
indický mystik 1931 – 1990
„Všechna vaše náboženství jsou přípravou na peklo.“

Rainer Maria Rilke foto
Rainer Maria Rilke 16
rakouský básník a spisovatel 1875 – 1926
„Aby jedna lidská bytost milovala tu druhou, je zřejmě nejtěžší úkol ze všech. Všechno ostatní je pouhá příprava.“

Francois Coppée foto
Francois Coppée 9
francouzský básník a romanopisec 1842 – 1908
„K přípravě salátu jsou zapotřebí čtyři lidé: marnotratník, aby doléval olej, lakomec, aby kapal ocet, mudrc, aby solil a blázen, aby míchal.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Přehnaně soutěživý postoj je vštěpován do studenta, který je vychováván k uctívání zištného úspěchu jako příprava na jeho budoucí kariéru. Náš celý vzdělávací systém tímto zlem strádá.“

Scott Ramsdell foto
Scott Ramsdell 1
Americký trenér
„Trénink a příprava na soutěž mají být obtížnější než soutěž samotná.“


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Válečné přípravy bývají občas přerušovány - válkami.“

Egon Lánský foto
Egon Lánský 42
český místopředseda vlády ČR, senátor českého Parlamentu ... 1934 – 2013
„Trampoty s přípravou: Čím déle se připravuješ v koupelně na milování, tím větší je pravděpodobnost, že on usne, než se připravíš.“

Francois Truffaut foto
Francois Truffaut 3
francouzský režisér 1932 – 1984
„Improvizace - to je, když naše přípravy nikdo nepozoruje.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Vladař, který se zcela spolehl na lidské sliby a nevykonal jiné přípravy, je ztracen.“


Francois Truffaut foto
Francois Truffaut 3
francouzský režisér 1932 – 1984
„Improvizace znamená, že naši přípravu nikdo nepozoroval.“

Jan XXIII. foto
Jan XXIII. 12
261. papež katolické církve 1881 – 1963
„Život, který mi zbývá, chce být jen radostnou přípravou na smrt.“

„Jestliže máte 6 hodin na přípravu prezentace, 4 hodiny strávíte nejspíše stěžováním si a odkládáním.“

Egon Krenz foto
Egon Krenz 1
bývalý politik z východního Německa 1937
„Pohromou pro Němce nebyla NDR, ale síly, které je dvakrát zatáhly do světové války. Proto podle mě nemůžeme vývoj do let 1989 nebo 1990 oddělovat od toho, co se v Německu dělo v celém 20. století. Bez uchvácení moci Hitlerem v roce 33, by nebyl ani rok 1945, ani rozdělení Německa ani Berlínská zeď. Tyhle skutečnosti se podle mého názoru v přípravách na oslavy 9. listopadu zmiňují příliš zřídka.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 30 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .