Citáty na téma skála

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Ženy rády dělají zázraky, drtí skály, rozpouštějí charaktery, které se zdají z bronzu.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 101
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Hospodin je můj podíl, mé dědictví, můj hrad, moje skála, moje světlo, moje spasení, můj strážce, můj ochránce; jiných ochránců nemám.“


„„Takový je smutek. Temný a těžký, jako kámen. Jako pach, který vychází z vlhké skály.“ (Pod nekonečnou oblohou)“

Wilbur Smith foto
Wilbur Smith 3
britský romanopisec 1933
„Samota rozhlodává duši stejně jako voda skály... Kopí osudu“

Emily Brontë foto
Emily Brontë 6
anglická spisovatelka a básnířka 1818 – 1848
„Moje láska k Lintonovi je jako list v lese – čas ji zeslabí, to vím, tak jako v zimě opadají stromy. Ale má láska k Heathcliffovi je jako ty věčné skály pod lesem – ne oku pro radost, ale podstata života. Já jsem Heathcliff, Nelly! (Na Větrné hůrce)“

Hermann Hesse foto
Hermann Hesse 41
německý spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu a... 1877 – 1962
„Měkké je mocnější než tvrdé. Voda je mocnější než skála. Láska je mocnější než síla.“

Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 80
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„Poezie musí být stará jako skála a mladá jako příboj.“

Orison Swett Marden foto
Orison Swett Marden 19
americký spisovatel 1850 – 1924
„Víra je skála, v které je zapuštěn svým základem charakter. Kdo má neotřesenou víru ve své poslání, např. víru v sebe a v Boha, ten má na světě sílu a moc.“


Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 310
německý spisovatel 1749 – 1832
„Tak se konečně zachytí lodník na skále, na níž měl ztroskotat.“

Carl Sandburg foto
Carl Sandburg 5
americký spisovatel a editor 1878 – 1967
„Zřídkakdy v dějinách lidstva přijde na svět muž, který je zároveň ocel i samet, tvrdý jako skála a jemný jako vznášející se mlha, jenž skrývá v srdci a mozku paradox strašlivé bouře a nevýslovně dokonalého duševního klidu.“

Christoph Schönborn foto
Christoph Schönborn 1
rakouský kardinál 1945
„Pohled na církev je vždy dvojího druhu – zevnitř a zvenku. Tridentský koncil řekl, jedině skrze víru lze pojmout tajemství církve. Potíž spočívá v tom, že církev je lidskou institucí, a tedy obtíženou všemi lidskými nedokonalostmi a nešvary, a zároveň je dílem Božím. Je to paradox, který bude vždy budit vzdor. Stejný problém měli už ve starověku Židé. Považovali se za vyvolený národ – kdo hleděl z venku, považoval to za pýchu, vždyť každý národ má spoustu nedostatků a slabostí. Podobně je to s církví – vždy bude působit jako zkamenělina na ty, kdo hledí pouze zvenku. Ti, kdo na ní hledí ve víře, postřehnou, že skála není zkamenělinou. Že skála, na které vyrostla církev, je Kristus. “

Miloš Raban foto
Miloš Raban 3
český teolog, vysokoškolský pedagog a římskokatolický duc... 1948 – 2011
„Tohle je mimořádné poutní místo, má ohromnou sílu a přitom působí radostně. Je to místo radostného smíření na rozdíl od některých jiných poutních míst, která působí spíše ponuře. Skála, na níž vyrostl chrám, je ohniskem západního masívu Jizerských hor, řeka kolem ní vytváří zvláštní meandr.(v rozhovoru pro časopis Reflex)“


„Vidíš skály, pár racků a vlny. Máš dojem, že jsi pochopil moře.“

„Našli jsme moře plné lastur
divoké sladké víno
pískovcové skály co tečou
pod dotekem mokré nohy

Našli jsme čisté modré nebe
a v noci miliardy hvězd
našli jsme možná sami sebe
ale mohli jsme se splést“

Jan Miřejovský 3
1911 – 1984
„Rozum víru nijak neboří. Mnohem vážněji, jako zničující eroze na skálu, působí bolest. Reinhold Schneider“

Prokopios z Kaisareie foto
Prokopios z Kaisareie 2
byzantský historik 490 – 565
„"Dokonce i stařec se na něho z věže díval bez znepokojení. Ale římský voják šplhal jak nejlépe uměl ze skály na skálu, a když se mu zdálo, že je na dosah, vytasil potichu svůj meč a tak obratně jím udeřil starce, že mu upadla hlava" :-))

(Válka s Vandaly II)“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 24 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .