Citáty na téma prožitek

 Osho foto
Osho 73
indický mystik 1931 – 1990
„Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu.“

 Osho foto
Osho 73
indický mystik 1931 – 1990
„"Člověk je divné zvíře. Klaní se mrtvému. Postrádá to, co minulo. Cítí nepřítomnost, necítí přítomnost, protože nežije v přítomnosti. "Nyní" je pro člověka jen slovo, není pro něj prožitkem. Minulost má zážitky, budoucnost existuje - ale člověk stále prochází přítomností a téměř při tom spí."“


Woody Allen foto
Woody Allen 136
americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovatel, d... 1935
„Sex bez lásky je jen prázdný prožitek. Ale co se týče prázdných prožitků, patří k nejlepším.“

Vladimir Nabokov foto
Vladimir Nabokov 14
rusko-americký romanopisec, profesor 1899 – 1977
„… a mě napadlo- nikoli jako protest, ani jako symbol nebo něco podobného, ale prostě jako možnost nového prožitku-, že když už jsem jednou porušil všechna pravidla lidskosti, proč bych nemohl porušit pravidla silničního provozu. (Lolita)“

Giacomo Casanova foto
Giacomo Casanova 18
italský dobrodruh a zakladatel Benátské republiky 1725 – 1798
„Sexuální prožitek dosahuje maxima v našich představách. V praxi je poloviční.“

Ota Pavel foto
Ota Pavel 10
český romanopisec, spisovatel a sportovní novinář 1930 – 1973
„Každé mládě a mládě člověka především, je ještě nezkažené, je dobré, to až teprve život ho později nutí ohýbat hřbet a křiví mu páteř. Mládě má místo očí studánky a těmi vám bezprostředně děkuje - ne slovy díků, ale prožitkem radosti.“

Hans Selye foto
Hans Selye 6
rakouský lékař a vědec 1907 – 1982
„Schopnost uvažovat o souladu a eleganci v přírodních jevech je jedním z nejuspokojivějších prožitků, kterých je člověk schopen, když hledíme na něco většího, než je naše vědomé já, naše denní starosti se ve srovnání s tím zmenšují. Nastupuje vyrovnanost a pokoj mysli, kterých lze dosáhnout jedině stykem s něčím vznešeným.“

Emil Cioran foto
Emil Cioran 3
rumunský filozof a esejista 1911 – 1995
„Bez prožitku nudy bych neměl svou identitu. Pouze prostřednictvím nudy mi bylo umožněno, abych se poznal. Kdybych ji nikdy nezakusil, nevěděl bych, kdo jsem. Nuda je setkáním se sebou - prostřednictvím vnímání nicoty sebe sama.“


Arthur C. Clarke foto
Arthur C. Clarke 21
britský sci-fi spisovatel, vynálezce, podmořský průzkumní... 1917 – 2008
„Všechno, co lidská bytost chce, se skládá ze čtyř částí - lásky, dobrodružství, moci a slávy.
Naše bytosti jsou utvářeny tím, jak moc toužíme po těch jednolivých prožitcích. (Zahrada Rámova)“

Vladimír Páral foto
Vladimír Páral 18
český romanopisec a spisovatel 1932
„Člověk je jediná bytost na zemi obdařená v elementární podobě schopností měnit své hledisko. Kdybychom nebyli schopni převtělovat se aspoň trošičku ve druhé - smýšlet a cítit jako oni, reprodukovat v sobě jejich prožitky, hodnocení a rozhodnutí-, nebyl by možný žádný styk na vyšší než živočišné úrovni.“

Andrew Fielding Huxley foto
Andrew Fielding Huxley 3
fyziolog a biofyzik 1917 – 2012
„Prožitek není to, co se vám stane; prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!“

Ladislav Zibura foto
Ladislav Zibura 20
český spisovatel, novinář a copywriter 1992
„Každý krok si nepřipravuji, celá cesta je pak mnohem autentičtější prožitek, větší dobrodružství a člověk zažívá více svobody.“


„Láska zahrnuje široké spektrum prožitků od skromnosti k pýše, od klidu k vášni, od surovosti k něžnosti, je nezbytným zážitkem pro plný rozvoj člověka.“

Jiří Grygar foto
Jiří Grygar 15
český astronom 1936
„Vztah k Bohu je pro věřícího křesťana důvěrně osobní záležitostí, o níž se většinou ostýchá vyjadřovat veřejně; ne snad proto, že by se obával perzekuce či posměchu jako v dobách bojovně ateistické totalitní společnosti, ale z toho důvodu, že si je dobře vědom, jak nesnadné je popsat stav vlastního nitra běžným lidským jazykem a jak nesdělitelné jsou osobní prožitky, střádající se během vlastního života – života nezaměnitelného a jedinečného v celých dějinách vesmíru…“

Petr Weigl foto
Petr Weigl 1
český divadelní režisér a režisér 1939
„...lidská jedinečnost je nejvýrazněji měřitelná odlišností kvality citového prožitku. Zdá se mi, že odstíny našich pocitů nás nejvíce odlišují, a tedy i nejpřesněji charakterizují.“

Martin Vopěnka foto
Martin Vopěnka 1
český nakladatel, publicista a spisovatel 1963
„Je-li tomu tak, že jsme každý sám sobě celým vesmírem, mohou mít naše prožitky, naše zkušenosti váhu důkazů i v případě, že jsou nesdělitelné.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 18 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .