Citáty na téma rozpor


Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Jako se nám přikazuje, abychom poslouchali představené, ve věcech dovolených a čestných..., tak se nám přikazuje, abychom se jim vzepřeli tváří v tvář, když žijí v rozporu s božskými přikázáními.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 126
německý filozof 1788 – 1860
„Existuje jen jeden vrozený omyl, a to ten, že tu jsme, abychom byli šťastní. Pokud setrváváme v tomto vrozeném omylu, jeví se nám svět jako plný rozporů. Neboť na každém kroku, ve velkém i malém, vidíme, že svět a život vůbec nejsou zařízeny tak, aby obsahovaly šťastné bytí, proto nesou téměř všechny starší tváře výraz toho, co se anglický nazývá disappointment - zklamání.“


Lucius Apuleius foto
Lucius Apuleius 14
latinský básník 125 – 170
„Srdce miluje vše, co je v rozporu s rozumem.“

Martin Luther foto
Martin Luther 57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Není bezpečné ani čestné jednat v rozporu s vlastním svědomím.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Člověk je ztělesněná nejistota a každý konečný úsudek o něm je falešný. Změna lidského charakteru, nestálost v citovém životě je přirozenou vlastností člověka. Vždyť se mění s počasím, okolnostmi, tělesnými podmínkami, jeho zájmy, schopnostmi, názory a zvyky. Člověk vidí věci různě. Je stálý ve své nestálosti a nestálý ve své stálosti, nesnáší ponurou ctnost pravidelnosti, miluje rozmanitost, je takový i onaký, ze všech stran nekonečný, můžeme o něm pronášet protikladná určení, je to ztělesněný rozpor. Jeho dnešní já je jiné než včerejší, v jeho životě není totožných okamžiků, jeho individualita není dána, je to vyvíjející se struktura, přecházející z jednoho stavu do druhého.“

Hermann Hesse foto
Hermann Hesse 41
německý spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu a... 1877 – 1962
„Každý život se stane bohatým a rozkvete teprve rozpolcením a rozporem. Co by byl rozum a střízlivost bez znalosti opojení, co by byla slast smyslu, kdyby za ní nestála smrt, a co by byla láska bez věčného smrtelného nepřátelství pohlaví?“

Ronald Reagan foto
Ronald Reagan 19
americký politik, 40. prezident Spojených států 1911 – 2004
„Jediný způsob jak odstranit rozpory, je nejprve pochopit jejich podstatu.“

Abraham Isaac Kook foto
Abraham Isaac Kook 2
rabín 1865 – 1935
„Láska ke stvořením potřebuje s velkou péčí rozšiřovat do rozměru, který je pro ni vhodný, proti povrchnosti, která se objevuje při prvotním poznávání, způsobem, jenž nemá žádné opodstatnění ani v Tóře ani v praktickém morálním životě, jako by zdánlivě láska měla vnitřní rozpory či byla přinejmenším lhostejná, a přitom vždy láska potřebuje naplňovat celého člověka. Nejvyšší místo v lásce ke stvořením musí zaujímat láska k člověku, a ta se musí rozprostírat nad celým lidstvem, přes všechny rozdíly názorů, náboženství a víry, přes všechny rasy a podnebí, je správné pochopit různé národy a lidská shromáždění a jak jen to je možné poznat jejich kulturu a jejich vlastnosti, aby člověk poznal, jak založit lásku k člověku na základech, které mají blízko k činům. Neboť jen duši plnou lásky ke stvořením a lásky k člověku může uchopit láska k národu geniální záplavou a velikostí myšlenek a činů. Úzkost obzorů, která způsobuje, že člověk vidí ve všem, co je za hranicí speciálního národa, či dokonce jen za hranicí Izraele, jen ohavnost a nečistotu, patří ke strašlivému tmářství, jež způsobuje celkovou zkázu stavby myšlenkového dobra, k jehož světlu se upíná každá jemná duše.“


 Myhrvold foto
Myhrvold 1
bývalý CTO společnosti Microsoft 1959
„Kdo postupuje v rozporu s počínáním celého světa, je buď velmi hloupý nebo velmi moudrý.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Lidská povaha je plná rozporů.“

Anatole France foto
Anatole France 73
francouzský spisovatel 1844 – 1924
„Chcete-li být mnoho milován; mnoho a často, buďte si mrzák, hrbáč či kulhavec; prostě všechno co chcete, ale nebuďte nesmělý. Nesmělost je v rozporu s láskou a je to neduh téměř nevyléčitelný.“

čingiz Ajtmatov foto
čingiz Ajtmatov 9
sovětský spisovatel 1928 – 2008
„Svoboda je svobodou jen tehdy, není-li v rozporu se zákonem, jinak je to fikce.“


Hans Selye foto
Hans Selye 6
rakouský lékař a vědec 1907 – 1982
„Teorie jsou nezbytné. Svádějí k rozporům, ale i to má svou dobrou stránku, neboť se tak obnaží slabá místa v našich představách a ukáže se, kudy musí jít náš výzkum. Hodnotná je i taková teorie, která se nehodí zcela přesně na všechny známé skutečnosti, pokud se na ně hodí lépe ne některé jiné představy.“

Gustave Courbet foto
Gustave Courbet 8
francouzský malíř 1819 – 1877
„Nesmělost je nejen v rozporu s přirozeností milenců, ale odporuje samotným přírodním zákonům lásky.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Smrt: odpočinout si od smyslových rozporů, od záchvěvů chtíčů, od trmácení rozumu a od sloužení tělu.“

Anthony de Mello foto
Anthony de Mello 61
indický spisovatel 1931 – 1987
„Jestliže nesloužíš, zraňuješ druhé. Jestliže sloužíš, zraňuješ sám sebe. Neznalost tohoto rozporu hubí duši. Osvobození od něho znamená život na věčnosti.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 49 citátů

Obrázky s citáty na téma rozpor

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .