Citáty na téma proces

Bruce Lee foto
Bruce Lee 7
herec, mistr a popularizátor bojových umění 1940 – 1973
„Život je stále plynoucí proces, v jehož průběhu se vždy objeví nějaké nepříjemné věci - mohou zanechat jizvu, ale život přece plyne, a pokud se zastaví, zvětrá stejně jako voda. Jdi statečně kupředu, můj příteli, protože každá zkušenost je lekcí.“

Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 43
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„Příroda nedělá chyby. Správný a špatný jsou lidské kategorie. Přírodní proces je právě to, co je, a nic více - není to nesmysl a není to nerozumné. Fakt je ten, že my nerozumíme.“


Charles Hayward foto
Charles Hayward 1
anglický bubeník 1951
„Všechny pracovní procesy jsou možné, všechny kanály jsou otevřeny, je třeba být bdělý po čtyřiadvacet hodin denně.“

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 181
anglický spisovatel 1948 – 2015
„Život je proces, při němž zjišťujete, jak daleko můžete v tom či onom zajít, i když pravděpodobně i v hledání toho, jak daleko můžete v tom či onom zajít, můžete zajít příliš daleko.“

Ambrose Bierce foto
Ambrose Bierce 85
americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 – 1913
„Soudní proces je stroj, kam vlezete jako prase a vylezete ven jako klobása.“

Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003
„Domov - vždycky to budu opakovat - není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí a tolerančí a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost.“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Díky procesu duchovního rozvoje člověk nejenže pozná sebe sama, ale pozná i neviditelnou stranu okolního světa. Začíná odlišovat skutečnost od iluze, kterou dříve považoval za skutečnou. Člověk, když pociťuje svoji skutečnou duchovní podstatu, začíná o strachy, které mu vnutil Živočišný princip, přicházet. Začíná cítit svoji Duši a její svět, začíná chápat, že je-li sám průvodcem Vůle Duchovního principu, neexistují pro něj v materiálním světě v podstatě žádné překážky. Proto když člověk přebývá v takovém jasném, rozšířeném stavu vědomí, zbývá Živočišnému rozumu k tomu, aby zpět získal svoji původní moc nad danou Osobností, pouze „vyčkávat“, až Osobnost oslabí svoji duchovní kontrolu a poddá se emocím, lákadlům nějakých myšlenek, přání Živočišného principu. To je jednoduše zapotřebí chápat a nepodrobovat se jeho lstím. Co je ale v tomto procesu aktivity Živočišného rozumu během duchovního probouzení člověka hlavní, je to, že nachází-li se sám člověk na pozici Pozorovatele Duchovního principu, získává praktickou zkušenost a pochopení toho, proti čemu je Živočišný rozum bezmocný.“

Ladislav Klíma foto
Ladislav Klíma 26
český filozof a romanopisec 1878 – 1928
„Proces lidského organismu je jen procesem hnilobným.“


Joseph Murphy foto
Joseph Murphy 10
1898 – 1981
„Existuje pouze jeden proces hojení, a to je víra. Existuje pouze jedna léčivá síla, a to je vaše mysl.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Manželství je jako soudní proces - jedna strana je vždy nespokojena.“

Jaroslav Heyrovský foto
Jaroslav Heyrovský 3
český akademik, chemik, nositel Nobelovy ceny a vynálezce 1890 – 1967
„V čem spočívá tvůrčí proces ve vědě? Snad ve schopnosti poznat, co je důležité a co podružné.“

Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003
„Lidé si matou vážné a vážené. A nevážné považují za znevažování. Leč pravý opak je pravdou. Ti, na které dopadne laskavý paprsek humoru jsou polidštěni a povýšeni - aspoň v očích a v srdcích těch, kdo povýšení a polidštění chápou jako vnitřní proces a ne jako služební postup.“


Leo Buscaglia foto
Leo Buscaglia 22
motivační řečník, spisovatel 1924 – 1998
„Proces sebepoznání nesmí být nikdy ukončen.“

Georg Forster foto
Georg Forster 4
1754 – 1794
„Láska je v principu fyzikálně chemický proces elektromagnetické indukce dvou různorodých těles s příbuznou anatomickou stavbou. Přitom mládí, krása či společenské postavení nehrají žádnou roli.“

Friedrich Engels foto
Friedrich Engels 15
německý sociolog, autor, politický teoretik a filozof 1820 – 1895
„Proces poznávání je nahrazování větších nesmyslů nesmysly menšími.“

John Dewey foto
John Dewey 4
americký filozof, psycholog a vzdělávací reformátor 1859 – 1952
„Dokonalost není v životě cílem, tím je jen věčně trvající proces zdokonalování, zrání, pročišťování… Jako takový je jediným morálním cílem růst.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 86 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .