Citáty na téma rameno

William Blake foto
William Blake 45
anglický romantický básník 1757 – 1827
„Ruka svírající kopí uhořela až k rameni.“

Maya Angelou foto
Maya Angelou 12
americká autorka a básnířka 1928 – 2014
„Naučila jsem se, že každý den můžeš natáhnout ruku a někoho se dotknout. Lidé milují vroucí objetí, nebo jen poplácání po rameni.“


Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 101
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské ("šestero odkazů")“

Sacha Guitry foto
Sacha Guitry 35
francouzský dramatik a dramatik 1885 – 1957
„Vstoupit do hlediště ve chvíli, kdy herec hraje, je stejné, jako položit ruku na rameno malíři, když maluje.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Kdo si píše deník, může si připadat, jako by sám sobě četl přes rameno.“

Markus Zusak foto
Markus Zusak 53
australský autor 1975
„Na zdi schodiště velkolepě vyvstávala načmáraná cvičná slova, zubatá a dětská a nádherná. Dívala se, jak dívka spí u spícího ukrytého Žida, s rukou na jeho rameni.
Oba dýchali.
Německé a židovské plíce.“

Jim Morrison foto
Jim Morrison 46
vedoucí zpěvák The Doors 1943 – 1971
„Death makes angels of us all
and gives us wings
where we had shoulders
smooth a raven´s claws...

Smrt anděly z nás činí
hladké jak drápky havraní
Křídla nám dá místo ramen
a čas říci stěží amen...“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Milenec nalítne na všechny rozmary ženy a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen.“


Maurice Dekobra foto
Maurice Dekobra 2
francouzský spisovatel 1885 – 1973
„Východ je vchod zahlédnutý přes rameno.“

Edwin A. Abbott foto
Edwin A. Abbott 3
britský teolog a autor 1838 – 1926
„... člověka dělá tvar; pokud se například narodíte jako Rovnoramenný trojúhelník se dvěma nerovnými rameny, nesporně dopadnete špatně, pokud nepůjdete do nemocnice pro Rovnoramenné a nedáte si strany vyrovnat..“

„Kdykoli jsem tě za poslední rok viděl, chtěl jsem tě tady. Právě tady. A kdykoli ses otočila a odcházela ode mě, měl jsem chuť tě chytit. Nemáš ani tušení, kolikrát mě napadlo, že si tě hodím přes rameno a odnesu tě dozadu do skladu. Přemýšlím, že jsem to měl prostě udělat. Mohli jsme mít všechny ty blbosti dávno za sebou. (– Reece, Vzdej se mi.)“

Erlend Loe foto
Erlend Loe 26
norský romanopisec 1969
„Ať si lidi z různých náboženství vzájemně nedůvěřují a vyhazují se do vzduchu a pokračují si v tom. Svěste ramena a myslete na něco jiného.“


Marissa Meyer 11
americká spisovatelka fikce 1984
„,, Vím, že se mnou nechceš mít nic společného. Neobviňuju tě z toho." Nahrbil ramena a pohlédl na ni očima plnýma lítosti.,, Ale ty jsi pro ěm jediná, Scarlet. Vždycky budeš." - Scarlet“

Petra Neomillnerová 8
česká spisovatelka 1970
„... nebudu tak kulantní jako můj předchůdce. Chci po vás jen pár věcí. Vyhýbejte se travičství, únosům, lidským obětem a nešukejte nikoho pod třináct. Pokud to přes mé doporučení uděláte, není mé rameno to místo, kde budete brečet. (Moire; Nakažení)“

„"Někdy si můžete naložit na ramena tíhu celého světa, jen musíte vědět, jak se toho břemene zase zbavit." (A pavouk přichází) /Charlotta99/“

Dave Pelzer foto
Dave Pelzer 12
americký autor 1960
„Cítil jsem, jak mě někdo vzal za ramena. Myslel jsem si, že je to otec, ale když jsem se otočil, uviděl jsem mámu a zatetelil se pýchou. Cítil jsem, jak jí tluče srdce. Nikdy jsem necítil tolik bezpečí a něhy jako tehdy u Ruské řeky. (Dítě zvané „To“ – kapitola Dobré časy)“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 26 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .