Citáty na téma schránka

Po své vůli můžeš prožít život v plné duševní pohodě, i kdyby ti všichni spílali a i kdyby divoká zvěř sápala bědné údy tvé tělesné schránky. Neboť co překáží při tom všem tvé duši zachovat klid, správně posuzovat okolnosti a pohotově užívat nabízejících se příležitostí?

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180

Duch skrývající se za tělesnou schránkou, a ne tělesná dokonalost, vyzdvihuje ženu nad její ostatní družky.

Émile Zola foto
Émile Zola 19
francouzský spisovatel, představitel naturalismu 1840 – 1902

Aby život lidský nebyl jen smutný a jednotvárný, oč více vášní než rozumu dal Jupiter lidem!... A mimoto odkázal rozum do těsné komůrky v hlavě, zatímco celou zbývající tělesnou schránku dal napospas bouřlivým vášním.

 Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský 34
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1469 – 1536

Duch člověka, který Bůh vdechl, nemůže zahynout s tělesnou schránkou.

John Milton foto
John Milton 12
anglický spisovatel, básník 1608 – 1674

Chybu v tisku odhalíš teprve tehdy, až si prohlížíš kopii a obálka s originálem je už hozena v poštovní schránce.


Každé slovo, jež vyplyne z úst Božích, je obdařeno takovou mocností, že může naplnit novým životem kteroukoli lidskou schránku

 Bahá'u'lláh foto
Bahá'u'lláh 26
zakladatel Bahá'í Faith 1817 – 1892

Lidský duch i jeho tělesná schránka musí žít v souladu s přírodou a se zákony vesmíru. Ztroskotá, kdykoli se od nich odchýlí.

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984

Vždycky jsem měla ráda tlusté muže. Vzdali se všeho zbytečného úsilí, protože si rozumně uvědomili, že se ženy nezamilovávají jako muži do tělesné schránky.

Graham Greene foto
Graham Greene 37
anglický spisovatel, dramatik a literární kritik 1904 – 1991

V Ósace zakopali schránku se svědectvími o civilizaci našeho století. Vyzvednuta má být za pět tisíc let. Uvidíme, jestli archeologové budou mít takovou trpělivost.


Nemáš jen fyzickou podobu. existoval jsi již dříve, než jsi vstoupí do své současné tělesné schránky a budeš existovat i poté co jí opustíš.

Brian Weiss foto
Brian Weiss 1
1944

Jakmile někoho skutečně poznáte, přestanete vnímat jeho zevnějšek. Začnete vnímat jeho energii, vůni jeho kůže. Uzříte to podstatné, nejen jeho tělesnou schránku. Proto se člověk nemůže zamilovat pouze do krásy. Můžete se za krásou hnát, být jí zaslepený, toužit po ní. Můžete jí milovat očima a tělem, nikoliv však srdcem.

Lisa Unger foto
Lisa Unger 1
americká autorka 1970

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .