Citáty na téma prorok

Ralph Venning foto
Ralph Venning 7
ministr anglicky 1621 – 1673
„Ctnost i neřest jsou obé proroci; první o jistém dobru, druhé o bolesti nebo lítosti. “

Chalíl Džibrán foto
Chalíl Džibrán 24
libanonský výtvarník, básník a spisovatel 1883 – 1931
„Právě tak jako nemůže list zežloutnou bez tichého vědomí celého stromu,
ani ten, kdo činí zlo, nemůže páchat špatné činy bez skryté vůle vás všech. (Prorok)“


Chalíl Džibrán foto
Chalíl Džibrán 24
libanonský výtvarník, básník a spisovatel 1883 – 1931
„Co je strach z chudoby jiného než chudoba sama? Není obava ze žízně, když je studna plná, samotnou žízní, jež se nedá uhasit? (Prorok)“

Terry Goodkind foto
Terry Goodkind 10
americký romanopisec 1948
„Věštec je buď prorok nebo blázen. Blázen ti dá odpověď, než otázku vyslovíš. Prorok ti odpoví, než na ni pomyslíš.“

„Mravenci umírají i pod nevinným krokem proroka.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„A tak všichni ozbrojení proroci zvítězili a ti neozbrojení podlehli.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 125
německý filozof 1788 – 1860
„Peníze jsou bohem naší doby a Rothschild je jejím prorokem.“

František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Falešní proroci mají vždy fanatické přívržence.“


„Apoteóza čili okázalý útěk. Útěk do nebe. Ve všech náboženstvích nadejde den, kdy proroci vezmou nohy na ramena. Nanejvýš okázalý útěk před zodpovědností.“

Efrajim Kacir foto
Efrajim Kacir 4
izraelský vědec, 4. prezident Izraele 1916 – 2009
„Židé se po 2000 letech vraceli do své starodávné vlasti, naplněni touhou vybudovat demokratický stát, ve kterém si sami můžeme určit naši vlastní budoucnost, oživit náš původní jazyk a naši kulturu. Byli jsme připraveni vytvořit novou společnost, která by byla založena na principech sociální spravedlnosti, definované našimi biblickými proroky, a která by poskytla vysokou kvalitu života, obohacenou nejvyššími morálními a duchovními hodnotami. V této vzrušující atmosféře jsme se s velkým nadšením vrhli do činností zaměřených na naplnění tohoto sionistického snu.“

Michael Novak foto
Michael Novak 2
americký diplomat 1933
„Američané každé čtyři roky volí krále a nejen jeho, ale i nejvyššího kněze a proroka. “

Walter Rauschenbusch foto
Walter Rauschenbusch 1
americký teolog 1861 – 1918
„Proroci jsou tlukoucím srdcem Starého zákona.


„Kdo jste vy, že to chcete udělat? Prorok modly ničil, protože se k nim lidé modlili, ale k pyramidám ani Sfinze se nikdo nemodlí.“

Chalíl Džibrán foto
Chalíl Džibrán 24
libanonský výtvarník, básník a spisovatel 1883 – 1931
„Co je strach z chudoby jiného než chudoba sama? Není obava ze žízně, když je studna plná, samotnou žízní, jež se nedá uhasit? (Prorok, str. 17)“

Chalíl Džibrán foto
Chalíl Džibrán 24
libanonský výtvarník, básník a spisovatel 1883 – 1931
„Touha po pohodlí zabíjí zanícení duše. (Prorok)“

„Spisovatel a básník, jak je rozlišit? Ten první píše pro svého nakladatele, pro své přátele, pro svou zásuvku (svědomitě urovnanou), pro to a ono, je inženýrem duší, prorokem, svědkem… Básník píše. — A někdy ani to ne, někdy (té smělosti) jen tichounce zpívá.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 26 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .