Citáty na téma přísaha

John Ronald Reuel Tolkien foto
John Ronald Reuel Tolkien 59
britský filolog a spisovatel, autor Pána prstenů 1892 – 1973
„Přísaha může posílit roztřesené srdce a nebo je zlomit. (Spol. prstenu, Gimli a Elrond)“

Eugen Drewermann foto
Eugen Drewermann 4
německý psycholog a teolog 1940
„Dnešní lidé by Ježíšovi uvěřili na slovo, ale církev nepovažují za věrohodnou. Protože to prostě již nejde! Ježíš například říká: buďte chudí. Papež a biskupové bydlí v palácích. Ježíš říká: mluvte pravdu a nepřísahejte. Každý biskup v Německu musí složit úřední přísahu na ústavu a každý teolog na učitelský úřad církve. Ježíš říká, že máme lidi osvobozovat od jejich démonů a nemocí. Nyní naši teologii a církevní zbožnost zatěžuje podezření, že již po mnoho století zavádí lidi do duchovního utrpení absurdní morálkou týkající se sexuální sféry. Ježíš říká: nesuďte. My máme kodex církevního práva, který se - ve dvou hlavách - neskládá z ničeho jiného než z trestů.“


Stephen Chbosky foto
Stephen Chbosky 20
americký spisovatel 1970
„A v této chvíli já přísahám byli nekoneční.“

Alžběta Bavorská foto
Alžběta Bavorská 2
česká královna 1837 – 1898
„Manželství je nesmyslná instituce – v patnácti je člověk prodán a vysloví přísahu, které nerozumí a které se nemůže zbavit 30 a více let.“

Gaius Valerius Catullus foto
Gaius Valerius Catullus 11
latinský básník -84 – -54 př. n. l.
„Žádná žena ať nevěří mužovým přísahám.“

Lope De Vega foto
Lope De Vega 10
španělský dramatik a básník 1562 – 1635
„Když přísaha naše srdce spojí a tichá píseň z chóru zanotí, my navždy zůstaneme svoji, Ty moje a já Tvůj až do smrti.“

Gaius Valerius Catullus foto
Gaius Valerius Catullus 11
latinský básník -84 – -54 př. n. l.
„Žádná žena neuvěří mužovým přísahám.“

Stanislav Zvolenský 1
slovenský arcibiskup 1958
„Pokud nastane situace, že by Svatý otec ode mne žádal, abych se úřadu vzdal, byla by to velmi bolestná situace, ale je to otázka poslušnosti. Umím si představit, že i pro mě by to bylo velmi těžké a bolestné rozhodování, ale přísaha věrnosti nebo to vědomí, že musím být poslušný Svatému Otci, je znakem společenství. To neznamená, že ztrácím nějaké postavení v církvi a že mé schopnosti by nemohly být jinak využity. Ta poslušnost by musela být projevem loajality a věrnosti přísaze.“


Cesare Cantù foto
Cesare Cantù 1
italský historik 1804 – 1895
„Náboženství pojí národy, jako krev slučuje rodiny: náboženství je příbuzenstvím. Posvěcuje autority, udílí sankci smlouvám mezinárodním, smlouvám mezi lidem a hlavou korunovanou; přísahami upevňuje věrnost, slibem zajišťuje víru, pravdu potvrzuje; zjednává rovnováhu mezi cností a štěstím, ukazujíc k životu jinému.“

Bašár al-Asad foto
Bašár al-Asad 1
prezident Sýrie 1965
„Nyní se ukázalo, že Izrael, který stojí jako jediná demokratická země uprostřed arabského a muslimského světa, je rasistiská země. (reakce na přijatý izraelský zákon, kdy každý nežidovský zájemce o občanství musí složit přísahu ve znění: Slibuji, že budu respektovat zákony státu Izrael jako židovské a demokratické země)“

Meg Cabot foto
Meg Cabot 38
spisovatelka 1967
„Co se změnilo? Že by strážník Juarez? Tak já ti přísahám, že se mu zítra připoutám k zápěstí. Timovi se asi v záběru líbit nebude, ale pak ho nějak vystřihne…(Slepá vášeň)“

John Flanagan foto
John Flanagan 26
1873 – 1938
„Muž, který poruší přísahu, který jednou zradí, může totéž kdykoli zopakovat.“


Franz Kafka foto
Franz Kafka 67
český spisovatel židovského původu 1883 – 1924
„Měli na vybranou stát se králi nebo královskými posly. Jako děti chtěli být všichni posly. Proto máme samé posly, pádí světem, a protože neexistují žádní králové, předávají si hlášení, jež ztratilo smysl. Rádi by toho ubohého života nechali, ale neodvažují se kvůli služební přísaze.“

Václav Lucemburský 4
1350 – 1351
„Z ničeho se tak neraduji / má paní, jako že vás mám, / a nechci víc, to přísahám! / Ať bouře je, ať větry dují, / navždycky budu patřit vám. / Z ničeho se tak neraduji, / má paní, jako že vás mám. / Neopustím, co potřebuji, / vždyť blaho nejvyšší, jež znám, / toliko u vás nalézám. / Z ničeho se tak neraduji, / má paní, jako že vás mám, / a nechci víc, to přísahám!“

„Jestli řekneš, že budeš "v pořádku", přísahám, že tě vystrčím z tohohle auta! (říká Jamesovi rozzlobená Marina - Včera tě budu milovat)“

„Nevěřím v přísahy. Přísahám.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 18 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .