Citáty na téma shromáždění

Golda Meirová foto
Golda Meirová 10
premiérka Izraele 1898 – 1978
„V projevu před Valným shromážděním OSN, 5. prosince 1956“

 Pythagoras foto
Pythagoras 38
starověký řecký matematik a filozof -585 – -500 př. n. l.
„Život se podobá shromáždění při hrách. Jako tam jedni přicházejí, aby závodili, druzi za obchodem a třetí, nejlepší, jako diváci, tak se v životě rodí jedni, lidé otročtí, jako lovci slávy i bohatství, a druzí, filosofové, jako lovci pravdy.“


Miloš Jakeš foto
Miloš Jakeš 25
československý politik 1922
„"Základní masou demonstrantů byli školáci a studenti, kulturní pracovníci, k nimž se postupně připojila i část dělníků a úředníků. Používaly se všechny možné formy působení na veřejnost – stávky, stávková pohotovost, setkání v divadlech, návštěvy závodů studenty a herci, velká shromáždění s řadou krátkých projevů a doplněných vystoupením herců a zpěváků a hudebních skupin, což vytvářelo zvláštní atmosféru jednoty, uspokojovalo mentalitu mládeže a zvyšovalo emoce, přitažlivost a bojovnost i odvahu. Zvlášť aktivní úlohu hráli studenti a profesoři pražských uměleckých škol, v nichž byly pěstovány opoziční nálady, nepřátelský vztah ke KSČ a SSM, elitářství a přezíravý postoj k pracujícímu člověku. To bylo i zdrojem jejich opoziční aktivity i vlivu na ostatní studenty. Přitom šlo většinou o děti umělců, které byly při velkém počtu uchazečů přednostně přijímány." (s. 114)“

Abraham Isaac Kook foto
Abraham Isaac Kook 2
rabín 1865 – 1935
„Láska ke stvořením potřebuje s velkou péčí rozšiřovat do rozměru, který je pro ni vhodný, proti povrchnosti, která se objevuje při prvotním poznávání, způsobem, jenž nemá žádné opodstatnění ani v Tóře ani v praktickém morálním životě, jako by zdánlivě láska měla vnitřní rozpory či byla přinejmenším lhostejná, a přitom vždy láska potřebuje naplňovat celého člověka. Nejvyšší místo v lásce ke stvořením musí zaujímat láska k člověku, a ta se musí rozprostírat nad celým lidstvem, přes všechny rozdíly názorů, náboženství a víry, přes všechny rasy a podnebí, je správné pochopit různé národy a lidská shromáždění a jak jen to je možné poznat jejich kulturu a jejich vlastnosti, aby člověk poznal, jak založit lásku k člověku na základech, které mají blízko k činům. Neboť jen duši plnou lásky ke stvořením a lásky k člověku může uchopit láska k národu geniální záplavou a velikostí myšlenek a činů. Úzkost obzorů, která způsobuje, že člověk vidí ve všem, co je za hranicí speciálního národa, či dokonce jen za hranicí Izraele, jen ohavnost a nečistotu, patří ke strašlivému tmářství, jež způsobuje celkovou zkázu stavby myšlenkového dobra, k jehož světlu se upíná každá jemná duše.“

„Konference je shromáždění, na němž odborníci debatují o věcech, které už se dávno měly udělat.“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Žena rodíc a kojíc ví jasně, že její dílo je mnohem vážnější než zaměstnání mužovo, kterýžto zasedá třeba v zemském shromáždění, na soudě nebo v senátě.“

František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Lidé se nescházejí na shromáždění, aby o něčem přemýšleli.“

Kateřina Tučková foto
Kateřina Tučková 4
česká spisovatelka a kurátorka 1980
„Poválečný odsun Němců z Československa dodnes zůstává živou a stále rozporuplnou událostí. Týká se řady posledních žijících účastníků, jejich potomků i těch, kteří stáli na druhé straně, na straně svědků bouřlivých shromáždění českých Němců toužících vejít Heim ins Reich. Tento příběh se rozpíná mezi nimi, těmi všemi, kteří prošli válkou. Rozpíná se mezi skutečnými historickými událostmi i mezi milníky jednotlivých lidských osudů. Rozpíná se ve skutečných ulicích skutečného města, které se muselo vyrovnat s poválečnou situací. Připomíná jeden z méně známých poválečných excesů, pochod na Pohořelice, který dodnes obestírá mnoho mýtů a polopravd. Smyslem této knihy není je vyvrátit ani zvážit míru provinění, obhajovat ani soudit. Je to příběh jednotlivce, který byl obětí války. (o knize Vyhnání Gerty Schnirch)“


Golda Meirová foto
Golda Meirová 10
premiérka Izraele 1898 – 1978
„Vzpomíná na setkání s jordánským králem Abdalláhem před hlasováním Valného shromáždění OSN o rozdělení Palestiny, 1947“

Robert Bellarmino foto
Robert Bellarmino 1
katolický kardinál, světec a lékař kostela 1542 – 1621
„Církev je takové shromáždění pokřtěných lidí, kteří vyznávají tutéž víru a zákon Kristův v poslušnosti římského velekněze.“

Barack Obama foto
Barack Obama 12
44. prezident USA 1961
„Není liberální Amerika a konzervativní Amerika – jsou Spojené státy americké. Není černá Amerika a bílá Amerika a hispánská Amerika a asiatská Amerika – jsou Spojené státy americké… Všichni jsme jeden národ…(27. července 2004, Boston - národní shromáždění Demokratické strany)“

Jaroslav Kubera foto
Jaroslav Kubera 78
český senátor českého Parlamentu 1947
„Já tedy se pokusím dokázat panu poslanci Janečkovi, že nemá pravdu. V tomto ctěném shromáždění více než polovina senátorů kouří, jak jsem zjistil. Takže kdyby platila teorie pana poslance Janečka o tom, že reklama nějak funguje, tak já mu dokážu, že reklama nefunguje. Prosím, pane poslanče, toto je přenosný popelník, abychom nedělali svinstvo a paní ministryně Součková nám nemusela zakazovat kouřit na zastávkách - ne ze zdravotních důvodů, ale proto, že házejí ty „vajgly“ na zem. Ale ty žvýkačky, hází žvýkačky, je třeba nutně zakázat reklamu na žvýkačky. Podívejte se po všech našich městech. Na rozdíl od „vajglů“, které se dají zamést, tak na žvýkačky je vypsána vysoká odměna, kdo vymyslí, jak odstraňovat žvýkačky z dlažby. Je to skutečně veliký a finančně náročný problém.Takže, pane poslanče, promiňte, bude to jenom vteřina, já to hned zase típnu. Podívejte se. Zapálím, rozhlédněte se po sále, podle vaší teorie by teď všichni už, kdo nás tu dlouho poslouchají, by si rádi zakouřili, neudělají to. Takže vidíte, že reklama absolutně nefunguje. Děkuji vám za pozornost.“


Zdeňka Ortová foto
Zdeňka Ortová 86
česká spisovatelka 1961
„Chce-li politik získat voliče na svou stranu, neukazuje jim na předvolebním shromáždění stranický program, ale tchyni.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Žádná hudba není kazateli evangelia sladší, než šelest stran Biblí ve shromáždění.“

Michael Gerard Bauer 3
australský dětský spisovatel 1955
„Když se na to dívám zpátky, uvědomuju si, že jsem ho měl zabít hned, dokud jsem měl šanci. Po shromáždění všech důkazů by porota nejspíš usoudila, že k mé nápravě postačí pár hodin veřejně prospěšných prací.“

„Shromážděním projelo vzrušení. Přítomní čekali na příchod královské rodiny s takovou dychtivostí, že sál málem vřel a pestrobarevná masa těl se v něm přelévala že strany na stranu. Napadlo mě, že vampýři nejspíš své vládce vídají jen zřídka, a tohle musela být jedna z oněch dlouho očekávaných příležitostí. Kdežto já můžu princi metat nadávky do očí každý den. Mám to ale kliku.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 19 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .