Citáty na téma šíře

Jiří Navrátil foto
Jiří Navrátil 1
český překladatel a skaut 1923 – 2017
„Skauting šíří mezi mladými lidmi celého světa mravní a všelidské hodnoty a svět proto skauting potřebuje.“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Nemáš-li sílu, abys hořel a šířil světlo, aspoň je nezacloňuj.“


Miloš Zeman foto
Miloš Zeman 77
prezident České republiky 1944
„Šíří se fámy, že mám velmi rád becherovku a pivo. Obě jsou pravdivé.“

 Buddha foto
Buddha 36
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.
„Dokonalý člověk neznamená nic, pokud nešíří dobré skutky, pokud neutěšuje zarmoucené lidi i zvířata.“

Dan Brown foto
Dan Brown 21
1964
„Jen jeden druh nákazy se šíří rychleji než virus. A to strach. - Inferno“

Marilyn Manson foto
Marilyn Manson 22
americký rockový hudebník a herec 1969
„Dnes večer se začaly šířit fámy, že se chci zabít. Ale já už za poslední rok zemřel tolikrát, takže už by nebylo moc co zničit.“

Jisra’el Galili foto
Jisra’el Galili 1
izraelský politik 1911 – 1986
„Obtíže nezačnou nějaký vytrubováním na velký roz a oznamováním po celé zemi: „Začnou nepokoje.“ Začátky obvykle bývají „nikoli seriózní,“ sporadické, bezvýznamné. Pár výstřelů tu a tam, několik izolovaných útoků; ty se kumulují, rozhořívají a postupně, krok za krokem se šíří. Pokud víme, je muftí přesvědčen, že není lepší cesta, jak „věci odstartovat,“ než prostředky teroru, bombami hozenými do davu, který se rozchází z filmových představení v sobotu večer. Tak se začne koule otáčet. Židé budou bezpochyby reagovat, a reakce na reakci povede k výbuchu na jiném místě. Pár uličníků hodí granáty do židovských taxíků, až budou projíždět kolem oblastí obydlených Araby; a jakmile Židé odpovědí násilným způsobem, a celá země bude podrážděna, budou sousední arabské země donucena zahájit „svatou válku,“ aby pomohly palestinským Arabům.“

John Wyndham 6
britský autor 1903 – 1969
„Ale lidská hloupost - a zvláště hloupost, které se v patách šíří strach - je snad bezmezná. (Den Trifidů)“


Karel Konrád foto
Karel Konrád 8
český romanopisec 1899 – 1971
„Zrušte půjčování knih - bacily se šíří z nich!“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 209
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Sláva se podobá kruhu na vodě, který se nepřestává šířit, až se samým šířením dočista ztratí.“

 Seneca foto
Seneca 489
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Čím delší zřídí sloupořadí, čím výše vyženou věže, čím šíře roztáhnou dějiny, čím hlouběji vykopají jeskyně jako letní obydlí, čím mohutnější sloupy podepřou stropy jídelen, tím více bude toho, co jim zakryje oblohu.“

William Blake foto
William Blake 45
anglický romantický básník 1757 – 1827
„Kdo touží a nejedná, šíří nákazu: chtít a nejednat je mor.“


Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Nic není tak nepolapitelné jako pomluva; nic se neujme snáze a rychleji se nezakoření, nic se nerozroste do takové šíře.“

Stefan Zweig foto
Stefan Zweig 48
rakouský básník, překladatel a romanopisec 1881 – 1942
„Pravdy je možné šířit, ale není je možné vnucovat.“

Anatole France foto
Anatole France 73
francouzský spisovatel 1844 – 1924
„Pravému žárlivci je všecko příčinou podezření, všecko je předmětem neklidu. Žena ho uhrazuje už jenom tím, že žije a dýchá. Děsí se těch úkonů vnitřního života, těch různých tělesných i duševních hnutí, které činí z ženy bytost od něho odlišnou, nezávislou, pudovou, dvojsmyslnou a často nepochopitelnou. Trpí tím, že kvete sama ze sebe jako krásná rostlina, aniž může nějaká milostná moc zadržet a uchopit to vše, co šíří do světa vonného v této pohnuté chvíli, která je mládí a život.“

Jiří Žáček foto
Jiří Žáček 113
český spisovatel 1945
„Před soudem dějin se inkvizice hájí tím, že když zapaluje hranice pod kacíří, šíří se světlo v temných dobách.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 64 citátů

Obrázky s citáty na téma šíře

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .