Citáty na téma říše

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Květina je krása, zakletá do říše snů a ticha.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 126
německý filozof 1788 – 1860
„V říší života je nejsilnějším projevem vůle k životu rozmnožovací pud. Ten dokonce překoná i smrt. Láska je iluze, jejíž pomocí se příroda stará o zachování rodu.“


Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Říše pohádek není ničím jiným než slunným krajem zdravého rozumu.“

Winston Churchill foto
Winston Churchill 78
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Kardinální tragédií byl úplný rozpad rakousko-uherské monarchie, rozbité na základě Saintgermainské a Trianonské smlouvy. Toto přežívající vtělení Svaté říše římské umožňovalo po staletí společný život, přinášející výhody obchodu i bezpečnosti, celé řadě národů, z nichž ani jediný neměl ve své době sílu ani vitalitu čelit sám o sobě tlaku znovuoživeného Německa a Ruska. “

Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 98
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
„A co Alenka? Dostala se pak ve středních letech zpátky do Říše divů, když už by jí trocha vzrůša opravdu přišla vhod? Samozřejmě že ne. K zrcadlu se pak přibližovala jedině ve chvíli, kdy si potřebovala vylepšit makeup. (Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce: Jak to bylo dál)“

Adolf Hitler foto
Adolf Hitler 49
nacistický diktátor, německý politik 1889 – 1945
„Stejná krev náleží do stejné říše.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 113
první československý prezident 1850 – 1937
„Smrt Františka Josefa [v roce 1916] nám zesílila posici; bylo všude, již od mnohých let, rozšířeno mínění, že se po smrti starého císaře Rakousko svou rozháraností rozpadne. [...] Smrt populárního císařského starce se zdála lidem být znamením a počátkem rozkladu jeho říše.“

Buckminster Fuller foto
Buckminster Fuller 2
americký architekt, teoretik systémů, autor, návrhář, vyn... 1895 – 1983
„Máte deset minut na to, abyste uvedli myšlenku v čin, než se opět vrátí do říše snů.“


 Pythagoras foto
Pythagoras 38
starověký řecký matematik a filozof -585 – -500 př. n. l.
„Není svobodný ten, kdo nedobyl říši sebe sama.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 150
francouzský letec a spisovatel 1888 – 1957
„Láska k bližnímu v duchu mé říše znamená spolupráci.“

Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller 63
německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 – 1805
„Svoboda je jenom v říši snů a krása žije jenom ve zpěvu.“

Marcellinus Ammianus foto
Marcellinus Ammianus 4
římský historik 330 – 395
„... Musinianovi se v tomto směru rovnal... Prosper, který velel (v Galii) tamnějšímu vojsku. Byl to člověk ostudně liknavý, jenž – jak praví komik – pohrdnuv řemeslem zlodějským, loupil veřejně.
:-)
Dějiny římské říše za soumraku antiky (XV-13, s. 124)“


Jozef Tiso foto
Jozef Tiso 4
československý ministr práce a sociálních věcí Slovenska,... 1887 – 1947
„Čest protektoru Adolfu Hitlerovi! Sláva jeho armádě a SS, sláva generálu Höfflemu a dalším velitelům divize! (...) Máme protektora v německé Říši, šlechetného Adolfa Hitlera. – 30. října 1944 při oslavě okupace Banské Bystrice“

Pascal Quignard foto
Pascal Quignard 1
francouzský spisovatel 1948
„Společnost si vytvořila mýty, aby každý uvěřil, že potřebuje druhé, čemuž protiřečí fenomén těch, co zůstávají na okraji, a šamanů. Touha odtrhnout se od skupiny není pouze lidská, je to výmysl z živočišné říše, vezměte si kance, dravce… Vynález samoty je věc, na níž jsem hodně pracoval, klopýtal kolem ní.“

 Josef II. foto
Josef II. 9
císař 1741 – 1790
„Říše, kterou spravuji, musí být spravována podle mých zásad; předsudky, fanatismus, stranictví a otroctví ducha musí být potlačeny a každý poddaný musí být dosazen k požívání občanských svobod.(v dopise hraběti Colloredovi, salcburskému arcibiskupovi)“

„Mapa říše připomínala list. Po každé válce utržený z jiného stromu.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 102 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .