Citáty na téma rovnice

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby.“

Martín López-Vega 1
španělský spisovatel 1975
„Dobrá báseň je trochu píseň, trochu rovnice a trochu mnoho dalších věcí.“


Nikola Tesla foto
Nikola Tesla 25
vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 – 1943
„Život je a vždy zůstane neřešitelnou rovnicí, která ale zahrnuje známé faktory.“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Copak je tato geniální rovnice pro dosažení nesmrtelnosti opravdu tak jednoduchá: Ovládat své myšlenky, Věřit a Milovat.“

Alex Flinn foto
Alex Flinn 7
americká dětská spisovatelka 1966
„Nemůžete si vážit sám sebe, pokud dovolíte někomu, aby vás ničil – ať už zevnitř nebo z veku. Co jste se naučil tady, to je jen půlka rovnice. Druhá půlka je sebeúcta. (Dýchání pod vodou: Mario)“

Dominik Pecka foto
Dominik Pecka 7
český filozof, spisovatel, teolog a římskokatolický duchovní 1895 – 1981
„Na život nejsou rovnice.“

Ivo Štuka foto
Ivo Štuka 1
český básník a novinář 1930 – 2007
„Rovnice o dvou katastrofálně poznatelných neznámých.“

Paul Dirac foto
Paul Dirac 3
teoretický fyzik 1902 – 1984
„Základní fyzikální zákony, které jsou nutné pro vytvoření matematické teorie velké části fyziky a chemie, jsou známy; jejich přesná aplikace však vede k příliš? složitým rovnicím. (1929)“


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„n + x. 0 = n tato rovnice ukazuje, že nikdy nelze zjistit, kolik nul se paraziticky přisálo ke každému n.“

Cecelia Ahern foto
Cecelia Ahern 14
irská spisovatelka 1981
„Kdyby se daly zázraky vyjádřit chemickými rovnicemi, nikdo by o nich nepochyboval.“

Alan Turing foto
Alan Turing 3
britský matematik, logik, cryptanalyst a počítačový vědec 1912 – 1954
„Věda je jako diferenciální rovnice, náboženství jako omezující podmínka. (v dopise Robinu Gandymu z března 1954)“

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 181
anglický spisovatel 1948 – 2015
„Tady platí klasická rovnice: Vědění = síla = energie = hmota = množství. Skutečně dobré knihkupectví není vlastně nic jiného než vylepšená černá díra, která umí číst.“


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Aforismus je rovnice, v níž jedinou neznámou je řešení.“

Peter Gregor foto
Peter Gregor 52
1944 – 2014
„Muž a žena Vztah muže a ženy je exaktně vypočitatelný. Vypočitatelný jako rovnice. Jako rovnice o neznámém počtu neznámých.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .